en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Marți, 20 martie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Num 21,4-9: Oricine este mușcat și va privi spre șarpele din bronz va trãi.
Ps 101: Doamne, ascultã rugãciunea mea, și strigarea mea sã vinã la tine!
In 8,21-30: Când îl veți fi înãlțat pe Fiul Omului, atunci veți înþelege cã eu sunt.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Nu mi-am ascuns faţa
de la cei care mă insultau şi mă scuipau.
Citire din cartea profetului Isaia 50,4-9a

4
Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă de discipol
ca să ştiu să vin în ajutor cu un cuvânt celui frânt;
el mă trezeşte dimineaţa,
de dimineaţă îmi deşteaptă urechea
ca să ascult asemenea discipolilor.
5 Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea
şi eu nu m-am împotrivit, nu m-am dat înapoi.
6 Spatele l-am dat celor care mă loveau,
obrajii, celor care îmi smulgeau barba.
Nu mi-am ascuns faţa
de la cei care mă insultau şi mă scuipau.
7 Domnul Dumnezeu mi-a venit în ajutor,
de aceea nu am fost umilit;
de aceea mi-am făcut faţa ca de cremene
şi ştiu că nu voi fi făcut de ruşine.
8 Cel care mă îndreptăţeşte este aproape:
cine se va ridica împotriva mea?
Să ne prezentăm împreună:
cine este judecătorul meu să se apropie de mine!
9a Iată, Domnul Dumnezeu îmi vine în ajutor:
cine este cel care mă declară vinovat?
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 68(69),8-10.21bcd-22.31 şi 33-34 (R.: 14c şi b)

R
.: Răspunde-mi, Dumnezeule
în timpul bunăvoinţei tale.

8 Pentru tine îndur batjocură şi umilirea îmi acoperă faţa.
9 Am ajuns un străin pentru fraţii mei,
un necunoscut pentru fiii mamei mele;
10 căci râvna casei tale mă mistuie,
insultele celor care te insultă au căzut asupra mea. R.

21bcd Aştept compătimire, dar în zadar,
aştept mângâietori şi nu găsesc niciunul.
22 Ei mi-au pus venin în mâncare
şi, când îmi era sete, mi-au dat să beau oţet. R.

31 Voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări
şi îl voi preamări aducându-i mulţumire.
33 Să vadă cei umili şi să se bucure!
Căutaţi-l pe Dumnezeu
şi inimile voastre se vor bucura de viaţă!
34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci

şi nu-i uită pe prizonierii săi care sunt în închisoare. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
Bucură-te, Regele nostru:
tu singur te-ai îndurat de noi în rătăcirile noastre!
sau:
Bucură-te, Regele nostru,
care, ascultând de Tatăl,
ai fost dus la răstignire ca un miel blând la înjunghiere!

EVANGHELIA
Fiul Omului merge după cum a fost scris despre el,
dar vai omului aceluia prin care Fiul Omului este trădat!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 26,14-25

14
În acel timp,
unul dintre cei doisprezece,
care se numeşte Iuda Iscarioteanul,
s-a dus la arhierei
15 şi le-a zis: „Ce-mi daţi
ca să-l dau pe mâna voastră?”
Ei i-au fixat treizeci de arginţi.
16 Şi de atunci căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor.
17 În prima zi a Azimelor,
s-au apropiat de Isus discipolii, zicând:
„Unde vrei să-ţi pregătim ca să mănânci Paştele?”
18 El a spus: „Mergeţi în cetate la cutare şi spuneţi:
«Învăţătorul zice: timpul meu este aproape.
La tine voi face Paştele cu discipolii mei!»”
19 Discipolii au făcut cum le poruncise Isus
şi au pregătit Paştele.
20 La lăsatul serii,
stătea la masă împreună cu cei doisprezece
21 şi, în timp ce mâncau, a zis:
„Adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda”.
22 Întristaţi peste măsură,
ei au început să-i spună unul după altul:
„Nu cumva sunt eu, Doamne?”
23 El, răspunzând, a zis:
„Cel care şi-a întins mâna cu mine în blid,
acesta mă va trăda.
24 Căci Fiul Omului merge după cum a fost scris despre el,
dar vai omului aceluia prin care Fiul Omului este trădat!
Bine ar fi fost pentru omul acela
dacă nu s-ar fi născut!”
25 Atunci Iuda, cel care avea să-l trădeze, luând cuvântul,
l-a întrebat: „Nu cumva sunt eu, rabbi?”
El i-a răspuns:
„Tu ai zis”.
Cuvântul Domnului