en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
EVANGHELIA
Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 19,28-40

28
În acel timp,
Isus a pornit înainte,
urcând spre Ierusalim.
29 În timp ce se apropia de Betfaghe şi Betania,
lângă Muntele numit al Măslinilor,
a trimis doi discipoli,
30 spunându-le: „Mergeţi în satul dinaintea voastră
şi, când veţi intra, veţi găsi un măgăruş legat,
pe care nimeni nu se aşezase niciodată:
dezlegaţi-l şi aduceţi-l!
31 Dacă vă va întreba cineva:
«De ce îl dezlegaţi?»,
îi veţi răspunde astfel:
«Domnul are nevoie de el»”.
32 Când au plecat cei trimişi,
au găsit după cum le-a spus.
33 În timp ce ei dezlegau măgăruşul,
stăpânii lui i-au întrebat:
„De ce dezlegaţi măgăruşul?”
34 Atunci ei au răspuns:
„Domnul are nevoie de el”.
35 Apoi l-au adus la Isus
şi, aruncându-şi hainele peste măgăruş,
l-au urcat pe Isus deasupra.
36 Pe când el înainta, îşi aruncau hainele pe drum.
37 Apropiindu-se de coborârea Muntelui Măslinilor,
toată mulţimea discipolilor, bucurându-se,
a început să-l laude pe Dumnezeu cu glas puternic
pentru toate minunile pe care le-au văzut,
38 spunând:
„Binecuvântat cel ce vine, regele, în numele Domnului!
Pace în cer şi glorie în înaltul cerurilor!”
39 Atunci unii farisei din mulţime i-au spus:
„Învăţătorule, mustră-ţi discipolii!”
40 Dar el le-a răspuns:
„Vă spun: dacă aceştia vor tăcea,
vor striga pietrele”.
Cuvântul Domnului

În timpul procesiunii se pot cânta aceşti psalmi sau alte cântări potrivite.

PSALMUL 23 Ps 23(24),1-10

R
.: Copiii evreilor, cu ramuri de măslin în mână,
l-au întâmpinat pe Domnul, strigându-i într-un glas:
„Osana întru cei de sus!”

1 Al Domnului este pământul şi tot ce este pe el,
lumea şi cei care locuiesc în ea.
2 Căci el l-a întemeiat pe mări şi l-a stabilit peste râuri. R.

3 Cine va urca pe muntele Domnului?
Cine se va ridica în locul său cel sfânt?
4 Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,
cel care nu-şi înalţă sufletul spre lucruri deşarte
şi nu jură ca să înşele. R.

5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul
şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.
6 Aceasta este generaţia celor care-l caută pe el,
al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

7 Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus,
deschideţi-vă, voi, porţi veşnice,
ca să intre regele gloriei!
8 Cine este acest rege al gloriei?
E Domnul cel tare şi puternic,
Domnul cel viteaz în luptă! R.

9 Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus,
deschideţi-vă, voi, porţi veşnice,
ca să intre regele gloriei!
10 Cine este acest rege al gloriei?
Domnul oştirilor: el este regele gloriei. R.

PSALMUL 46 Ps 46(47),2-3.4-5.6-7.8-9.10

R
.: Copiii evreilor îşi aşterneau veşmintele pe drum
şi strigau într-un glas: „Osana, Fiul lui David!
Binecuvântat e cel care vine în numele Domnului!”

2 Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!
3 Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător,
mare rege peste tot pământul. R.

4 El a supus popoarele sub stăpânirea noastră
şi neamurile, sub picioarele noastre.
5 A ales pentru noi moştenire
mândria lui Iacob, pe care îl iubeşte. R.

6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,
Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.
7 Cântaţi-i psalmi lui Dumnezeu, cântaţi-i!
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

8 Căci Dumnezeu este rege peste tot pământul,
cântaţi-i cu măiestrie!
9 Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri,
Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.

10 Nobilii popoarelor se adună
împreună cu poporul Dumnezeului lui Abraham.
Căci ai lui Dumnezeu sunt puternicii pământului,
el se înalţă cu măreţie. R.