en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor,
să leg rănile celor cu inima zdrobită.
Citire din cartea profetului Isaia 61,1-3a.6a.8b-9

1
Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea;
de aceea Domnul m-a uns şi m-a trimis
să aduc vestea cea bună săracilor,
să leg rănile celor cu inima zdrobită,
să vestesc eliberare celor captivi
şi deschidere a porţilor celor închişi;
2 să vestesc un an de bunătate a Domnului,
o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru,
ca să-i mângâi pe cei mâhniţi.
3a Să-i pun pe cei mâhniţi din Sion
să ia diademă în loc de cenuşă,
untdelemnul bucuriei în loc de jale,
veşmânt de laudă în locul duhului frânt.
6a Voi vă veţi numi „preoţi ai Domnului”
şi vi se va zice „slujitori ai Dumnezeului nostru”.
8b Le voi da răsplată în adevăr
şi voi încheia cu ei o alianţă veşnică.
9 Va fi cunoscută între neamuri descendenţa lor
şi între popoare, urmaşii lor.
Toţi cei care îi vor vedea îi vor recunoaşte:
aceştia sunt descendenţa pe care a binecuvântat-o Domnul.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 88(89),21-22.25 şi 27 (R.: 2a)

R
.: Îndurările Domnului
în veci le voi cânta.

21 L-am aflat pe David, slujitorul meu,
şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt;
22 acestuia, mâna mea îi va da stabilitate
şi braţul meu îi va da putere. R.

25 Fidelitatea şi bunătatea mea vor fi cu el
şi puterea lui va creşte prin al meu nume.
27 El îmi va spune: „Tu eşti tatăl meu,
Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele”. R.

LECTURA A II-A
Ne-a făcut o împărăţie,
preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl său.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 1,5-8

5 Har vouă şi pace
de la Isus Cristos, martorul cel credincios,
primul născut dintre cei morţi
şi Principele regilor pământului!
Celui care ne iubeşte
şi ne-a eliberat de păcatele noastre în sângele său
6 şi ne-a făcut o împărăţie,
preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl său,
lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor! Amin!
7 Iată că vine cu norii şi orice ochi îl va vedea,
chiar şi cei care l-au străpuns!
Îşi vor bate pieptul din cauza lui toate triburile pământului.
Da. Amin!
8 „Eu sunt alfa şi omega – spune Domnul Dumnezeu –
cel care este, care era şi care vine, Atotputernicul”.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Is 61,1ab
Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea;
el m-a trimis să le aduc vestea cea bună săracilor.

EVANGHELIA
Duhul Domnului este asupra mea:
pentru aceasta m-a uns.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 4,16-21

16
În acel timp,
Isus a venit la Nazaret, unde fusese crescut,
şi a intrat în sinagogă,
după obiceiul lui, în zi de sâmbătă,
şi s-a ridicat ca să citească.
17 I s-a dat Cartea profetului Isaia
şi, deschizând cartea,
a găsit locul în care era scris:
18 „Duhul Domnului este asupra mea:
pentru aceasta m-a uns să duc săracilor vestea cea bună;
m-a trimis să proclam celor captivi eliberarea
şi celor orbi recăpătarea vederii,
să redau libertatea celor asupriţi;
19 să vestesc un an de bunăvoinţă al Domnului”.
20 Apoi, închizând cartea,
şi dând-o înapoi slujitorului, s-a aşezat.
Ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi spre el.
21 A început apoi să le vorbească:
„Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta
pe care aţi ascultat-o cu urechile voastre!”
Cuvântul Domnului