en-USro-RO

| Login
12 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LITURGHIA DE NOAPTE

LECTURA I

Un fiu ni s-a dat nouă.

Citire din cartea profetului Isaia 9,2-4.6-7

Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare, peste cei care locuiau în ţinutul întunecat a strălucit o lumină. Tu ai mărit bucuria poporului tău şi ai sporit veselia lui. Ei se bucură înaintea ta cum se bucură oamenii în timpul secerişului, cum se veselesc la împărţirea prăzilor. Căci jugul care îi apăsa, toiagul care le lovea spinarea şi biciul celui care îi asuprea, tu le-ai sfărâmat ca în ziua victoriei asupra lui Madian. Căci un prunc ni s-a născut nouă, un fiu ni s-a dat nouă; semnul puterii este pe umerii lui. Numele lui este: „Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Părinte veşnic, Principe al păcii”. Stăpânirea lui va creşte iar pacea în vremea lui nu va avea hotar; va domni pe tronul lui David şi peste împărăţia lui; el îşi va întări împărăţia întemeind-o pe judecată şi dreptate, de acum şi până în veac. Acestea le va face Domnul oştirilor în iubirea sa fără margini.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.11-12.13 (R.: Lc 2,11)

R.: Astăzi ni s-a născut Mântuitorul, Domnul nostru Isus Cristos.

Cântaţi Domnului un cântec nou.

Cântaţi Domnului toţi locuitorii pământului.

Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui. R.

 

Vestiţi din zi în zi mântuirea lui.

Vestiţi printre neamuri slava lui,

printre toate popoarele minunile lui. R.

 

11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul,

să vuiască marea şi tot ce se află într-însa.

12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele,

să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R.

 

13 Să se bucure în faţa Domnului care vine,

pentru că vine să judece pământul.

El va judeca lumea cu dreptate

şi popoarele în adevărul său. R.

 

LECTURA A II-A

Harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit 2,11-14

11 Harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor. 12 El ne învaţă să părăsim păcatul şi poftele lumeşti, pentru ca să trăim în lumea aceasta în cumpătare, în dreptate şi în pietate, 13 aşteptând fericirea de care sperăm să ne bucurăm, când se va arăta slava marelui nostru Dumnezeu şi mântuitor, Isus Cristos. 14 El s-a dat pe sine pentru noi, ca să ne răscumpere de toate păcatele şi să ne curăţe sufletele, spre a fi poporul lui, popor plin de râvnă pentru fapte bune.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE Lc 2,10-11

(Aleluia) Vă vestesc vouă o bucurie mare:

astăzi vi s-a născut Mântuitorul, Cristos Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Astăzi vi s-a născut Mântuitorul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,1-14

În zilele acelea s-a dat un decret din partea împăratului August, care poruncea să se înscrie toată lumea. Această înscriere s-a făcut întâia oară pe când Quirinus era guvernator al Siriei. Şi toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea de origine. Şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, s-a dus în Iudeea, în cetatea lui David, care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David. El venea să se înscrie împreună cu Maria, soţia lui, care era însărcinată. Şi pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca să nască. Şi a născut pe fiul său întâiul născut, l-a înfăşat şi l-a culcat în iesle, căci nu se mai găsise loc pentru ei în casa de oaspeţi. În ţinutul acela erau pe câmp păstori care făceau de strajă noaptea păzindu-şi turma. 9Şi iată, le-a apărut un înger al Domnului, şi slava Domnului i-a învăluit în lumină, iar ei au fost cuprinşi de mare frică. 10 Îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci, iată, vă vestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul: 11 astăzi, în cetatea lui David vi s-a născut Mântuitorul, care este Cristos Domnul. 12 Iată semnul după care îl veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat în iesle”. 13 Şi deodată, împreună cu îngerul s-a auzit mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace oamenilor de bunăvoinţă!”

Cuvântul Domnului