en-USro-RO

| Login
9 mai 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nu va striga, nici nu-şi va înălţa glasul şi vocea lui nu se va auzi pe uliţe.

Citire din cartea profetului Isaia 42,1-7

Aşa spune Domnul: 1 „Iată-l pe slujitorul meu, pe care îl sprijin, alesul meu, în care sufletul meu îşi găseşte toată bucuria. Am pus peste el duhul meu; el va face cunoscută popoarelor Legea mea. 2 Nu va striga, nici nu-şi va înălţa glasul şi vocea lui nu se va auzi pe uliţe. 3 Trestia frântă nu o va zdrobi şi fitilul care fumegă nu-l va stinge. El va propovădui Legea mea cu fidelitate. 4 El nu va obosi, nici nu se va da bătut, până ce nu va aşeza Legea pe pământ; căci învăţătura lui toate ţinuturile o aşteaptă”. 5 Aşa spune Domnul Dumnezeu, cel care a creat cerurile şi le-a desfăşurat, a întemeiat pământul şi roadele lui, a dat viaţă poporului care îl locuieşte şi suflare celor care umblă pe întinsul lui: 6 „Eu, Domnul, te-am chemat să porţi mântuirea, te-am luat de mână, te-am ocrotit şi te-am pus ca legământ al poporului meu, 7 ca să fii lumină pentru neamuri, ca să deschizi ochii celor orbi, să scoţi din temniţă pe cei legaţi şi din adâncul închisorii pe cei care zac în întuneric”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.2.3.13-14 (R.: 1a)

R.: Domnul este lumina şi mântuirea mea.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,

de cine mă voi teme?

Domnul este sprijinitorul vieţii mele,

în faţa cui voi tremura? R.

 

2 Când năvălesc cei răi asupra mea ca să mă sfâşie,

tocmai ei, asupritorii şi duşmanii mei,

se clatină şi cad. R.

 

2 Chiar dacă ar sta o armată împotriva mea,

inima mea tot nu s-ar teme;

Chiar dacă s-ar dezlănţui un război împotriva mea,

şi atunci mi-aş păstra încrederea. R.

 

13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului

în împărăţia celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,

ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

Bucură-te, regele nostru:

tu singur te-ai îndurat de noi în rătăcirile noastre.

 

EVANGHELIA

Las-o, căci l-a păstrat pentru ziua înmormântării mele.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 12,1-11

1 Cu şase zile înainte de Paşti, Isus a venit în Betania, unde locuia Lazăr, pe care îl înviase din morţi. 2 Acolo s-a dat o masă în onoarea lui Isus. Marta servea, iar Lazăr era printre cei care şedeau cu el la masă. 3 Maria, luând o livră de parfum de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul parfumului. 4 Iuda din Iscariot, unul dintre ucenicii lui, cel care avea să-l vândă, a zis: „Pentru ce nu s-a vândut parfumul acesta cu trei sute de dinari, care să fie daţi săracilor?” 5 Dar el a zis aceasta, nu pentru că îl durea inima de săraci, 6 ci pentru că era hoţ şi, cum el ţinea punga, fura din ceea ce se punea în ea. 7 Isus a spus: „Las-o, căci l-a păstrat pentru ziua înmormântării mele. 8 Pe cei săraci întotdeauna îi aveţi cu voi, dar pe mine nu mă aveţi întotdeauna”. 9 O mare mulţime de iudei au prins de veste că Isus se afla acolo şi au venit nu numai pentru Isus, ci să-l vadă şi pe Lazăr, pe care îl înviase din morţi. 10 De aceea arhiereii s-au hotărât să-l ucidă şi pe Lazăr, 11 căci din cauza lui mulţi dintre iudei plecau de la ei şi credeau în Isus.

Cuvântul Domnului