en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

EVANGHELIA*
Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 11,1-10

1
Când s-au apropiat de Ierusalim,
la Betfaghe şi Betania, lângă Muntele
Măslinilor, Isus a trimis doi dintre discipolii săi
2 şi le-a spus: „Mergeţi în satul dinaintea voastră
şi, îndată ce veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat,
pe care niciun om nu s-a aşezat vreodată;
dezlegaţi-l şi aduceţi-l!
3 Şi dacă vă va spune cineva: «De ce faceţi aceasta?»,
spuneţi-i: «Domnul are nevoie de el,
dar îl va trimite îndată înapoi»”.
4 Ei au plecat şi au găsit măgăruşul legat la poartă,
afară, în drum. Şi l-au dezlegat.
5 Unii dintre cei care stăteau acolo le-au spus:
„Ce faceţi, dezlegaţi măgăruşul?”
6 Ei le-au zis după cum le spusese Isus şi i-au lăsat să plece.
7 Au adus măgăruşul la Isus, şi-au aruncat hainele pe el,
iar Isus s-a aşezat pe el.
8 Mulţi îşi aşterneau hainele pe drum,
alţii ramuri înfrunzite pe care le tăiaseră de pe câmpuri.
9 Iar cei care mergeau înaintea lui şi cei care-l urmau strigau:
„Osana! Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului!
10 Binecuvântată este împărăţia care vine,
a părintelui nostru David! Osana în înaltul cerurilor!”
Cuvântul Domnului

* sau, la alegere:

EVANGHELIA
Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 12,12-16

12
În acel timp,mulţimea numeroasă
care venise pentru sărbătoare,
auzind că Isus vine la Ierusalim,
13 a luat ramuri de palmier,
a ieşit în întâmpinarea lui şi striga: „Osana!
Binecuvântat cel care vine în numele Domnului,
regele lui Israel!”
14 Isus, găsind un măgăruş, s-a aşezat pe el,
după cum este scris:
15 „Nu te teme, fiică a Sionului,
iată, regele tău vine aşezat pe un mânz de măgar”.
16 La început, discipolii lui n-au înţeles acestea,
însă când Isus a fost glorificat,
atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise despre el
şi că au făcut aceasta pentru el.
Cuvântul Domnului