en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

20 ianuarie 2018
Echilibrul

    Un domn întâlni într-o seară un beţiv mergând în patru labe pe stradă. Se apropie de el şi-l întrebă:
    – Ce ai, om bun, ai pierdut ceva?
    – Am pierdut, domnule, am pierdut – răspunse beţivul. Am pierdut echilibrul şi nu mai sunt în stare să-l găsesc.

    De la echilibru vine echilibrat, iar echilibrat este ceea ce este drept, adevărat, la locul său, dintr-o bucată.
    Atunci când se pierde viziunea supranaturală, atunci când nu se trăieşte de faţă cu Dumnezeu, atunci când valoarea lucrurilor nu se măsoară prin ceea ce este de folos sau nu pentru cer, atunci se pierde echilibrul.
    Iar când se pierde echilibrul, se ajunge să se meargă în patru labe, târâş.

Text preluat din volumul: De vorbă cu Isus. A te ruga cu… un zâmbet zilnic
LECTURA I
Iată-l pe slujitorul meu,
în care sufletul meu îşi găseşte bucuria.
Citire din cartea profetului Isaia 42,1-4.6-7

1 Aşa spune Domnul:
„Iată slujitorul meu pe care îl sprijin,
alesul meu în care sufletul meu îşi găseşte plăcerea!
El va aduce popoarelor judecata.
2 Nu va striga, nu-şi va ridica glasul
şi nu se va auzi pe uliţe vocea sa.
3 Trestia frântă nu o va rupe
şi fitilul fumegând nu-l va stinge.
El va aduce dreptatea cu fidelitate.
4 Nu va obosi şi nu se va descuraja
până va aşeza judecata pe pământ,
căci insulele aşteaptă legea lui.
6 «Eu, Domnul, te-am chemat în dreptate
şi te-am luat de mână;
te-am păstrat ca să te fac alianţă pentru popor
şi lumină pentru neamuri,
7 să deschizi ochii celor orbi,
să-i scoţi din închisoare pe cei captivi
şi din temniţă, pe cei care locuiesc în întuneric»”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 28(29),1a şi 2.3ac-4.3b şi 9-10 (R.: 11b)

R
.: Domnul îl binecuvântează
pe poporul său cu pace.

1a Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu,
2 aduceţi Domnului gloria numelui său!
Adoraţi-l pe Domnul în măreţia sfinţeniei sale! R.

3ac Glasul Domnului este peste ape,
Domnul este peste apele multe.
4 Glasul Domnului este puternic,
glasul Domnului e plin de măreţie. R.

3b Dumnezeul slavei tună
9 şi, în lăcaşul său sfânt, toţi îi cântă gloria.
10 Domnul stă peste potop,
Domnul stăpâneşte în veci ca rege. R.

LECTURA A II-A
L-a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 10,34-38

34 În acel timp,
Petru, deschizându-şi gura, a spus:
„Într-adevăr, acum înţeleg
că Dumnezeu nu este părtinitor,
35 ci, în orice neam, cel care se teme de el şi face dreptatea
îi este plăcut.
36 El a trimis fiilor lui Israel cuvântul său,
care aduce vestea cea bună a păcii prin Isus Cristos.
Acesta este Domnul tuturor.
37 Voi ştiţi ceea ce s-a petrecut în toată Iudeea,
începând din Galileea,
după botezul pe care l-a predicat Ioan:
38 cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret
cu Duhul Sfânt şi cu putere.
Acesta a trecut făcând bine
şi vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol,
pentru că Dumnezeu era cu el”.
Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. Mc 9,7
(Aleluia) Cerurile s-au deschis şi a răsunat glasul Tatălui:
„Acesta este Fiul meu cel preaiubit,
de el să ascultaţi!” (Aleluia)

EVANGHELIA
După ce a fost botezat,
l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu venind deasupra lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 3,13-17

13 În acel timp,
a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan,
ca să fie botezat de el.
14 Dar Ioan încerca să-l oprească, spunându-i:
„Eu am nevoie să fiu botezat de tine
şi tu vii la mine?”
15 Răspunzând, Isus i-a zis:
„Lasă acum, căci aşa se cuvine,
ca noi să împlinim toată dreptatea!”
Atunci el l-a lăsat.
16 După ce a fost botezat,
Isus a ieşit îndată din apă.
Şi iată că s-au deschis cerurile
şi l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu
coborând ca un porumbel şi venind deasupra lui!
17 Şi, iată, a fost un glas din ceruri care spunea:
„Acesta este Fiul meu cel iubit,
în care mi-am găsit plăcerea!”
Cuvântul Domnului