en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Prin credinţa lor au învins împărăţii. Dumnezeu a prevăzut pentru noi ceva mai bun.

Citire din Scrisoarea către Evrei 11,32-40

Fraţilor, 32 despre puterea credinţei, ce să vă mai spun? N-aş avea timp să vă povestesc cu de-amănuntul despre Ghedeon, Barac, Samson, Iefte, David, Samuel şi profeţi. 33 Prin credinţa lor, ei au învins împărăţii, au înfăptuit dreptatea, au obţinut ceea ce le-a promis Dumnezeu, au închis gura leilor, 34 au biruit puterea focului, au scăpat de tăişul sabiei, şi-au recăpătat puterile după boală, au dovedit curaj în luptă, au pus pe fugă armatele străine. 35 Unele femei au primit înapoi, înviaţi, pe copiii lor care muriseră. Alţii, apoi, au fost schingiuiţi şi n-au acceptat eliberarea, pentru că voiau să obţină un lucru mai bun: învierea. 36 Alţii, puşi la încercare, au îndurat batjocuri, lovituri de bici, lanţuri şi închisoare. 37 Au fost ucişi cu pietre, au fost arşi, au fost tăiaţi cu ferăstrăul, au fost ucişi de sabie; au pribegit îmbrăcaţi în piei de oaie şi de capră, ducând lipsă de toate, hărţuiţi şi maltrataţi, 38 şi aceasta pentru că lumea era nevrednică de ei. Au trăit prin deşerturi şi munţi, peşteri şi văgăuni. 39 Deşi toţi au primit de la Dumnezeu o strălucită mărturie datorită credinţei lor, ei n-au ajuns să vadă împlinirea promisiunii: 40 căci Dumnezeu prevăzuse mai înainte, pentru noi, ceva mai bun şi n-a voit ca ei să ajungă la perfecţiune fără noi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,20.21.22.23.24 (R.: 25)

R.: Fericiţi sunt cei care se încred în Domnul.

20 Cât de mari sunt binefacerile tale, Doamne,

pe care le pregăteşti pentru cei care se tem de tine

şi cu care îi copleşeşti pe cei care se încred în tine

înaintea ochilor tuturor. R.

 

21 Tu îi ascunzi într-un adăpost, aproape de faţa ta,

departe de intrigile oamenilor,

îi ocroteşti în cortul tău,

departe de limbile care îi clevetesc. R.

 

22 Binecuvântat să fie Domnul,

căci a făcut pentru mine lucruri minunate,

el a fost pentru mine o cetate întărită. R.

 

23 În neliniştea mea ziceam:

„Sunt izgonit dinaintea ta”,

dar tu ai auzit glasul rugăciunii mele,

când am strigat către tine. R.

 

24 Iubiţi, aşadar, pe Domnul, voi sfinţii lui!

Domnul păzeşte pe cei credincioşi

şi pedepseşte cu vârf şi îndesat pe cei mândri. R.

 

ALELUIA Lc 7,16

(Aleluia) Un profet mare s-a ridicat între noi; Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Duh necurat, ieşi din omul acesta.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 5,1-20

În acel timp, 1 Isus şi ucenicii săi au sosit pe celălalt mal al lacului, în ţinutul gherasenilor. 2 Îndată ce Isus a coborât din barcă, un om stăpânit de un duh necurat, ieşind dintr-un mormânt, i-a venit în întâmpinare. 3 El locuia în morminte şi nimeni nu-l putea lega, nici chiar cu lanţul. 4 Într-adevăr, de multe ori l-au pus în fiare, dar el a rupt lanţurile şi a sfărâmat cătuşele, încât nimeni nu-l putea stăpâni. 5 Fără încetare, zi şi noapte, stătea printre morminte şi pe coline, striga necontenit şi se rănea cu pietre. 6 Văzându-l pe Isus de departe, a alergat la el, s-a aruncat la pământ în faţa lui 7 şi a strigat cât îl ţineau puterile: „Ce ai cu mine, Isuse, Fiul Dumnezeului Preaînalt? Te implor pe Dumnezeu, nu mă chinui!” 8 Căci Isus îi spusese: „Duh necurat, ieşi din omul acesta!” 9 Şi l-a întrebat: „Care ţi-e numele?” I-a răspuns: „Numele meu este Legiune, căci suntem mulţi”. 10 Şi-l ruga pe Isus cu insistenţă să nu-l alunge în afara acelui ţinut. 11 Cum pe colina din apropiere păştea o mare turmă de porci, 12 duhurile necurate l-au rugat pe Isus: „Trimite-ne la aceşti porci şi vom intra în ei”. 13 Şi el le-a permis. Atunci ei au ieşit din omul acela şi au intrat în porci; apoi turma s-a aruncat în mare de pe ţărmul înalt; au fost aproximativ două mii de porci care s-au înecat în mare. 14 Cei care îi păzeau au luat-o la fugă, au dat de ştire în cetate şi în sate şi oamenii au venit să vadă ce s-a întâmplat. 15 S-au dus la Isus, l-au văzut pe cel stăpânit de diavol aşezat îmbrăcat şi cu mintea întreagă, el care avusese o legiune de diavoli, şi i-a cuprins frica. 16 Martorii le-au povestit întâmplarea cu cel posedat şi cazul cu porcii. 17 Atunci ei l-au rugat pe Isus să plece din ţinutul lor. 18 Când Isus s-a urcat în barcă, cel care fusese posedat l-a rugat pe Isus să-i permită să rămână cu el. 19 Isus nu i-a permis, ci i-a spus: „Du-te acasă la ai tăi şi spune-le tot ce a făcut Domnul pentru tine, în îndurarea sa”. 20 Omul s-a dus şi a început să vestească în toată regiunea Decapole, tot ce a făcut Isus pentru el; şi toţi erau uimiţi.

Cuvântul Domnului