en-USro-RO

| Login
15 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 15 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Ss. Albert cel Mare, ep. înv. *; Leopold al III-lea
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 32-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde (alb), IV
Lectionar
Înț 13,1-9: Dacã au putut sã pãtrundã tainele universului, cum de nu l-au descoperit pe Domnul lui?
Ps 18: Cerurile dau mãrturie despre slava lui Dumnezeu.
Lc 17,26-37: Așa va fi în zilele Fiului Omului.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 32-a de peste an

LECTURA I

Iată-l pe slujitorul meu în care sufletul meu îşi găseşte toată bucuria.

Citire din cartea profetului Isaia 42,1-4.6-7

Aşa spune Domnul: 1 „Iată-l pe slujitorul meu, pe care îl sprijin, alesul meu, întru care sufletul meu îşi găseşte toată bucuria. Am pus peste el duhul meu; el va face cunoscută popoarelor Legea mea. 2 Nu va striga, nici nu-şi va înălţa glasul şi vocea lui nu se va auzi pe uliţe. 3 Trestia frântă nu o va zdrobi şi fitilul care fumegă nu-l va stinge. El va propovădui Legea mea cu fidelitate. 4 El nu va obosi, nici nu se va da bătut, până ce nu va aşeza Legea pe pământ; căci învăţătura lui toate ţinuturile o aşteaptă. 6 Eu Domnul te-am chemat să porţi mântuirea, te-am luat de mână, te-am ocrotit şi te-am pus ca legământ al poporului meu, ca să fii lumină pentru neamuri, 7 ca să deschizi ochii celor orbi, să scoţi din temniţă pe cei legaţi şi din adâncul închisorii pe cei ce zac în întuneric”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 28,1a şi 2.3ac-4.9-10 (R.: 11b)

R.: Domnul binecuvântează pe poporul său cu pace.

1 Daţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu,

2 daţi Domnului slava cuvenită numelui său.

Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi în odăjdii sfinte. R.

 

3 Glasul Domnului răsună peste ape:

Domnul peste apele întinse.

4 Glasul Domnului este puternic,

glasul Domnului e plin de măreţie. R.

 

9 Glasul lui Dumnezeu face să bubuie tunetul

şi în lăcaşul său sfânt toţi îi cântă slava.

10 Domnul a domnit în timpul potopului,

Domnul stăpâneşte ca rege veşnic. R.

 

LECTURA A II-A

Domnul l-a uns cu Duhul Sfânt.

Citire din Faptele Apostolilor 10,34-38

34 Când Petru a ajuns la Cezareea, a luat cuvântul şi a zis: „Cunosc cu adevărat că Dumnezeu nu face deosebire între oameni; 35 dar în orice neam, cine se teme de el este drept şi plăcut în faţa lui. 36 El a trimis Cuvântul său fiilor lui Israel, ca să le vestească pacea prin Isus Cristos, care este Domn peste toate. 37 Voi ştiţi ce s-a întâmplat în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a propovăduit Ioan. 38 Cum l-a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt şi putere pe Isus din Nazaret, care a umblat făcând bine şi vindecând pe toţi cei stăpâniţi de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el”.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE cf. Mc 9,6

(Aleluia) Cerurile s-au deschis şi glasul Tatălui a răsunat:

Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Îndată ce Isus a fost botezat, a văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se asupra lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 3,13-17

În acel timp, 13 Isus a venit în Galileea, pe malurile Iordanului la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Ioan însă căuta să-l oprească, zicându-i: „Eu trebuie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine?” 15 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă acum, căci aşa se cuvine să împlinim tot ce este drept”. Atunci Ioan i-a îngăduit. 16 Îndată ce Isus a fost botezat, în timp ce ieşea din apă, s-au deschis cerurile, şi el a văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se ca un porumbel şi venind asupra lui. 17 Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul meu preaiubit în care îmi găsesc toată bucuria”.

Cuvântul Domnului