en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

În Vigilia pascală sunt propuse nouă lecturi: şapte din Vechiul Testament şi două din Noul Testament. Dacă împrejurările o cer, în cazuri deosebite, se pot citi mai puţine lecturi. Totuşi, trebuie să se citească cel puţin trei lecturi din vechiul Testament, iar în cazuri mai urgente, măcar două, înainte de Epistolă şi Evanghelie. În nici un caz să nu se omită lectura din cartea Exodului, despre trecerea Mării Roşii (lectura a III-a).

LECTURA I*
Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse
şi, iată, erau foarte bune.
Citire din cartea Genezei 1,1–2,2

1,1
La început,
Dumnezeu a creat cerul şi pământul.
2Pământul era neorânduit şi pustiu,
şi întuneric era deasupra abisului,
şi duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor.
3 Şi a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!”
Şi a fost lumină.
4 Dumnezeu a văzut că lumina era bună
şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.
5 Dumnezeu a numit lumina „zi”,
iar întunericul l-a numit „noapte”.
Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua întâi.
6 Şi a zis Dumnezeu: „Să fie firmament între ape
care să despartă apele de ape!”
7 Dumnezeu a făcut firmamentul
şi a despărţit apele care sunt sub firmament
de apele care sunt deasupra firmamentului.
Şi aşa a fost.
8 Dumnezeu a numit firmamentul „cer”.
Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a doua.
9 Şi a zis Dumnezeu:
„Să se adune apele care sunt sub cer într-un singur loc
şi să se facă văzut uscatul!”
Şi aşa a fost.
10 Dumnezeu a numit uscatul „pământ”,
iar adunarea apelor a numit-o „mare”.
Şi a văzut Dumnezeu că era bun.
11 Şi a zis Dumnezeu: „Pământul să facă să iasă verdeaţă,
ierburi purtând sămânţă
şi pomi roditori care să facă, după soiul lor,
fructe, purtând în ele sămânţa lor pe pământ!”
Şi aşa a fost.
12 Pământul a produs verdeaţă,
ierburi purtând sămânţă după soiul lor
şi pomi roditori care fac după soiul lor
fructe purtând în ele sămânţa lor.
Şi a văzut Dumnezeu că era bun.
13 Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă:
ziua a treia.
14 Şi a zis Dumnezeu:
„Să fie luminători pe firmamentul cerului,
ca să despartă ziua de noapte
şi să fie semne pentru sărbători, pentru zile şi ani,
15 şi să fie luminători pe firmamentul cerului
ca să lumineze pământul!”
Şi aşa a fost.
16 Şi a făcut Dumnezeu cei doi luminători mari:
luminătorul cel mare – ca să stăpânească ziua –
şi luminătorul cel mic – ca să stăpânească noaptea –
şi stelele.
17 Dumnezeu i-a pus pe firmamentul cerului
ca să lumineze pământul,
18 să stăpânească ziua şi noaptea
şi să despartă lumina de întuneric.
Şi a văzut Dumnezeu că era bine.
19 Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a patra.
20 Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de fiinţe vii
şi să zboare păsări deasupra pământului
pe firmamentul cerului!”
21 Şi Dumnezeu a creat peştii cei mari
şi toate fiinţele vii care mişună în ape, după specia lor,
şi toate păsările înaripate, după specia lor.
Şi a văzut Dumnezeu că era bun.
22 Şi le-a binecuvântat Dumnezeu, zicând:
„Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor;
şi păsările să se înmulţească pe pământ!”
23 Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a cincea.
24 Şi a zis Dumnezeu:
„Să facă pământul să iasă fiinţe vii după specia lor:
animale, reptile şi vieţuitoare ale câmpului, după specia lor!”
Şi aşa a fost.
25 Şi a făcut Dumnezeu vieţuitoare ale câmpului după specia lor,
animalele după specia lor
şi toate reptilele pământului după specia lor.
Şi a văzut Dumnezeu că era bun.
26 Şi a zis Dumnezeu:
„Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră
şi să stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerului,
peste animale, peste tot pământul
şi peste toate reptilele care se târăsc pe pământ!”
27 Şi l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său.
După chipul lui Dumnezeu l-a creat;
bărbat şi femeie i-a creat.
28 Şi i-a binecuvântat Dumnezeu. Dumnezeu le-a zis:
„Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l;
stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului
şi peste toate fiinţele care se târăsc pe pământ!”
29 Şi a zis Dumnezeu:
„Iată, v-am dat toată iarba care face sămânţă
de pe toată faţa pământului
şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el.
Acestea vor fi hrana voastră.
30 Iar tuturor fiinţelor pământului şi tuturor păsărilor cerului
şi tuturor animalelor care se târăsc pe pământ,
care au în ele suflare de viaţă, le dau toată iarba verde ca hrană”.
Şi aşa a fost.
31 Şi Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse
şi, iată, erau foarte bune.
Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.
2,1 Astfel s-au împlinit cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.
2 Şi a împlinit Dumnezeu în ziua a şaptea
lucrarea pe care o făcuse.
Şi s-a odihnit în ziua a şaptea
de la toată lucrarea pe care o făcuse.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

LECTURA I
Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse
şi, iată, erau foarte bune.
Citire din cartea Genezei 1,1.26-31a

1
La început,
Dumnezeu a creat cerul şi pământul.
26Şi a zis Dumnezeu:
„Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră
şi să stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerului,
peste animale, peste tot pământul
şi peste toate reptilele care se târăsc pe pământ!”
27 Şi l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său.
După chipul lui Dumnezeu l-a creat;
bărbat şi femeie i-a creat.
28 Şi i-a binecuvântat Dumnezeu. Dumnezeu le-a zis:
„Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l;
stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului
şi peste toate fiinţele care se târăsc pe pământ!”
29 Şi a zis Dumnezeu:
„Iată, v-am dat toată iarba care face sămânţă
de pe toată faţa pământului
şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el.
Acestea vor fi hrana voastră.
30 Iar tuturor fiinţelor pământului şi tuturor păsărilor cerului
şi tuturor animalelor care se târăsc pe pământ,
care au în ele suflare de viaţă, le dau toată iarba verde ca hrană”.
Şi aşa a fost.
31a Şi Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse
şi, iată, erau foarte bune.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL*
Ps 103(104),1-2a.5-6.10 şi 12.13-14.24 şi 35c (R.: cf. 30)

R
.: Trimite, Doamne, Duhul tău
şi reînnoieşte faţa pământului!

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!
Doamne Dumnezeul meu, tu eşti nemărginit de mare.
Tu eşti înveşmântat în strălucire şi maiestate,
2a învăluit în lumină ca într-o haină. R.

5 Tu ai aşezat pământul pe temeliile sale,
ca să nu se clatine în veci şi pentru totdeauna.
6 Tu ai acoperit abisul ca într-o haină;
şi apele stăteau până deasupra munţilor. R.

10 Tu faci să ţâşnească izvoarele în văi
şi ele se strecoară printre munţi.
12 Păsările cerului locuiesc deasupra lor
şi dintre ramuri îşi înalţă glasul lor. R.

13 Tu faci să cadă ploaie din lăcaşurile tale peste munţi;
tu saturi pământul cu rodul lucrărilor tale.
14 Tu faci să răsară iarbă pentru animale
şi verdeţuri, în folosul omului,
ca el să scoată hrană din pământ. R.

24 Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne:
toate le-ai făcut cu înţelepciune!
Pământul este plin de creaturile tale.
35c Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! R.

* sau, la alegere:

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 32(33),4-5.6-7.12-13.20 şi 22 (R.: 5b)

R
.: Plin este pământul
de bunătatea Domnului.

4 Drept este cuvântul Domnului
şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare.
5 El iubeşte dreptatea şi judecata,
pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

6 Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile
şi toate oştirile lor, prin suflarea gurii sale.
7 El adună ca într-un burduf apele mării
şi pune în vistierii abisurile. R.

12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,
poporul pe care el şi l-a ales ca moştenire.
13 Domnul priveşte din ceruri,
el îi vede pe toţi fiii oamenilor. R.

20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul;
pentru că el este scutul şi apărătorul nostru.
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
după cum şi noi am sperat în tine! R.

LECTURA A II-A*
Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Citire din cartea Genezei 22,1-18

1
În zilele acelea,
Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham
şi i-a zis: „Abraham!”
El a răspuns: „Iată-mă!”
2 I-a zis: „Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu,
pe care îl iubeşti, pe Isaac, şi du-te în ţinutul Moria
şi adu-mi-l acolo ca ardere de tot pe un munte
pe care ţi-l voi arăta eu!”
3 Abraham s-a sculat dis-de-dimineaţă, şi-a legat măgarul
şi a luat cu el doi slujitori şi pe Isaac, fiul său.
A tăiat lemnele pentru arderea de tot, s-a ridicat
şi a plecat spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu.
4 A treia zi, Abraham şi-a ridicat ochii
şi a văzut locul de departe.
5 Le-a zis Abraham slujitorilor săi:
„Rămâneţi aici cu măgarul,
iar eu şi tânărul ne ducem până acolo; ne vom prosterna
şi după aceea ne vom întoarce la voi!”
6 Abraham a luat lemnele pentru arderea de tot,
le-a pus pe umerii lui Isaac, fiul său;
a luat în mâna sa focul şi cuţitul şi au plecat amândoi împreună.
7 Isaac i-a spus lui Abraham, tatăl său: „Tată!”,
iar el a răspuns: „Iată-mă, fiul meu!”
Şi a spus: „Iată focul şi lemnele!
Dar unde este animalul pentru jertfă?”
8 Abraham a zis: „Dumnezeu va avea grijă el
de mielul pentru arderea de tot, fiul meu!”
Au mers amândoi, împreună,
9 şi au ajuns la locul pe care li-l spusese Dumnezeu.
Abraham a zidit acolo altarul şi a aşezat lemnele;
l-a legat pe Isaac, fiul său
şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor.
10 Abraham şi-a întins mâna şi a luat cuţitul
ca să-l înjunghie pe fiul său.
11 Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis:
„Abraham, Abraham!”
El a spus: „Iată-mă!”
12 Şi i-a zis: „Să nu-ţi ridici mâna asupra tânărului
şi să nu-i faci niciun rău,
căci acum ştiu că te temi de Dumnezeu
şi nu l-ai cruţat pe unicul tău fiu pentru mine!”
13 Abraham şi-a ridicat ochii,
a privit şi, iată, un berbec era în spatele lui,
prins cu coarnele într-un tufiş!
Abraham s-a dus, a luat berbecul
şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.
14 Abraham a numit locul acela:
„Dumnezeu va vedea”; de aceea se zice şi astăzi:
„pe munte, Domnul se arată”.
15 Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua oară pe Abraham
16 şi i-a zis: „Mă jur pe mine însumi – oracolul Domnului –
pentru că ai făcut lucrul acesta
şi nu l-ai cruţat pe unicul tău fiu,
17 te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi descendenţa,
ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării,
şi descendenţa ta va stăpâni cetăţile duşmanilor săi.
18 Prin descendenţa ta
vor fi binecuvântate toate neamurile pământului,
pentru că ai ascultat de glasul meu”.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

LECTURA A II-A
Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Citire din cartea Genezei 22,1-2.9a.10-13.15-18

1
În zilele acelea,
Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham
şi i-a zis: „Abraham!”
El a răspuns: „Iată-mă!”
2 I-a zis: „Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu,
pe care îl iubeşti, pe Isaac, şi du-te în ţinutul Moria
şi adu-mi-l acolo ca ardere de tot pe un munte
pe care ţi-l voi arăta eu!”
9a Când au ajuns la locul pe care li-l spusese Dumnezeu,
Abraham a zidit acolo altarul şi a aşezat lemnele
10 Abraham şi-a întins mâna şi a luat cuţitul
ca să-l înjunghie pe fiul său.
11 Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis:
„Abraham, Abraham!”
El a spus: „Iată-mă!”
12 Şi i-a zis:
„Să nu-ţi ridici mâna asupra tânărului
şi să nu-i faci niciun rău,
căci acum ştiu că te temi de Dumnezeu
şi nu l-ai cruţat pe unicul tău fiu pentru mine!”
13 Abraham şi-a ridicat ochii,
a privit şi, iată, un berbec era în spatele lui,
prins cu coarnele într-un tufiş!
Abraham s-a dus, a luat berbecul
şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.
15 Îngerul Domnului l-a chemat din cer
a doua oară pe Abraham
16 şi i-a zis: „Mă jur pe mine însumi – oracolul Domnului –
pentru că ai făcut lucrul acesta
şi nu l-ai cruţat pe unicul tău fiu,
17 te voi binecuvânta
şi îţi voi înmulţi descendenţa,
ca stelele cerului
şi ca nisipul de pe ţărmul mării,
şi descendenţa ta va stăpâni cetăţile duşmanilor săi.
18 Prin descendenţa ta
vor fi binecuvântate toate neamurile pământului,
pentru că ai ascultat de glasul meu”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 15(16),5 şi 8.9-10.11 (R.: 1)

R
.: Păzeşte-mă, Dumnezeule,
pentru că în tine îmi caut refugiu!

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,
tu eşti acela care ai în mână soarta mea.
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;
dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

9 De aceea, inima mea se bucură
şi sufletul meu tresaltă de bucurie;
ba chiar şi trupul meu se va odihni în siguranţă,
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor,
nici nu vei îngădui ca cel credincios al tău
să vadă putrezirea. R.

11 Tu îmi vei face cunoscută cărarea vieţii;
în faţa ta sunt bucurii depline
şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

LECTURA A III-A
Fiii lui Israel au trecut prin mare
ca pe uscat.
Citire din cartea Exodului 14,15–15,1a

14,15
În zilele acelea,
Domnul i-a zis lui Moise:
„De ce strigi către mine?
Spune-le fiilor lui Israel să pornească!
16 Iar tu ridică-ţi toiagul,
întinde-ţi mâna asupra mării şi desparte-o;
fiii lui Israel vor merge prin mijlocul mării, pe uscat.
17 Iată, eu voi împietri inima egiptenilor ca să meargă după ei!
Şi voi fi glorificat în Faraon şi în toată oştirea lui,
în carele lui şi în călăreţii lui.
18 Vor cunoaşte egiptenii că eu sunt Domnul
când voi fi glorificat în Faraon, în carele lui şi călăreţii lui”.
19 Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israel
a început să meargă în urma lor.
Şi coloana de nor dinaintea lor
a început să stea în urma lor.
20 Moise şi-a întins mâna asupra mării:
Domnul a mânat marea
cu un vânt puternic dinspre răsărit toată noaptea,
a făcut din mare uscat şi apele s-au despărţit.
22 Fiii lui Israel au intrat prin mijlocul mării pe uscat
şi apele erau ca un zid la dreapta şi la stânga lor.
23 Egiptenii i-au urmărit şi au intrat după ei,
toţi caii lui Faraon, carele lui şi călăreţii lui,
până în mijlocul mării.
24 La straja dimineţii, Domnul a privit spre tabăra egiptenilor
din coloana de nor şi de foc
şi a înspăimântat tabăra egiptenilor.
25 A făcut să sară roţile de la carele lor, încât înaintau cu greu.
Egiptenii au zis atunci:
„Să fugim dinaintea lui Israel,
căci Domnul luptă pentru ei împotriva egiptenilor!”
26 Domnul i-a zis lui Moise:
„Întinde-ţi mâna asupra mării
ca apele să se întoarcă asupra egiptenilor,
asupra carelor lor şi asupra călăreţilor lor!”
27 Moise şi-a întins mâna asupra mării
şi spre dimineaţă marea s-a întors la locul ei;
şi egiptenii fugeau dinaintea ei.
Domnul i-a aruncat pe egipteni în mijlocul mării.
28 Apele s-au întors şi au acoperit carele,
călăreţii şi toată oştirea lui Faraon,
care intraseră după ei în mare;
şi n-a rămas nici măcar unul dintre ei.
29 Dar fiii lui Israel au mers pe uscat prin mijlocul mării
şi apele le-au fost ca un zid la dreapta şi la stânga lor.
30 Domnul l-a salvat pe Israel
din mâna egiptenilor în ziua aceea
şi Israel i-a văzut pe egipteni morţi pe ţărmul mării.
31 Israel a văzut mâna puternică cu care lucrase Domnul
împotriva egiptenilor.
Poporul s-a temut de Domnul
şi a crezut în Domnul şi în Moise, slujitorul său.
15,1a Atunci Moise şi fiii lui Israel au cântat Domnului
cântarea aceasta:

PSALMUL RESPONSORIAL
Ex 15,1-2.3-4.5-6.13 şi 17-18 (R.: 1b)

R
.: Voi cânta Domnului,
căci cu mărire s-a preamărit.

1 Voi cânta Domnului, căci cu mărire s-a preamărit.
Cal şi călăreţ, în mare i-a aruncat.
2 Puterea mea şi cântarea mea este Domnul
şi el a fost mântuirea mea:
acesta este Dumnezeul meu: pe el îl voi lăuda;
El este Dumnezeul tatălui meu: pe el îl voi preaînălţa. R.

3 Domnul este un războinic:
numele lui este Domnul.
4 Carele lui Faraon şi oştirea lui, le-a aruncat în mare;
căpeteniile lui alese s-au afundat în Marea Roşie. R.

5 Adâncurile i-au acoperit,
s-au cufundat în adânc ca o piatră.
6 Dreapta ta, Doamne, s-a glorificat prin putere;
dreapta ta, Doamne, pe duşman l-a doborât. R.

13 Prin îndurarea ta ai călăuzit poporul acesta
pe care l-ai răscumpărat;
l-ai condus cu puterea ta spre lăcaşul sfinţeniei tale. R.

17 Tu îi vei duce şi-i vei sădi pe muntele moştenirii tale,
locul în care locuieşti, pe care l-ai făcut tu, Doamne,
un sanctuar, Doamne, pe care l-au întemeiat mâinile tale!
18 Domnul va domni în veci şi pentru totdeauna. R.

LECTURA A IV-A
În iubirea mea veşnică mă voi îndura de tine,
zice Domnul, răscumpărătorul tău.
Citire din cartea profetului Isaia 54,5-14

5
Aşa vorbeşte Domnul către Ierusalim:
„Stăpânul tău este cel care te-a făcut,
Domnul Sabaot este numele lui,
Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel,
care este numit Dumnezeul întregului pământ.
6 Căci ca pe o femeie părăsită şi cu sufletul întristat
te cheamă Domnul,
ca pe femeia care din tinereţe fusese repudiată,
zice Dumnezeul tău.
7 Pentru câteva clipe te-am părăsit,
dar te voi aduce înapoi cu mare îndurare.
8 În revărsarea mâniei,
mi-am ascuns faţa de la tine pentru o clipă,
dar cu bunăvoinţă veşnică mă voi îndura de tine,
zice Răscumpărătorul tău, Domnul.
9 Căci aceasta este pentru mine ca apele lui Noe;
aşa cum am jurat că apele lui Noe
nu vor mai trece peste pământ,
la fel mă jur că nu mă voi mai mânia pe tine
şi nu te voi mai mustra.
10 Căci munţii se vor muta
şi colinele se vor cutremura,
dar bunătatea mea nu se va muta de la tine
şi alianţa mea de pace nu se va clătina,
spune Cel care se îndură de tine, Domnul.
11 Tu, cea umilită, tulburată şi nemângâiată!
Voi pune pietrele tale în malahit
şi temeliile tale, pe safir.
12 Voi face crestele zidurilor tale din rubin,
porţile tale, din cristal
şi toate marginile tale, din pietre preţioase.
13 Toţii fiii tăi vor fi discipoli ai Domnului
şi mare va fi pacea fiilor tăi.
14 Vei fi stabilită în dreptate:
vei fi departe de asuprire,
pentru că nu te vei teme,
şi departe de teroare,
pentru că ea nu se va apropia de tine”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 29(30),2 şi 4.5-6.11 şi 12a şi 13b (R.: 2a)

R
.: Te preamăresc, Doamne,
pentru că m-ai eliberat.

2 Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat
şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să râdă de mine.
4 Doamne, tu mi-ai scos sufletul din locuinţa morţilor,
tu mi-ai dat viaţă, ca să nu cobor în mormânt. R.

5 Cântaţi Domnului, voi, credincioşii lui,
lăudaţi memoria sfinţeniei sale!
6 Căci mânia lui ţine o clipă,
dar îndurarea lui ţine toată viaţa.
Seara intră în casă plânsul, iar dimineaţa, bucuria. R.

11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine!
Doamne, fii tu ajutorul meu!
12a Tu ai schimbat geamătul meu în dans,
13b Doamne Dumnezeul meu, în veci te voi lăuda! R.

LECTURA A V-A
Veniţi la mine şi sufletul vostru va rămâne viu.
Voi încheia cu voi o alianţă veşnică.
Citire din cartea profetului Isaia 55,1-11

1
Aşa vorbeşte Domnul:
„Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la apă,
chiar şi cel care nu are argint!
Veniţi, cumpăraţi şi mâncaţi!
Veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, dar fără argint şi fără plată!
2 De ce cântăriţi argint pentru ceea ce nu este pâine?
De ce trudiţi pentru ceea ce nu satură?
Ascultaţi-mă şi veţi mânca bine
şi sufletele voastre se vor desfăta din belşug!
3 Plecaţi-vă urechea şi veniţi la mine!
Ascultaţi şi sufletele voastre vor trăi!
Voi încheia cu voi o alianţă veşnică,
după bunătatea de neclintit faţă de David.
4 Iată, l-am pus ca martor pentru popoare,
principe şi conducător pentru neamuri.
5 Iată, vei chema un neam pe care nu-l cunoşteai
şi un neam care nu te cunoştea va alerga spre tine
de dragul Domnului Dumnezeului tău,
al Sfântului lui Israel, care te-a glorificat.
6 Căutaţi-l pe Domnul cât timp se lasă găsit,
chemaţi-l cât timp este aproape!
7 Să-şi părăsească nelegiuitul calea sa
şi păcătosul, gândurile sale!
Să se întoarcă la Domnul şi el se va îndura de ei,
la Dumnezeul nostru, căci el este mărinimos în iertare!
8 Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre
şi căile voastre nu sunt căile mele
– oracolul Domnului.
9 Cât de înălţate sunt cerurile faţă de pământ,
la fel de înălţate sunt căile mele faţă de căile voastre
şi gândurile mele faţă de gândurile voastre.
10 Căci aşa cum ploaia şi zăpada coboară din ceruri
şi nu se întorc acolo fără să ude pământul
şi să-l facă să rodească, să încolţească
şi să dea sămânţă semănătorului
şi pâine celui care mănâncă,
11 la fel va fi cuvântul meu care a ieşit din gura mea:
nu se va întoarce la mine în mod zadarnic,
fără ca să facă ceea ce îmi place
şi să aibă succesul pentru care l-am trimis”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.: 3)

R
.: Veţi scoate apă cu bucurie
din izvoarele mântuirii.

2 Iată, Dumnezeu este mântuirea mea,
sunt încrezător şi nu mă voi teme de nimic!
Căci puterea şi cântarea mea este Domnul,
el este mântuirea mea.
3 Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. R.

4bcd Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui,
faceţi cunoscute între popoare faptele sale,
amintiţi că preaînălţat este al său nume! R.
5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate!
Să fie cunoscută aceasta pe tot pământul!
6 Strigă şi chiuie, tu, cea care locuieşti în Sion!
Căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel!” R.

LECTURA A VI-A
Umblă în strălucire
înaintea luminii Domnului!
Citire din cartea profetului Baruh 3,9-15.32–4,4

3,9
Ascultă, Israele,
poruncile vieţii!
Pleacă-ţi urechile să cunoşti chibzuinţa!
10 Ce este, Israel? De ce eşti în ţara străinilor?
Ai îmbătrânit într-o altă ţară.
11 Ai fost întinat cu cei morţi
şi ai fost numărat cu cei din locuinţa morţilor.
12 Ai părăsit izvorul înţelepciunii.
13 Dacă ai fi umblat pe calea lui Dumnezeu,
ai fi locuit în pace pentru totdeauna.
14 Învaţă unde este chibzuinţa,
unde este tăria şi unde este înţelegerea,
ca să cunoşti în acelaşi timp
unde este lungimea de zile şi viaţa,
unde este lumina ochilor şi pacea!
15 Cine a găsit locul ei
şi cine a intrat în vistieriile ei?
32 Cel care cunoaşte totul o cunoaşte,
a descoperit-o prin înţelegerea lui;
cel care a pregătit pământul pentru timpul dintotdeauna
şi care a umplut pământul cu animale patrupede.
33 Cel care trimite lumina şi ea pleacă,
o cheamă şi ea ascultă tremurând.
34 Stelele strălucesc la străjile lor
şi ei se bucură.
35 Le-a chemat şi ele au zis: „Iată-ne!”,
strălucesc cu bucurie pentru cel care le-a făcut.
36 Acesta este Dumnezeul nostru,
nu este altul care să fie comparat cu el.
37 A descoperit toată calea ştiinţei
şi i-a dat-o lui Iacob, slujitorul lui,
lui Israel, cel care este iubit de el.
38 După aceasta, s-a arătat pe pământ
şi a trăit printre oameni.
4,1 Aceasta este cartea hotărârilor lui Dumnezeu
şi legea care rămâne în veci:
tuturor celor care o păzesc, le va fi spre viaţă,
iar cei care o părăsesc vor muri.
2 Întoarce-te, Iacob, şi primeşte-o
şi umblă în strălucire înaintea luminii sale!
3 Nu da gloria ta altuia
şi cele ce-ţi sunt de folos, unui neam străin!
4 Fericiţi suntem, Israel,
pentru că cele plăcute lui Dumnezeu ne sunt cunoscute.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 18(19),8.9.10.11 (R.: In 6,68b)

R
.: Tu, Doamne,
ai cuvintele vieţii veşnice!

8 Legea Domnului este desăvârşită,
înviorează sufletul;
mărturia Domnului este adevărată,
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,
înveselesc inima,
poruncile Domnului sunt strălucitoare,
luminează ochii. R.

10 Teama de Domnul este curată,
rămâne pentru totdeauna;
judecăţile Domnului sunt adevărate,
toate sunt drepte. R.

11 Ele sunt mai de dorit decât aurul
şi decât mult aur curat,
mai dulci decât mierea
şi decât fagurele proaspăt. R.

LECTURA A VII-A
Vă voi stropi cu apă curată.
Vă voi da o inimă nouă.
Citire din cartea profetului Ezechiel 36,16-17a.18-28

16
Cuvântul Domnului
a fost către mine:
17a„Fiul omului, casa lui Israel,
când locuia pe pământul lor,
l-au întinat prin calea lor şi prin faptele lor.
18 Mi-am revărsat mânia asupra lor
din cauza sângelui pe care l-au vărsat pe pământ
şi a idolilor cu care l-au întinat.
19 I-am împrăştiat printre neamuri
şi i-am risipit printre ţări;
după calea lor şi după faptele lor i-am judecat.
20 Ei au ajuns printre neamuri.
Când au ajuns acolo, au profanat numele meu cel sfânt,
pentru că se spunea despre ei:
«Acesta este poporul Domnului şi ei au ieşit din ţara lui».
21 Dar eu m-am îndurat pentru numele meu cel sfânt,
pe care l-a profanat casa lui Israel
printre neamurile la care au ajuns.
22 De aceea, spune-i casei lui Israel:
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu:
«Nu de dragul vostru fac aceasta,
ci pentru numele meu cel sfânt,
pe care voi l-aţi profanat printre neamurile la care aţi ajuns.
23 Voi sfinţi numele meu cel mare – profanat printre neamuri –,
pe care voi l-aţi profanat în mijlocul lor,
şi neamurile vor cunoaşte că eu sunt Domnul
– oracolul Domnului Dumnezeu –
când mă voi sfinţi în voi înaintea ochilor lor.
24 Vă voi lua dintre neamuri
şi vă voi aduna dintre toate ţările
şi vă voi aduce în pământul vostru.
25 Vă voi stropi cu apă curată şi vă veţi curăţi;
vă voi curăţi de toate întinările voastre
şi de toţi idolii voştri vă voi purifica.
26 Vă voi da o inimă nouă şi un duh nou voi pune în voi;
voi îndepărta inima de piatră din trupul vostru
şi vă voi da o inimă de carne.
27 Duhul meu îl voi pune în voi
şi vă voi face să umblaţi după hotărârile mele,
să păziţi şi să împliniţi judecăţile mele.
28 Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri;
voi veţi fi poporul meu şi eu voi fi Dumnezeul vostru”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL*
Ps 41(42),3.5bcd; 42(43),3.4 (R.: 41(42),2)

R
.: Cum doreşte cerbul izvoarele de apă,
aşa te doreşte sufetul meu pe tine, Dumnezeule.

41,3 Sufletul meu e însetat de Dumnezeu,
de Dumnezeul cel viu;
când voi veni şi voi vedea faţa lui Dumnezeu? R.

5bcd Sufletul se topeşte în mine, cum treceam prin mulţime,
ducându-mă până la casa lui Dumnezeu
în strigătele de bucurie şi de mulţumire
ale unei mulţimi în sărbătoare. R.

42,3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău!
Ele să mă călăuzească,
să mă ducă la muntele tău cel sfânt
şi în lăcaşurile tale! R.

4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu,
la Dumnezeul bucuriei şi veseliei mele,
şi te voi lăuda cu harpa,
Dumnezeule, Dumnezeul meu. R.

* sau, când se celebrează Botezul:

PSALMUL RESPONSORIAL
Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.: 3)

R
.: Veţi scoate apă cu bucurie
din izvoarele mântuirii.

2 Iată, Dumnezeu este mântuirea mea,
sunt încrezător şi nu mă voi teme de nimic!
Căci puterea şi cântarea mea este Domnul,
el este mântuirea mea.
3 Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. R.

4bcd Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui,
faceţi cunoscute între popoare faptele sale,
amintiţi că preaînălţat este al său nume! R.
5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate!
Să fie cunoscută aceasta pe tot pământul!
6 Strigă şi chiuie, tu, cea care locuieşti în Sion!
Căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel!” R.

* sau, la alegere:

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 50(51),12-13.14-15.18-19 (R.: 12a)

R
.: Creează în mine, Dumnezeule,
o inimă curată.

12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu!
13 Nu mă alunga de la faţa ta
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine! R.

14 Dă-mi înapoi bucuria mântuirii tale
şi întăreşte-mă cu duh binevoitor!
15 Atunci voi învăţa pe cei fărădelege căile tale
şi cei păcătoşi la tine se vor întoarce. R.

18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute
şi, chiar dacă ţi-aş aduce,
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui! R.

EPISTOLA
Cristos înviat din morţi nu mai moare.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 6,3-11

3
Fraţilor, nu ştiţi că noi,
toţi care am fost botezaţi în Cristos Isus,
am fost botezaţi în moartea lui?
4 Aşadar, am fost înmormântaţi împreună cu el prin Botez
în moartea lui pentru ca,
după cum Cristos a înviat din morţi prin gloria Tatălui,
la fel şi noi să umblăm într-o viaţă nouă.
5 Căci dacă am fost împreună sădiţi
într-o moarte asemănătoare cu a lui,
la fel vom fi în înviere,
6 ştiind bine că omul nostru cel vechi
a fost răstignit împreună cu el,
pentru ca trupul păcatului să fie nimicit,
aşa încât să nu mai fim sclavii păcatului,
7 fiindcă cel care a murit a fost eliberat de păcat.
8 Dar dacă am murit împreună cu Cristos,
credem că vom şi trăi împreună cu el,
9 ştiind că Cristos cel înviat din morţi nu mai moare,
moartea nu mai are nicio putere asupra lui.
10 Când a murit,
el a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna,
dar acum este viu; el trăieşte pentru Dumnezeu.
11 Tot aşa şi voi, consideraţi că sunteţi morţi pentru păcat,
dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),1-2.16ab-17.22-23

R
.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
2 Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui! R.

16ab Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate,
dreapta Domnului m-a înălţat.
17 Nu voi muri, ci voi trăi
şi voi istorisi faptele Domnului. R.

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri. R.

EVANGHELIA
 Isus Nazarineanul, cel răstignit,
a înviat.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 16,1-7

1
După ce a trecut sâmbăta,
Maria Magdalena, Maria,
mama lui Iacob, şi Salomè
au cumpărat miresme ca să vină şi să-l ungă.
2 Şi, dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii,
au ajuns la mormânt când soarele abia răsărise
3 şi ziceau una către alta:
„Cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în mormânt?”
4 Dar privind, au observat că piatra fusese rostogolită,
deşi era foarte mare.
5 Intrând în mormânt, au văzut un tânăr aşezat la dreapta,
îmbrăcat cu o haină lungă, albă,
şi au fost cuprinse de spaimă.
6 Dar el le-a zis:
„Nu vă înspăimântaţi!
Îl căutaţi pe Isus Nazarineanul, cel răstignit.
A înviat, nu este aici!
Iată locul în care îl puseseră!
7 Dar mergeţi şi spuneţi discipolilor lui şi lui Petru
că el merge înaintea voastră în Galileea.
Acolo îl veţi vedea după cum v-a spus”.
Cuvântul Domnului