en-USro-RO

Inregistrare | Login
24 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Sâmbătă, 24 februarie 2018

Sfintii zilei
Fer. Marcu de Marconi, pr.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna 1 din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, I, R.
Lectionar
Dt 26,16-19: Vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tãu.
Ps 118: Fericit este omul care umblã în legea Domnului.
Mt 5,43-48: Fiți desãvârșiți, precum Tatãl vostru ceresc este desãvârșit!
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna 1 din Post

În regiunile în care Epifania se celebrează în duminica ce cade în ziua de 8 ianuarie:

LECTURA I
Dacă cerem ceva, el ne ascultă.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 5,14-21

14 Preaiubiţilor, aceasta este încrederea
pe care o avem în Fiul lui Dumnezeu:
dacă cerem ceva după voinţa lui, el ne ascultă.
15 Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere,
ştim că am obţinut tot ce i-am cerut.
16 Dacă cineva îl vede pe fratele său
săvârşind un păcat care nu este spre moarte,
să se roage şi Dumnezeu îi va da viaţa;
aceasta, celor care săvârşesc un păcat care nu este spre moarte.
Dar există şi un păcat care este spre moarte.
Nu spun ca cineva să se roage pentru acela.
17 Orice nedreptate este păcat,
dar există un păcat care nu este spre moarte.
18 Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte,
însă pe cel care este născut din Dumnezeu,
el îl păzeşte şi Cel Rău nu se atinge de el.
19 Ştim că suntem de la Dumnezeu
şi că lumea întreagă zace sub puterea Celui Rău.
20 Ştim, de asemenea, că Fiul lui Dumnezeu a venit
şi ne-a dat capacitate să-l cunoaştem pe Cel Adevărat.
Noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul său Isus Cristos.
Acesta este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.
21 Copii, păziţi-vă de idoli!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a)

R
.: Domnul îl iubeşte
pe poporul său.
sau:
Aleluia!

1 Cântaţi-i Domnului un cântec nou,
lauda lui în adunarea credincioşilor săi!
2 Să se bucure Israel de creatorul său,
să tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor! R.

3 Să laude numele lui în dansuri,
să-i cânte psalmi cu tamburina şi cu harpa!
4 Căci Domnului îi place de poporul său
şi-i încoronează pe cei smeriţi cu mântuire. R.

5 Să tresalte de bucurie, în glorie, credincioşii lui,
să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!
6a Gura să le fie plină de laudele Domnului;
9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R.

ALELUIA Lc 7,16
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat printre noi,
şi Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

EVANGHELIA
Aceasta a făcut-o Isus
ca început al semnelor, în Cana Galileii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 2,1-11

1 În acel timp,
s-a făcut o nuntă în Cana Galileii,
şi mama lui Isus era acolo.
2 A fost chemat şi Isus cu discipolii lui la nuntă.
3 Lipsind la un moment dat vinul,
mama lui Isus i-a zis: „Nu mai au vin”.
4 Dar Isus i-a spus:
„Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie?
Încă nu a venit ceasul meu”.
5 Mama lui Isus le-a spus slujitorilor:
„Faceţi tot ce vă va spune!”
6 Erau acolo şase vase de piatră puse pentru purificarea iudeilor,
fiecare de două sau trei măsuri.
7 Isus le-a zis: „Umpleţi vasele cu apă!”
Iar ei le-au umplut până sus.
8 Atunci le-a zis: „Scoateţi acum şi duceţi stolnicului nunţii!”
Ei i-au dus.
9 Când a gustat stolnicul apa devenită vin,
– şi el nu ştia de unde este, dar slujitorii care o aduseseră ştiau –
stolnicul l-a chemat pe mire
10 şi i-a spus: „Orice om pune mai întâi vinul bun,
iar când s-au îmbătat, pe cel mai slab.
Tu ai ţinut vinul bun până acum!”
11 Aceasta a făcut-o Isus ca început al semnelor,
în Cana Galileii.
Şi-a arătat gloria, iar discipolii lui au crezut în el.
Cuvântul Domnului