en-USro-RO

| Login
9 mai 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor şi să-i vindec pe cei cu inima zdrobită.

Citire din cartea profetului Isaia 61,1-3a.6a.8b-9

1 Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, să-i vindec pe cei cu inima zdrobită; să le vestesc celor închişi eliberarea, şi celor prinşi în război libertatea; 2 să dau de ştire un an de milostivire al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să-i mângâi pe toţi cei întristaţi; să aduc alinare celor care plâng în Sion; 3a să le pun pe cap o coroană împărătească în locul cenuşii de pocăinţă, să le schimb veşmântul de doliu cu untdelemnul bucuriei, să le pun haine de sărbătoare în locul disperării. 6a Iar voi vă veţi numi: preoţii Domnului şi vi se va spune: slujitorii Dumnezeului nostru. 8b Vă voi da cu adevărat răsplata voastră şi voi încheia cu voi legământ veşnic. 9 Seminţia voastră se va bucura de renume printre neamuri şi urmaşii voştri printre popoare; toţi cei care îi vor vedea îi vor respecta şi vor recunoaşte în ei o seminţie binecuvântată de Domnul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,21-22.25 şi 27 (R.: cf. 2a)

R.: În veci voi cânta Doamne, milostivirea ta.

21 L-am aflat pe slujitorul meu, David,

şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt;

22 mâna mea îl va sprijini

şi braţul meu îi va da putere. R.

 

25 Adevărul şi bunătatea mea îl vor însoţi

şi puterea lui prin numele meu va creşte;

27 el îmi va spune: „Tu eşti tatăl meu,

Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele!” R.

 

LECTURA A II-A

A făcut din noi o împărăţie de preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl său.

Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 1,5-8

5 Har vouă şi pace din partea lui Isus Cristos, martorul credincios, întâiul născut dintre cei morţi, stăpânitor peste regii pământului. El ne iubeşte; prin sângele său ne-a spălat de păcatele noastre 6 şi a făcut din noi o împărăţie de preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl său, lui să-i fie mărirea şi puterea în vecii vecilor. Amin. 7 Iată vine pe nori şi toţi oamenii îl vor vedea, chiar şi cei care l-au străpuns; văzându-l, vor plânge toate seminţiile pământului. Da! Amin! 8 Eu sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul, spune Domnul Dumnezeu, eu sunt cel care sunt, cel care era şi cel care vine, Cel Atotputernic.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Is 61,1

Duhul Domnului este asupra mea;

El m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună.

 

EVANGHELIA

Duhul Domnului este asupra mea, căci Domnul m-a uns.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,16-21

În acel timp, 16 Isus a venit la Nazaret, unde fusese crescut, şi după obiceiul său, a intrat într-o zi de sâmbătă în sinagogă şi s-a sculat să citească. 71 I s-a dat cartea profetului Isaia. Deschizând cartea, a găsit locul unde era scris: 18 „Duhul Domnului este asupra mea; el m-a sfinţit prin ungere 19 ca să vestesc săracilor evanghelia, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor prinşi în război eliberarea şi celor orbi vederea, să dau celor asupriţi libertatea şi să vestesc anul de îndurare al Domnului”. 20 Închizând cartea şi dând-o slujitorului, s-a aşezat, iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra lui. 21 Atunci a început să le spună: „Aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-aţi auzit acum, astăzi s-au împlinit”.

Cuvântul Domnului