en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

20 ianuarie 2018
Echilibrul

    Un domn întâlni într-o seară un beţiv mergând în patru labe pe stradă. Se apropie de el şi-l întrebă:
    – Ce ai, om bun, ai pierdut ceva?
    – Am pierdut, domnule, am pierdut – răspunse beţivul. Am pierdut echilibrul şi nu mai sunt în stare să-l găsesc.

    De la echilibru vine echilibrat, iar echilibrat este ceea ce este drept, adevărat, la locul său, dintr-o bucată.
    Atunci când se pierde viziunea supranaturală, atunci când nu se trăieşte de faţă cu Dumnezeu, atunci când valoarea lucrurilor nu se măsoară prin ceea ce este de folos sau nu pentru cer, atunci se pierde echilibrul.
    Iar când se pierde echilibrul, se ajunge să se meargă în patru labe, târâş.

Text preluat din volumul: De vorbă cu Isus. A te ruga cu… un zâmbet zilnic
LECTURA I
Iată, mântuirea ta vine.
Citire din cartea profetului Isaia 62,11-12

11 Iată, Domnul a făcut să se audă
până la marginile pământului:
„Spuneţi fiicei Sionului:
«Iată, vine mântuirea ta!
Iată, răsplata lui este cu el
şi lucrarea sa este înaintea lui!»”.
12 Ei vor fi numiţi
„Popor sfânt, răscumpăraţi de Domnul”,
iar tu vei fi numită
„Cetate căutată, nepărăsită”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 96(97),1 şi 6.11-12

R
.: Astăzi se revarsă lumină asupra noastră,
căci ni s-a născut Mântuitorul.

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,
toate insulele să tresalte de veselie!
6 Cerurile fac cunoscută dreptatea lui
şi toate popoarele îi văd mărirea. R.

11 Pentru cel drept a răsărit lumina
şi pentru cei cu inima dreaptă, bucuria.
12 Bucuraţi-vă voi, drepţilor, în Domnul
şi lăudaţi memoria sfinţeniei sale! R.

LECTURA A II-A
El ne-a mântuit în bunătatea sa.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Tit 3,4-7

4 Preaiubitule,
când s-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni
a lui Dumnezeu, mântuitorul nostru –
5 nu prin faptele pe care le-am fi făcut noi în dreptate,
ci după îndurare –, el ne-a mântuit
prin baia renaşterii şi reînnoirii Duhului Sfânt,
6 pe care l-a revărsat din belşug asupra noastră
prin Isus Cristos, mântuitorul nostru,
7 pentru ca, justificaţi prin harul lui,
să devenim în speranţă moştenitori ai vieţii veşnice.
Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 2,14
(Aleluia) Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu
şi pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubeşte! (Aleluia)

EVANGHELIA
Păstorii i-au găsit pe Maria, pe Iosif
şi copilul culcat în iesle.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 2,15-20

15 Când îngerii au plecat de la ei spre cer,
păstorii au spus unii către alţii:
„Să mergem până la Betleem
şi să vedem acest cuvânt care s-a făcut
şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul!”
16 Au plecat, deci, în grabă
şi i-au găsit pe Maria, pe Iosif
şi copilul culcat în iesle.
17 După ce l-au văzut,
au făcut cunoscut cuvântul
care le fusese spus despre acest copil.
18 Toţi cei care auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori.
19 Maria însă păstra toate aceste cuvinte,
meditându-le în inima ei.
20 Apoi păstorii s-au întors,
glorificându-l şi lăudându-l pe Dumnezeu
pentru tot ce au auzit şi au văzut,
după cum le-a fost spus.
Cuvântul Domnului