en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

20 ianuarie 2018
Echilibrul

    Un domn întâlni într-o seară un beţiv mergând în patru labe pe stradă. Se apropie de el şi-l întrebă:
    – Ce ai, om bun, ai pierdut ceva?
    – Am pierdut, domnule, am pierdut – răspunse beţivul. Am pierdut echilibrul şi nu mai sunt în stare să-l găsesc.

    De la echilibru vine echilibrat, iar echilibrat este ceea ce este drept, adevărat, la locul său, dintr-o bucată.
    Atunci când se pierde viziunea supranaturală, atunci când nu se trăieşte de faţă cu Dumnezeu, atunci când valoarea lucrurilor nu se măsoară prin ceea ce este de folos sau nu pentru cer, atunci se pierde echilibrul.
    Iar când se pierde echilibrul, se ajunge să se meargă în patru labe, târâş.

Text preluat din volumul: De vorbă cu Isus. A te ruga cu… un zâmbet zilnic
LECTURA I
Un fiu ni s-a dat nouă.
Citire din cartea profetului Isaia 9,1-6

1 Poporul care umbla în întuneric
a văzut o lumină mare,
peste cei care locuiau în ţinutul umbrei morţii
a strălucit o lumină.
2 Ai înmulţit poporul lui, le-ai mărit bucuria:
se bucură înaintea ta cum se veselesc la seceriş
şi se înveselesc ca la împărţirea prăzii.
3 Căci tu ai sfărâmat jugul care-l apăsa,
toiagul de pe umerii săi şi nuiaua celui care-l oprima
ca în ziua de la Madian.
4 Căci orice încălţăminte zgomotoasă
şi orice manta învăluită în sânge vor fi arse, hrană pentru foc.
5 Pentru că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă.
Stăpânirea va fi pe umerii lui şi va fi numit sfetnic minunat,
Dumnezeu puternic, părinte veşnic, principe al păcii,
6 ca întinderea stăpânirii lui şi a păcii să nu aibă sfârşit
pe tronul lui David şi, în regatul lui,
să-l întărească şi să-l facă stabil prin judecată şi prin dreptate,
de acum şi pentru totdeauna.
Zelul Domnului Sabaot va face aceasta.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96),1-2a.2b-3.11-12.13 (R.: Lc 2,11ac)

R
.: Astăzi ni s-a născut Mântuitorul,
care este Cristos Domnul nostru.

1 Cântaţi-i Domnului un cântec nou!
Cântaţi-i Domnului, toţi locuitorii pământului!
2a Cântaţi-i Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui!
3 Vestiţi printre neamuri gloria lui,
tuturor popoarelor, minunile sale! R.

11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul,
să vuiască marea şi tot ce cuprine ea!
12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele,
să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R.

13 Să se bucure în faţa Domnului care vine,
pentru că vine să judece pământul!
El va judeca lumea cu dreptate
şi popoarele în adevărul său. R.

LECTURA A II-A
Harul lui Dumnezeu s-a arătat ca mântuitor
pentru toţi oamenii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Tit 2,11-14

11 Preaiubitule,
harul lui Dumnezeu s-a arătat ca mântuitor
pentru toţi oamenii,
12 învăţându-ne să respingem nelegiuirea şi poftele lumeşti,
ca să trăim în veacul de acum
cu înţelepciune, cu dreptate şi cu evlavie,
13 aşteptând speranţa fericită
şi arătarea gloriei marelui Dumnezeu
şi a Mântuitorului nostru, Isus Cristos.
14 El s-a dat pe sine însuşi pentru noi,
ca să ne răscumpere de orice nelegiuire
şi să cureţe pentru sine un popor numai al său,
plin de zel pentru fapte bune.
Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 2,10b.11ab
(Aleluia) Vă vestesc o mare bucurie:
astăzi ni s-a născut Mântuitorul,
care este Cristos Domnul nostru. (Aleluia)

EVANGHELIA
Astăzi vi s-a născut Mântuitorul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 2,1-14

1 În zilele acelea,
a venit un decret din partea lui Cezar August
ca să se facă recensământ pe tot pământul.
2 Acest recensământ a fost primul,
pe când Quirinius era guvernator al Siriei.
3 Toţi mergeau să fie înscrişi, fiecare în cetatea sa.
4 Şi Iosif a urcat din Galileea, din cetatea Nazaret,
către Iudeea, în cetatea lui David,
care se numeşte Betleem –
întrucât era din casa şi din familia lui David –
5 pentru a se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui,
care era însărcinată.
6 Dar pe când erau ei acolo,
s-au împlinit zilele ca Maria să nască
7 şi l-a născut pe fiul ei, primul născut,
l-a înfăşat şi l-a culcat în iesle,
pentru că nu era loc de găzduire pentru ei.
8 În acelaşi ţinut
erau unii păstori care trăiau pe câmp
şi păzeau turmele pe timpul nopţii.
9 Şi le-a apărut un înger al Domnului
şi gloria Domnului i-a învăluit în lumină,
iar ei au fost cuprinşi de o mare spaimă.
10 Îngerul le-a spus:
„Nu vă temeţi, căci, iată, vă vestesc o mare bucurie
care va fi pentru tot poporul:
11 astăzi, în cetatea lui David,
vi s-a născut Mântuitorul,
care este Cristos Domnul.
12 Acesta este semnul:
veţi găsi un copil înfăşat şi culcat în iesle”.
13 Dintr-o dată, s-a unit cu îngerul
o mulţime din oastea cerească,
lăudându-l pe Dumnezeu şi spunând:
14 „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu
şi pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubeşte!”
Cuvântul Domnului