en-USro-RO

| Login
17 octombrie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 17 octombrie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ignațiu din Antiohia, ep. m. **; Osea, profet
Liturghierul Roman
Sf. Ignațiu din Antiohia, ep. m. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P
Lectionar
Fil 3,17-4,1: Patria noastrã este în ceruri 
Ps 33: Domnul mã elibereazã de orice teamã 
In 12,24-26: Dacã bobul de grâu, care cade în pãmânt, moare, aduce rod mult.
Meditatia zilei
Sf. Ignațiu din Antiohia, ep. m. **

LECTURA I

Pe cine îl iubeşte, Domnul îl pedepseşte.

Citire din Scrisoarea către Evrei 12,4-7.11-15

Fraţilor, 4 în lupta voastră contra păcatului, nu v-aţi împotrivit încă până la sânge; 5 voi aţi uitat îndemnul care v-a fost adresat ca unor fii: „Fiul meu, nu dispreţui lecţiile de disciplină pe care ţi le dă Domnul, şi nu te descuraja când te mustră; 6 căci pe cine îl iubeşte, Domnul îl pedepseşte, şi îl bate cu varga pe fiul care îi este drag”. 7 Ceea ce înduraţi este o lecţie. Dumnezeu vă tratează ca pe nişte fii; şi care este fiul căruia tatăl nu-i aplică pedepse? 11 Fiecare pedeapsă, pentru moment, pare să nu aducă bucurie, ci tristeţe; mai târziu, cei care au trecut prin această şcoală se bucură de rodul păcii şi al dreptăţii. 12 De aceea stă scris: „Întăriţi mâinile ostenite şi genunchii slăbiţi 13 şi faceţi drumuri drepte pentru picioarele voastre, pentru ca astfel, cel care şchiopătează să nu-şi scrântească piciorul, ci dimpotrivă, să fie vindecat. 14 Căutaţi cu râvnă pacea cu toată lumea şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. 15 Băgaţi de seamă, ca nimeni să nu piardă harul lui Dumnezeu; nici o plantă să nu dea la voi roade amare, ceea ce ar da naştere la tulburări a căror otravă s-ar întinde la mulţi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.13-14.17-18a (R.: cf. 17)

R.: Domnul ne iubeşte, ca un tată pe copiii săi.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt!

2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita nicicând de darurile lui. R.

 

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,

tot aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el.

14 Căci el ştie din ce am fost făcuţi

şi nu uită că suntem ţărână. R.

 

17 Dar mila Domnului rămâne fără încetare

peste cei care se tem de el;

şi dreptatea lui peste copiii copiilor lor,

18a peste cei care păzesc legământul său. R.

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Un profet nu-i dispreţuit decât în locul natal.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,1-6

În acel timp, 1 Isus a venit în patria sa şi ucenicii săi l-au însoţit. 2 În sâmbăta următoare, a început să înveţe în sinagogă. Mulţimea de oameni care îl asculta, cuprinsă de uimire, spunea: „De unde îi vin lui toate acestea? Ce-i cu înţelepciunea care i-a fost dată şi cu aceste mari minuni care se fac prin mâinile lui? 3 Nu este el tâmplarul, fiul Mariei, vărul lui Iacob, al lui Iosif, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi verişoarele lui nu sunt aici printre noi?” Şi erau profund scandalizaţi din cauza lui. 4 Isus le-a spus: „Un profet nu-i dispreţuit decât în locul natal, în familia lui şi în propria lui casă”. 5 Şi nu a putut face acolo nici o minune; a vindecat numai câţiva bolnavi, punându-şi mâinile peste ei. 6 Era uimit de necredinţa lor. De acolo a cutreierat satele dimprejur, învăţând.

Cuvântul Domnului