en-USro-RO

| Login
7 martie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LITURGHIA DE DIMINEAŢĂ

LECTURA I

Iată, vine mântuitorul tău.

Citire din cartea profetului Isaia 62,11-12

11 Iată ce vesteşte Domnul până la marginile pământului: spuneţi fiicei Sionului: „Iată, mântuitorul tău vine. Răsplata vine împreună cu el şi roadele biruinţei merg înaintea lui”. 12 Cei mântuiţi se vor numi: „Popor sfânt”, „Răscumpăraţi ai Domnului”, şi ţie ţi se va zice: „Cea mult dorită”, „Cetate care nu mai e părăsită”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1 şi 6.11-12

R.: Astăzi se revarsă lumină asupra noastră, căci ni s-a născut Mântuitorul.

Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,

să tresalte de veselie toate ţinuturile.

Căci cerurile vestesc dreptatea lui

şi toate popoarele îi văd mărirea. R.

 

11 Lumina răsare pentru cel drept

şi bucuria pentru cel cu inima curată.

12 Voi drepţilor, bucuraţi-vă în Domnul

şi măriţi faima sfinţeniei lui. R.

 

LECTURA A II-A

El ne-a mântuit în bunătatea sa.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit 3,4-7

Dumnezeu, mântuitorul nostru, şi-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni; el ne-a mântuit, nu pentru faptele prin care noi am fi meritat acest lucru, ci din îndurarea lui, prin apa botezului, prin care noi am fost renăscuţi şi reînnoiţi în Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu l-a revărsat din belşug asupra noastră, prin Isus Cristos, mântuitorul nostru; astfel, prin harul său, noi am fost îndreptăţiţi şi am devenit prin speranţă moştenitori ai vieţii veşnice.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Lc 2,14

(Aleluia) Mărire în cer lui Dumnezeu

şi pace pe pământ oamenilor de bunăvoinţă. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Păstorii au aflat pe Maria, pe Iosif şi pruncul culcat în iesle.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,15-20

15 După ce îngerii au plecat de la păstori întorcându-se în cer, păstorii au zis unii către alţii: Să mergem până la Betleem să vedem ce s-a întâmplat, după cum Domnul ne-a făcut cunoscut”. 16Şi ridicându-se, s-au dus în grabă şi i-au găsit pe Maria şi pe Iosif împreună cu copilul, care era culcat în iesle. 17 După ce l-au văzut, au vestit cuvântul ce li se spusese despre acest copil. 18 Toţi câţi îi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. 19 Iar Maria păstra toate aceste cuvinte şi se gândea la ele în inima ei. 20 Păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră şi văzuseră, precum li se spusese.

Cuvântul Domnului