en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Învăţături despre Cina pascală.
Citire din cartea Exodului 12,1-8.11-14

1
În zilele acelea,
Domnul le-a zis lui Moise şi lui Aaron
în ţara Egiptului:
2 „Luna aceasta să fie pentru voi începutul lunilor;
ea să fie pentru voi întâia între lunile anului!
3 Vorbiţi întregii adunări a lui Israel:
În ziua a zecea a lunii acesteia,
fiecare să ia un animal din turmă
pentru fiecare casă părintească,
un animal din turmă pentru fiecare casă!
4 Iar dacă o familie este prea mică pentru un miel,
să-l ia împreună cu vecinul cel mai de aproape de casă,
după numărul sufletelor;
fiecare să socotiţi câţi sunt de trebuinţă
ca să mănânce un miel!
5 Animalul din turmă să vă fie fără cusur, de parte bărbătească,
de un an; să-l luaţi fie dintre miei, fie dintre capre!
6 Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia
şi toată adunarea comunităţii lui Israel
să-l înjunghie spre seară!
7 Să ia din sânge şi să pună pe amândoi uşorii uşii
şi pe pragul de sus al caselor în care îl vor mânca!
8 Să mănânce carnea în noaptea aceea;
s-o mănânce friptă la foc, cu azime şi cu ierburi amare!
11 Să-l mâncaţi aşa:
să aveţi mijlocul încins, sandalele în picioare
şi toiagul în mână;
să-l mâncaţi în grabă: este Paştele Domnului!
12 Eu voi trece prin ţara Egiptului în noaptea aceea
şi voi lovi pe tot întâiul născut din ţara Egiptului,
de la om până la animale;
voi face judecată împotriva tuturor dumnezeilor Egiptului;
eu sunt Domnul!
13 Sângele vă va fi semn pe casele în care veţi fi voi.
Eu voi vedea sângele şi voi trece pe lângă voi.
Nu va fi între voi nicio rană nimicitoare
atunci când voi lovi ţara Egiptului.
14 Această zi să vă fie memorial şi să o celebraţi
ca o sărbătoare a Domnului
din generaţie în generaţiile voastre:
ca hotărâre veşnică să o celebraţi!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 114-115(116),12-13.15-16bc.17-18 (R.: cf. 1Cor 10,16)

R
.: Din potirul binecuvântat
ne împărtăşim cu sângele lui Cristos.

12 Ce-i voi da în schimb Domnului
pentru tot binele pe care mi l-a făcut?
13 Voi lua potirul mântuirii
şi voi invoca numele Domnului. R.

15 Lucru de preţ este în faţa Domnului
moartea credincioşilor săi.
16bc Eu sunt slujitorul tău şi fiul slujitoarei tale!
Tu ai desfăcut legăturile mele. R.

17 Îţi voi aduce jertfă de laudă
şi voi invoca numele Domnului.
18 Voi împlini voturile făcute Domnului
de faţă cu tot poporul său. R.

LECTURA A II-A
Ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din potirul acesta,
vestiţi moartea Domnului.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni 11,23-26

23
Fraţilor,
eu am primit de la Domnul
ceea ce v-am transmis:
că Domnul Isus, în noaptea în care era vândut,
a luat pâinea
24 şi, mulţumind, a frânt-o şi a zis:
„Acesta este trupul meu cel care este pentru voi.
Faceţi aceasta în amintirea mea!”
25 De asemenea, după cină, a luat potirul, spunând:
„Acesta este potirul noului legământ în sângele meu.
Faceţi aceasta ori de câte ori beţi în amintirea mea!”
26 Căci ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta
şi beţi din potirul acesta,
vestiţi moartea Domnului
până când va veni.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 13,34
„Vă dau o poruncă nouă”, spune Domnul,
„să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum eu v-am iubit!”

EVANGHELIA
I-a iubit până la sfârşit.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 13,1-15

1
Înainte de sărbătoarea Paştelui,
ştiind Isus că îi venise ceasul
să treacă din lumea aceasta la Tatăl,
iubindu-i pe ai săi care erau în lume,
i-a iubit până la sfârşit.
2 În timpul cinei
– când diavolul pusese deja gândul de a-l trăda
în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon –,
3 ştiind că Tatăl a dat toate în mâinile sale
şi că de la Dumnezeu a ieşit
şi că la Dumnezeu merge,
4 s-a ridicat de la cină, şi-a pus hainele deoparte
şi, luând un ştergar, s-a încins.
5 Apoi a turnat apă într-un vas de spălat
şi a început să spele picioarele discipolilor
şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.
6 A venit deci la Simon Petru;
acesta i-a zis:
„Doamne, tu să-mi speli picioarele?”
7 Isus a răspuns şi i-a zis:
„Ceea ce fac eu, tu nu înţelegi acum,
dar vei cunoaşte după aceasta”.
8 Petru i-a spus:
„Nu-mi vei spăla picioarele în veci!”
Isus i-a răspuns:
„Dacă nu te voi spăla,
nu vei avea parte cu mine”.
9 Simon Petru i-a spus:
„Doamne, nu numai picioarele mele,
ci şi mâinile şi capul”.
10 Isus i-a zis:
„Cine a făcut baie
nu are nevoie să-şi spele decât picioarele,
căci este curat în întregime.
Şi voi sunteţi curaţi, dar nu toţi”.
11 Căci îl ştia pe cel care avea să-l trădeze;
de aceea a spus: „Nu toţi sunteţi curaţi”.
12 După ce le-a spălat picioarele, şi-a luat hainele,
s-a aşezat iarăşi la masă şi le-a spus:
„Înţelegeţi ce am făcut pentru voi?
13 Voi mă numiţi «Învăţătorul» şi «Domnul»
şi bine spuneţi, pentru că sunt.
14 Aşadar, dacă eu, Domnul şi Învăţătorul,
v-am spălat picioarele,
şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora.
15 Căci v-am dat exemplu ca şi voi să faceţi
aşa cum v-am făcut eu”.
Cuvântul Domnului