en-USro-RO

| Login
7 martie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Încercaţi dacă duhul celui care vorbeşte vine de la Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,22-4,6

Preaiubiţilor, 22 orice vom cere de la Dumnezeu vom primi, pentru că păzim poruncile lui şi facem cele plăcute înaintea lui. 23 Aceasta este porunca lui: să credem în numele lui Isus Cristos, Fiul său, şi să ne iubim unul pe altul, aşa cum ne-a poruncit el. 24 Cine păzeşte poruncile lui, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu în el. Şi cunoaştem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. 4,1 Preaiubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, dar cercetaţi dacă duhul celui care vorbeşte vine de la Dumnezeu, fiindcă în lume au ieşit mulţi profeţi mincinoşi. 2 Iată cum veţi cunoaşte Duhul lui Dumnezeu: dacă cineva îl mărturiseşte pe Isus Cristos, venit în trup, are Duhul lui Dumnezeu. 3 Şi oricine nu-l mărturiseşte pe Isus acesta nu este de la Dumnezeu, ci are duhul lui Anticrist, despre care aţi auzit că vine şi acum el este deja în lume. 4 Voi, copii, sunteţi ai lui Dumnezeu şi aţi biruit, căci Duhul care este în voi este mai puternic decât cel care este în lume. 5 Cei care au duhul lumii, aparţin lumii, de aceea vorbesc precum cei din lume şi lumea îi ascultă. 6 Noi suntem din Dumnezeu: cine-l cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. După aceasta cunoaştem noi Duhul adevărului şi duhul rătăcirii.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 2,7-8.10-11 (R.: 8a)

R.: Îţi voi da toate neamurile ca moştenire.

7 Voi vesti hotărârea lui; Domnul mi-a zis:

„Tu eşti Fiul meu. Astăzi te-am născut.

8 Cere-mi şi-ţi voi da neamurile ca moştenire,

şi marginile pământului în stăpânire”. R.

 

10 Acum, aşadar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune,

luaţi învăţătură, judecători ai pământului.

11 Slujiţi Domnului cu frică,

preamăriţi-l cu teamă. R.

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,23

(Aleluia) Isus propovăduia evanghelia împărăţiei

şi vindeca orice boală în popor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

S-a apropiat împărăţia cerurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 4,12-17.23-25

12 Când a auzit Isus că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea. 13 Părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Cafarnaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali. 14 Astfel, s-a împlinit ceea ce Domnul spusese prin profetul Isaia, 15 care zice: „Ţară a lui Zabulon şi ţară a lui Neftali, drum care duce spre mare, ţară de dincolo de Iordan, Galilee, loc de întâlnire a păgânilor! 16 Poporul care locuia în întuneric a văzut o lumină mare. Celor care locuiau în ţinutul umbrei şi al morţii, le-a răsărit o lumină”. 17 De atunci a început Isus să propovăduiască şi să spună: „Faceţi pocăinţă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor”. 23 Isus străbătea toată Galileea, învăţând în sinagogile lor, propovăduind evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă în popor. 24 Vestea despre el s-a răspândit în toată Siria, şi-i aduceau pe toţi cei ce se aflau în suferinţă, cuprinşi de felurite boli şi chinuri: îndrăciţi, lunatici, paralitici, şi el îi vindeca. 25 Mare mulţime de oameni mergea după el, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan.

Cuvântul Domnului