en-USro-RO

| Login
16 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

EVANGHELIA

Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 19,28-40

În acel timp, 28 Isus mergea înaintea ucenicilor îndreptându-se spre Ierusalim. 29 Când s-a apropiat de Betfaghe şi de Betania – lângă Muntele Măslinilor – i-a trimis pe doi dintre ucenici, zicându-le: 30 „Mergeţi în satul din faţa voastră şi, la intrare, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat încă nimeni. Dezlegaţi-l şi aduceţi-l aici. 31 Şi dacă întreabă cineva pentru ce îl dezlegaţi, răspundeţi aşa: «Domnul are nevoie de el”. 32 Cei trimişi au plecat şi au găsit totul precum le spusese Isus. 33 În timp ce ei dezlegau măgăruşul, stăpânii lui le-au zis: „De ce dezlegaţi măgăruşul?” 34 Ei au răspuns: „Domnul are nevoie de el”. 35 L-au dus la Isus, au pus hainele pe măgăruş, iar pe Isus l-au urcat deasupra. În timp ce înainta, lumea aşternea hainele pe drum. 36 Când au ajuns la poalele Muntelui Măslinilor, 37 toată mulţimea ucenicilor, plini de bucurie, au început să-l laude pe Dumnezeu, cu glas tare, pentru toate minunile pe care le văzuseră, zicând: 38 „Binecuvântat să fie regele care vine în numele Domnului! Pace în cer şi mărire întru cei de sus”. 39 Unii farisei din mulţime i-au zis lui Isus: „Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii”: 40 El le-a răspuns: „Vă spun: Dacă ei vor tăcea, vor striga pietrele”.

Cuvântul Domnului

 

În timpul procesiunii se pot cânta aceşti psalmi sau alte cântări potrivite.

 

PSALMUL 23 Ps 23,1-10

R.: Copiii evreilor cu ramuri de măslin în mână

l-au întâmpinat pe Domnul,

strigându-i cu toţii: „Osana întru cei de sus!”

1 Al Domnului este universul cu tot ce este în el,

pământul cu toţi locuitorii lui;

2 căci el l-a întemeiat pe mări

şi l-a întărit peste râuri. R.

 

3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului?

Cine va sta în locul cel sfânt al său?

4 Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,

cel care nu ia în zadar numele Domnului. R.

 

5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul

şi mântuire de la Dumnezeu.

6 Iată poporul celor care îl caută pe Domnul,

al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

 

7 Deschideţi-vă, porţilor,

deschideţi-vă, voi porţi veşnice,

ca să intre regele măririi!

8 Cine este acest rege al măririi?

E Domnul cel tare şi puternic,

Domnul cel viteaz în luptă! R.

 

9 Deschideţi-vă, porţilor,

deschideţi-vă, voi porţi veşnice,

ca să intre stăpânul măririi!

10 Cine este acest rege al măririi?

E Domnul oştirilor:

El este regele măririi. R.

PSALMUL 46 Ps 46,2-3.4-5.6-7.8-9.10

R.: Copiii evreilor îşi aşterneau veşmintele pe drum şi strigau cu toţii:

Osana Fiul lui David:

binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului.

2 Bateţi din palme, voi, toate popoarele,

înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

3 Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător,

el este împărat peste tot pământul. R.

 

4 El ne supune popoarele

el aşază neamurile sub picioarele noastre.

5 El ne alege ca moştenire o ţară

care este mândria lui Iacob, pe care îl iubeşte. R.

 

6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,

Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă.

7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i!

Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

 

8 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul,

cântaţi-i o cântare aleasă.

9 Dumnezeu stăpâneşte peste popoarele păgâne,

Dumnezeu stă în tronul său cel sfânt. R.

 

10 Stăpânitorii popoarelor se adună

împreună cu poporul Dumnezeului lui Abraham.

Căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pe pământ;

el este preamărit. R.