en-USro-RO

| Login
23 septembrie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 23 septembrie 2018

Sfintii zilei
Ss. Pius din Pietrelcina, pr.; Zaharia și Elisabeta
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 25-a de peste an
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã duminicalã
verde, I
Lectionar
Înț 2,12.17-20: Sã-l condamnãm pe cel drept la o moarte rușinoasã!
Ps 53: Domnul este acela care susține viața mea.
Iac 3,16-4,3: Rodul dreptãții este semãnat în pace pentru cei care fac pace.
Mc 9,30-37: Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dacã cineva vrea sã fie primul, sã fie ultimul dintre toți!


EVANGHELIA

Binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 21,1-11

Câteva zile înainte de sărbătoarea Paştelui, 1 Isus şi ucenicii săi, îndreptându-se spre Ierusalim, au ajuns la Betfaghe, lângă Muntele Măslinilor. Isus a trimis doi ucenici, zicându-le: 2 „Mergeţi în satul din faţa voastră şi veţi vedea îndată o măgăriţă legată şi un mânz cu ea; dezlegaţi-o şi aduceţi-o la mine. 3 Şi dacă cineva vă va spune ceva, veţi zice că-i trebuie Domnului, dar că o va înapoia curând”. 4 Aceasta s-a petrecut, ca să se împlinească cuvântul profetului: 5 „Spuneţi fiicei Sionului: Iată, regele tău vine la tine blând, şezând călare pe o măgăriţă şi pe mânz, puiul animalului de povară”. 6 Ucenicii au mers şi au făcut ceea ce le-a poruncit Isus, 7 au adus măgăriţa şi mânzul, au pus pe ei veşmintele, iar Isus s-a aşezat deasupra. 8 Cei mai mulţi din popor îşi aşterneau hainele pe drum, alţii tăiau ramuri din copaci şi le aruncau în calea lui. 9 Mulţimile care mergeau înaintea lui şi cele care veneau după el strigau: „Osana! Fiului lui David! Binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului! Osana întru cei de sus!” 10 Când a intrat Isus în Ierusalim, tot oraşul a început să se frământe, întrebându-se: „Cine este acesta?” 11 Iar mulţimile răspundeau: „Acesta este Isus, profetul din Nazaretul Galileii”.

Cuvântul Domnului