en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Te-am pus lumină pentru popoare,
ca să fie mântuirea mea până la marginile pământului.
Citire din cartea profetului Isaia 49,1-6

1
Ascultaţi, insulelor!
Daţi atenţie, popoare îndepărtate!
Domnul m-a chemat din sânul matern,
din pântecele mamei mele
şi-a adus aminte de numele meu.
2 A făcut gura mea ca o sabie tăioasă,
la umbra mâinii sale m-a adăpostit;
m-a făcut ca o săgeată ascuţită şi m-a pus în tolba sa.
3 El mi-a zis: „Tu eşti slujitorul meu, Israel;
în tine mă voi glorifica”.
4 Dar eu spuneam: „Degeaba m-am trudit,
în zadar şi fără folos mi-am consumat puterea.
Şi totuşi, judecata mea este la Domnul
şi răsplata mea, la Dumnezeul meu”.
5 Acum, aşa vorbeşte Domnul,
cel care m-a plăsmuit în sânul mamei ca să fiu slujitorul lui,
ca să-l întorc pe Iacob şi să-l adun pe Israel.
De aceea am fost preţuit în ochii Domnului
şi Dumnezeul meu este puterea mea.
6 El zice: „Este puţin să fii slujitorul meu,
ca să ridici triburile lui Iacob
şi să-i aduci înapoi pe cei rămaşi ai lui Israel.
Te-am pus lumină pentru popoare,
ca să fie mântuirea mea până la marginile pământului”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 70(71),1-2.3-4a.5-6ab.15 şi 17 (R.: 15a)

R
.: Gura mea va vesti, Doamne,
mântuirea ta.

1 În tine, Doamne, mi-am căutat refugiul,
să nu fiu nicicând făcut de ruşine!
2 În dreptatea ta, eliberează-mă şi apără-mă,
pleacă-ţi urechea spre mine şi mântuieşte-mă! R.

3 Fii pentru mine stâncă şi cetate de refugiu,
spre care mi-ai poruncit să merg mereu ca să mă mântuieşti,
pentru că numai tu eşti stânca mea şi cetatea mea de apărare.
4a Scoate-mă, Dumnezeule, din mâna celui fărădelege! R.

5 Pentru că tu, Doamne, eşti speranţa mea,
Doamne, în tine mi-am pus încrederea din copilărie.
6ab În tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele,
încă din sânul mamei mele, tu ai fost ocrotitorul meu. R.

15 Gura mea va vesti în toate zilele dreptatea şi mântuirea ta,
chiar dacă nu cunosc al lor număr.
17 Dumnezeule, m-ai învăţat din tinereţe,
iar eu fac cunoscute şi acum minunile tale. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
Bucură-te, Regele nostru,
care, ascultând de Tatăl,
ai fost dus la răstignire ca un miel blând la înjunghiere.

EVANGHELIA
Unul dintre voi mă va trăda.
Nu va cânta cocoşul până când mă vei renega de trei ori.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 13,21-33.36-38

21
În acel timp,
stând la masă cu discipolii săi,
Isus s-a tulburat în duh şi a mărturisit:
„Adevăr, adevăr vă spun:
unul dintre voi mă va trăda”.
22 Discipolii se uitau unii la alţii,
nedumeriţi fiind în legătură cu cel despre care vorbeşte.
23 Unul dintre discipolii lui, pe care îl iubea Isus,
stătea la masă la pieptul lui Isus.
24 Atunci, Simon Petru i-a făcut acestuia semn
să se intereseze cine ar putea să fie cel despre care vorbeşte.
25 El s-a aplecat, deci, pe pieptul lui Isus
şi i-a zis: „Doamne, cine este?”
26 Isus a răspuns:
„Este acela pentru care voi întinge îmbucătura şi i-o voi da”.
Atunci, întingând îmbucătura,
a luat-o şi a dat-o lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon.
27 După acea îmbucătură, a intrat Satana în el.
Atunci, Isus i-a zis:
„Ceea ce vrei să faci, fă repede!”
28 Dar niciunul dintre cei care stăteau la masă
nu a înţeles de ce i-a spus aceasta.
29 Şi, cum Iuda ţinea punga cu bani,
unii au crezut că Isus îi spune:
„Cumpără ceea ce ne trebuie pentru sărbătoare!”
sau ca să dea ceva săracilor.
30 Aşadar, luând îmbucătura,
Iuda a ieşit îndată.
Şi era noapte.
31 După ce a ieşit el, Isus a spus:
„Acum a fost glorificat Fiul Omului
şi Dumnezeu a fost glorificat în el,
32 iar dacă Dumnezeu a fost glorificat în el,
şi Dumnezeu îl va glorifica în el însuşi
şi-l va glorifica îndată.
33 Copilaşi, încă puţin mai sunt cu voi.
Mă veţi căuta şi – aşa cum le-am spus iudeilor –
vă spun acum şi vouă:
«Unde merg eu, voi nu puteţi veni»”.
36 Simon Petru i-a spus:
„Doamne, unde mergi?”
Isus i-a răspuns:
„Unde merg eu, tu nu mă poţi urma acum,
dar mă vei urma după aceea”.
37 Petru i-a spus:
„Doamne, de ce nu pot să te urmez acum?
Îmi voi da viaţa pentru tine!”
38 Isus a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru mine?
Adevăr, adevăr îţi spun:
nu va cânta cocoşul până când mă vei renega de trei ori”.
Cuvântul Domnului