en-USro-RO

| Login
13 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Slava Domnului răsare deasupra ta.

Citire din cartea profetului Isaia 60,1-6

1 Scoală-te, luminează-te, Ierusalime, căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare deasupra ta. 2 Iată, întunericul acoperă pământul şi bezna învăluie popoarele, dar peste tine răsare Domnul şi slava lui străluceşte deasupra ta. 3 Popoarele se vor îndrepta spre lumina ta şi împăraţii spre strălucirea aurorii tale. 4 Ridică-ţi ochii şi priveşte împrejur; toţi se adună şi vin spre tine; fiii tăi vin de departe şi fiicele tale sunt purtate pe braţe. 5 Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie, inima îţi va bate puternic şi îţi va creşte, căci se vor scurge către tine comorile de dincolo de mări, o dată cu bogăţiile popoarelor. 6 Te va acoperi o mulţime de cămile, de dromaderi din Madian şi Efa. Vor veni toţi cei din Saba, aducând aur şi tămâie şi cântând laudă Domnului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.7-8.10-11.12-13 (R.: cf. 11)

R.: Toate neamurile pământului te vor adora pe tine, Doamne.

1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale

şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului,

2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate

şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R.

 

7 În zilele lui va înflori dreptatea,

şi belşug de pace veşnică.

8 El va domni de la o mare la alta,

de la Râu până la marginile pământului. R.

 

10 Regii din Tars şi ai insulelor vor oferi daruri,

regii arabi şi din Seba vor aduce prinosuri.

11 Toţi împăraţii se vor închina înaintea lui,

toate popoarele îi vor sluji. R.

 

12 Domnul va ajuta pe săracul care strigă

şi pe nenorocitul care cere ajutor.

13 Va avea milă de cel slab şi lipsit

şi va uşura viaţa săracilor. R.


LECTURA A II-A

Acum s-a descoperit că păgânii sunt moştenitori ai făgăduinţei împreună cu noi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 3,2-3a.5-6

Fraţilor, 2 cred că voi ştiţi în ce constă harul pe care Dumnezeu mi l-a dăruit pentru voi: 3 el mi-a descoperit taina lui Cristos. 5 Această taină el n-a făcut-o cunoscută oamenilor din generaţiile trecute, aşa cum a descoperit-o acum sfinţilor săi apostoli şi profeţi prin Duhul; 6 taina stă în aceea că prin evanghelie păgânii sunt împreună moştenitori cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi sunt părtaşi cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Cristos Isus.

Cuvântul Domnului


VERS LA EVANGHELIE
Mt 2,2

(Aleluia) Am văzut steaua lui la răsărit

şi am venit să ne închinăm Domnului. (Aleluia)


EVANGHELIA

Am venit de la răsărit ca să ne închinăm Regelui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 2,1-12

1 După ce s-a născut Isus la Betleem, în Iudeea, în timpul regelui Irod, iată au sosit la Ierusalim nişte magi veniţi din Răsărit. 2 Şi au întrebat: „Unde este regele de curând născut al iudeilor? Fiindcă am văzut steaua lui răsărind şi am venit să ne închinăm lui”. 3 Auzind acest lucru, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el. 4 A adunat pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului şi i-a întrebat unde trebuia să se nască Cristos. 5 Aceştia i-au răspuns: „La Betleem, în Iudeea, căci iată ce a fost scris prin profetul: 6 «Şi tu, Betleeme, pământ al lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între locurile de seamă ale lui Iuda, căci din tine va ieşi un conducător, care va păstori poporul meu Israel»”. 7 Atunci Irod i-a chemat în ascuns pe magi, pentru a afla de la ei timpul precis în care li se arătase steaua. 8 Apoi i-a trimis la Betleem, zicându-le: „Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre prunc, şi când îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să merg şi eu să mă închin lui. 9 După ce l-au ascultat pe rege, ei au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră răsărind mergea înaintea lor, ea a mers până ce s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. 10 Ei, cum au văzut steaua, au fost cuprinşi de mare bucurie. 11 Atunci, intrând în casă, l-au văzut pe copil cu Maria, Mama sa, şi, căzând în genunchi, s-au plecat cu faţa la pământ înaintea lui. Apoi, deschizându-şi comorile, i-au oferit daruri: aur, tămâie şi smirnă. 12 În cele din urmă, înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai meargă la Irod, pe alt drum, s-au întors în ţara lor.

Cuvântul Domnului