en-USro-RO

| Login
22 septembrie 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iată-l pe slujitorul meu în care sufletul meu îşi găseşte toată bucuria.

Citire din cartea profetului Isaia 42,1-4.6-7

Aşa spune Domnul: 1 „Iată-l pe slujitorul meu, pe care îl sprijin, alesul meu, întru care sufletul meu îşi găseşte toată bucuria. Am pus peste el duhul meu; el va face cunoscută popoarelor Legea mea. 2 Nu va striga, nici nu-şi va înălţa glasul şi vocea lui nu se va auzi pe uliţe. 3 Trestia frântă nu o va zdrobi şi fitilul care fumegă nu-l va stinge. El va propovădui Legea mea cu fidelitate. 4 El nu va obosi, nici nu se va da bătut, până ce nu va aşeza Legea pe pământ; căci învăţătura lui toate ţinuturile o aşteaptă. 6 Eu Domnul te-am chemat să porţi mântuirea, te-am luat de mână, te-am ocrotit şi te-am pus ca legământ al poporului meu, ca să fii lumină pentru neamuri, 7 ca să deschizi ochii celor orbi, să scoţi din temniţă pe cei legaţi şi din adâncul închisorii pe cei ce zac în întuneric”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 28,1a şi 2.3ac-4.9-10 (R.: 11b)

R.: Domnul binecuvântează pe poporul său cu pace.

1 Daţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu,

2 daţi Domnului slava cuvenită numelui său.

Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi în odăjdii sfinte. R.

 

3 Glasul Domnului răsună peste ape:

Domnul peste apele întinse.

4 Glasul Domnului este puternic,

glasul Domnului e plin de măreţie. R.

 

9 Glasul lui Dumnezeu face să bubuie tunetul

şi în lăcaşul său sfânt toţi îi cântă slava.

10 Domnul a domnit în timpul potopului,

Domnul stăpâneşte ca rege veşnic. R.

 

LECTURA A II-A

Domnul l-a uns cu Duhul Sfânt.

Citire din Faptele Apostolilor 10,34-38

34 Când Petru a ajuns la Cezareea, a luat cuvântul şi a zis: „Cunosc cu adevărat că Dumnezeu nu face deosebire între oameni; 35 dar în orice neam, cine se teme de el este drept şi plăcut în faţa lui. 36 El a trimis Cuvântul său fiilor lui Israel, ca să le vestească pacea prin Isus Cristos, care este Domn peste toate. 37 Voi ştiţi ce s-a întâmplat în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a propovăduit Ioan. 38 Cum l-a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt şi putere pe Isus din Nazaret, care a umblat făcând bine şi vindecând pe toţi cei stăpâniţi de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el”.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE cf. Mc 9,6

(Aleluia) Cerurile s-au deschis şi glasul Tatălui a răsunat:

Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Îndată ce Isus a fost botezat, a văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se asupra lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 3,13-17

În acel timp, 13 Isus a venit în Galileea, pe malurile Iordanului la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Ioan însă căuta să-l oprească, zicându-i: „Eu trebuie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine?” 15 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă acum, căci aşa se cuvine să împlinim tot ce este drept”. Atunci Ioan i-a îngăduit. 16 Îndată ce Isus a fost botezat, în timp ce ieşea din apă, s-au deschis cerurile, şi el a văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se ca un porumbel şi venind asupra lui. 17 Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul meu preaiubit în care îmi găsesc toată bucuria”.

Cuvântul Domnului