en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

EVANGHELIA
Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 21,1-11

1
Când s-au apropiat de Ierusalim
şi au ajuns la Betfaghe, pe Muntele Măslinilor,
Isus a trimis doi discipoli,
2 spunându-le: „Mergeţi în satul dinaintea voastră
şi veţi găsi îndată o măgăriţă legată şi cu ea un mânz!
Dezlegaţi-i şi aduceţi-i la mine!
3 Iar dacă vă va întreba cineva, să spuneţi:
«Domnul are nevoie de ei,
dar îi va trimite înapoi curând»”.
4 Acest lucru s-a făcut ca să se împlinească
ceea ce a fost spus prin profetul care zice:
5 „Spuneţi fiicei Sionului: «Iată regele tău vine la tine blând,
aşezat pe o măgăriţă şi pe un mânz,
puiul unui animal de povară»!”
6 Discipolii s-au dus
şi au făcut după cum le-a poruncit Isus.
7 Au adus măgăriţa şi mânzul,
au pus hainele pe ei, iar el s-a aşezat deasupra.
8 Atunci, mulţimea numeroasă şi-a întins hainele pe drum;
alţii tăiau ramuri din copaci şi le aşterneau pe drum.
9 Mulţimile care mergeau înaintea lui
şi cele care îl urmau strigau:
„Osana! Fiul lui David!
Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului!
Osana în înaltul cerurilor!”
10 Când a intrat el în Ierusalim,
toată cetatea s-a tulburat şi spunea:
„Cine este acesta?”
11 Iar mulţimile spuneau:
„Acesta este profetul Isus din Nazaretul Galileii”.
Cuvântul Domnului