en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Nu va striga şi nu se va auzi pe uliţe vocea sa.
Citire din cartea profetului Isaia 42,1-7

1
Aşa spune Domnul Dumnezeu:
„Iată slujitorul meu pe care îl sprijin,
alesul meu în care sufletul meu îşi găseşte plăcerea!
El va aduce popoarelor judecata.
2 Nu va striga, nu-şi va ridica glasul
şi nu se va auzi pe uliţe vocea sa.
3 Trestia frântă nu o va rupe
şi fitilul fumegând nu-l va stinge.
El va aduce dreptatea cu fidelitate.
4 Nu va obosi şi nu se va descuraja
până va aşeza judecata pe pământ,
căci insulele aşteaptă legea lui.
5 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu,
cel care a creat cerurile şi le-a desfăşurat,
cel care a întins pământul şi ceea ce produce el,
cel care a dat suflare poporului de pe el
şi duh celor care umblă pe el.
6 «Eu, Domnul, te-am chemat în dreptate
şi te-am luat de mână;
te-am păstrat ca să te fac alianţă pentru popor
şi lumină pentru neamuri,
7 să deschizi ochii celor orbi,
să-i scoţi din închisoare pe cei captivi
şi din temniţă, pe cei care locuiesc în întuneric»”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 26(27),1.2.3.13-14 (R.: 1a)

R
.: Domnul este lumina
şi mântuirea mea.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,
de cine mă voi teme?
Domnul este apărătorul vieţii mele,
de cine mă voi înfricoşa? R.

2 Când se apropie de mine răufăcătorii,
ca să-mi sfâşie trupul,
aceştia, asupritorii şi duşmanii mei,
se poticnesc şi cad. R.

3 Chiar dacă ar năvăli o armată asupra mea,
inima mea tot nu s-ar teme;
chiar dacă s-ar dezlănţui un război împotriva mea,
şi atunci aş fi încrezător. R.

13 Cred că voi vedea bunătăţile Domnului
pe pământul celor vii.
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,
întăreşte-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
Bucură-te, Regele nostru:
tu singur te-ai îndurat de noi în rătăcirile noastre!

EVANGHELIA
Las-o! Pentru ziua înmormântării mele
a păstrat aceasta.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 12,1-11

1
Cu şase zile înainte de Paşte,
Isus a venit în Betania,
unde se afla Lazăr
pe care Isus îl înviase din morţi.
2 Au făcut acolo pentru el un ospăţ;
Marta servea,
iar Lazăr era unul dintre cei care stăteau la masă cu el.
3 Atunci, Maria, luând un vas cu mireasmă de nard curat,
de mare preţ,
a uns picioarele lui Isus şi i le-a şters cu părul ei.
Şi casa s-a umplut cu parfumul miresmei.
4 Iuda Iscarioteanul, unul dintre discipolii lui
– cel care avea să-l trădeze –, a spus:
5 „De ce nu s-a vândut mireasma aceasta cu trei sute de dinari
şi să se dea săracilor?”
6 Dar a spus aceasta
nu pentru că îi păsa de săraci,
ci pentru că era hoţ:
întrucât el ţinea punga cu bani, fura din ce se punea în ea.
7 Atunci Isus a spus:
„Las-o! Pentru ziua înmormântării mele a păstrat aceasta.
8 Căci pe săraci îi aveţi întotdeauna cu voi,
pe mine, însă, nu mă aveţi întotdeauna”.
9 Atunci o mare mulţime dintre iudei a aflat că este acolo
şi a venit nu numai datorită lui Isus,
ci şi ca să-l vadă pe Lazăr, pe care îl înviase din morţi.
10 Arhiereii voiau să-l ucidă şi pe Lazăr,
11 pentru că mulţi iudei îi părăseau din cauza lui
şi credeau în Isus.
Cuvântul Domnului