en-USro-RO

| Login
9 mai 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

EVANGHELIA

Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 11,1-10

Cu câteva zile înainte de sărbătoarea Paştelui, Isus şi ucenicii săi s-au îndreptat spre Ierusalim. 1 Când au ajuns la Betfaghe şi Betania, lângă Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi din ucenicii săi, zicându-le: 2 „Mergeţi în satul din faţa voastră; chiar la intrare veţi găsi un măgăruş legat, pe care nu a încălecat nimeni;dezlegaţi-l şi aduceţi-l. 3 Dacă vă întreabă cineva: «Pentru ce faceţi lucrul acesta?», răspundeţi: «Pentru că Domnul are nevoie de el, dar îl va trimite îndată înapoi»”. 4 Ucenicii s-au dus, au găsit măgăruşul legat afară lângă o uşă, la o răspântie şi l-au dezlegat. 5 Unii dintre cei ce se aflau acolo le-au zis: „Ce faceţi? De ce dezlegaţi măgăruşul?” 6 Ei au răspuns după cum le poruncise Isus şi au fost lăsaţi să plece. 7 Au adus măgăruşul la Isus şi au pus hainele pe el, iar Isus a încălecat deasupra. 8 Mulţi îşi aşterneau hainele pe drum, alţii presărau frunziş tăiat de pe câmp. 9 Atât cei care mergeau înainte, cât şi cei care mergeau în urma lui Isus strigau: „Osana, binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului! 10 Binecuvântată să fie împărăţia care vine, împărăţia părintelui nostru David. Osana întru cei de sus!”

Cuvântul Domnului

sau la alegere:

EVANGHELIA

Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 12,12-16

În acel timp, 12 mulţimea imensă, care venise la sărbătoare, auzind că Isus vine la Ierusalim, 13 a luat ramuri de palmier şi a ieşit în întâmpinarea lui, strigând: „Osana! Binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului, regele lui Israel!” 14 Şi Isus, găsind un măgăruş, l-a încălecat. Astfel el îndeplinea cuvântul Scripturii: 15 „Nu-ţi fie teamă, fiica Sionului! Iată, regele tău vine călare pe mânzul măgăriţei”. 16 Acestea nu le-au înţeles ucenicii lui la început, dar când a fost preamărit Isus, atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise despre el şi, făcând pentru El acestea, au împlinit Scriptura.

Cuvântul Domnului