en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

În Vigilia pascală sunt propuse nouă lecturi: şapte din Vechiul Testament şi două din Noul Testament. Dacă împrejurările o cer, în cazuri deosebite, se pot citi mai puţine lecturi. Totuşi trebuie să se citească cel puţin trei lecturi din vechiul Testament, iar în cazuri mai urgente, măcar două, înainte de epistolă şi Evanghelie. În nici un caz să nu se omită lectura din cartea Exodului, despre trecere Mării Roşii (lectura a III-a).

LECTURA I

Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi iată erau foarte bune.

Citire din cartea Genezei 1,1–2,2

1 La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul. 2 Pământul era pustiu şi gol. Deasupra abisului era întuneric şi Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor. 3 Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi s-a făcut lumină. 4 Dumnezeu a văzut că lumina era bună şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. 5 Dumnezeu a numit lumina „zi”, iar întunericul l-a numit „noapte”. A fost o seară, apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi. 6 Dumnezeu a zis: „Să fie o boltă între ape, care să despartă apele de ape”. 7 Dumnezeu a făcut bolta şi a despărţit apele care sunt sub boltă de cele care sunt deasupra bolţii. Şi aşa a fost. 8 Dumnezeu a numit bolta „cer”. A fost o seară, apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua. 9 Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care sunt sub cer şi să se arate uscatul”. Şi aşa a fost. 10 Dumnezeu a numit uscatul „pământ”, iar apele adunate le-a numit „mare”. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun. 11 Apoi Dumnezeu a zis: „Pământul să producă verdeaţă, ierburi purtând sămânţă şi pomi roditori care să facă după soiul lor, fructe, purtând în ele sămânţa lor”. Şi aşa a fost. 12 Pământul a produs verdeaţă, ierburi purtând sămânţă după soiul lor, şi pomi roditori care fac, după soiul lor, fructe, purtând în ele sămânţa lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun. 13 A fost o seară, apoi o dimineaţă. Aceasta a fost ziua a treia. 14 Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători pe întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne, care să arate sărbătorile, zilele şi anii, 15 şi să strălucească pe întinderea cerului şi să lumineze pământul”. Şi aşa a fost. 16 Dumnezeu a făcut doi luminători mari: luminătorul mai mare ca stăpânitor al zilei şi luminătorul mai mic ca stăpânitor al nopţii, precum şi stelele. 17 Dumnezeu i-a aşezat pe întinderea cerului ca să lumineze pământul, 18 să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 19 A fost o seară, apoi o dimineaţă. Aceasta a fost ziua a patra. 20 Dumnezeu a zis: „Să mişune în ape vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului”. 21 Dumnezeu a făcut reptilele cele mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă în ape, după soiul lor, de asemenea a făcut toate păsările care zboară, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. 22 Dumnezeu le-a binecuvântat cu aceste cuvinte: „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pământ”. 23 A fost o seară, apoi o dimineaţă. Aceasta a fost ziua a cincea. 24 Dumnezeu a zis: „Să producă pământul vieţuitoare după soiul lor: vite, târâtoare şi fiare sălbatice, după soiul lor”. Şi a fost aşa. 25 Dumnezeu a făcut fiarele sălbatice după soiul lor, vitele după soiul lor, şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. 26 Dumnezeu a zis: „Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate fiarele sălbatice, şi toate vietăţile care se târăsc pe pământ”. 27 Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său; l-a creat după chipul lui Dumnezeu; el a creat bărbatul şi femeia. 28 Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile care se mişcă pe pământ”. 29 Apoi a zis Dumnezeu: „Iată, vă dau toată iarba, care face sămânţă, de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă într-însul. Acestea vor fi hrana voastră. 30 Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor, care se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viaţă, le dau toată iarba verde ca hrană”. Şi aşa a fost. 31 Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi iată erau foarte bune. A fost o seară, apoi o dimineaţă. Aceasta a fost ziua a şasea. 2,1 Astfel au fost făcute cerul şi pământul şi toate câte sunt în ele. 2 În ziua a şaptea Dumnezeu şi-a încheiat lucrarea care o făcuse. El s-a odihnit în ziua a şaptea, după toată lucrarea pe care o făcuse.

Cuvântul Domnului

 

sau forma scurtă:

LECTURA I

Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi iată erau foarte bune.

Citire din cartea Genezei 1,1.26-31a

1 La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul. 26 Dumnezeu a zis: „Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate fiarele sălbatice, şi toate vietăţile care se târăsc pe pământ”. 27 Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său; l-a creat după chipul lui Dumnezeu; el a creat bărbatul şi femeia. 28 Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile care se mişcă pe pământ”. 29 Apoi a zis Dumnezeu: „Iată, vă dau toată iarba, care face sămânţă, de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă într-însul. Acestea vor fi hrana voastră. 30 Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor, care se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viaţă, le dau toată iarba verde ca hrană”. Şi aşa a fost. 31a Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi iată erau foarte bune.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1-2a.5-6.10 şi 12.13-14.24 şi 35c (R.: 30)

R.: Trimite, Doamne, duhul tău, ca să reînnoiască faţa pământului.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!

Doamne, Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare,

tu eşti înveşmântat în strălucire şi măreţie!

2a Tu te îmbraci cu o haină de lumină. R.

 

5 Tu ai aşezat pământul pe temeliile sale,

ca niciodată să nu se clatine.

6 Tu l-ai acoperit cu ape, cum l-ai acoperi cu o haină;

chiar munţii stăteau sub ape. R.

 

10 Tu faci să ţâşnească izvoarele în văi,

şi ele se strecoară printre munţi.

12 Păsările cerului locuiesc pe maluri,

şi glasurile lor răsună printre ramuri. R.

 

13 Tu laşi să cadă din lăcaşurile tale ploaie peste munţi;

pământul este plin de rodul lucrărilor tale.

14 Tu faci să crească iarbă pentru vite,

şi plante în folosul omului. R.

 

24 Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne:

toate le-ai făcut cu înţelepciune;

pământul este plin de creaturile tale.

35c Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! R.

 

sau

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,4-5.6-7.12-13.20 şi 22 (R.: 5b)

R.: Pământul este plin de bunătatea Domnului.

4 Drept este cuvântul Domnului

şi în toate lucrările sale se arată adevărul.

5 El iubeşte dreptatea şi adevărul,

pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

 

6 Prin cuvântul său a luat fiinţă cerul

şi la glasul său au apărut oştirile sale.

7 El ţine ca într-un burduf apele mării,

şi pune stavilă abisului de ape. R.

 

12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul

fericit este poporul pe care el şi l-a ales de moştenire.

13 Domnul priveşte din înălţimea cerului,

el îi vede pe toţi fiii oamenilor. R.

 

20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul,

pentru că este ajutorul şi apărătorul nostru.

22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,

precum şi speranţa noastră este în tine. R.

 

LECTURA A II-A

Jertfa patriarhului nostru Abraham.

Citire din cartea Genezei 22,1-18

În zilele acelea, 1 Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham şi i-a zis: „Abrahame, Abrahame!” El a răspuns: „Iată-mă!” 2 I-a zis Dumnezeu: „Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubeşti, pe Isaac, du-te în ţinutul Moria şi jertfeşte-l acolo ca ardere de tot pe un munte, pe care ţi-l voi arăta eu”. 3 Abraham s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus samarul pe măgarul său şi a luat cu el doi slujitori şi pe Isaac, fiul său. A tăiat lemne pentru jertfă şi a pornit la drum spre locul pe care i-l indicase Domnul. 4 A treia zi, ridicându-şi Abraham ochii, a văzut de departe locul acela. 5 Atunci a zis Abraham slujitorilor săi: „Rămâneţi aici cu măgarul, iar eu şi copilul ne ducem mai încolo să ne închinăm. După aceea ne vom întoarce la voi”. 6 Abraham, luând lemnele pentru jertfă, le-a pus pe umerii lui Isaac, fiul său; iar el a luat în mâini focul şi cuţitul şi au plecat împreună. 7 Pe drum, Isaac i-a spus lui Abraham, tatăl său: „Tată!”, iar Abraham a răspuns: „Ce este, Fiul meu?” Isaac a spus: „Iată focul şi lemnele, dar unde-i oaia pentru jertfă?” 8 Abraham însă a răspuns: „Fiul meu, va avea Dumnezeu grijă de oaia pentru jertfa sa!” Şi s-au dus mai departe împreună. 9 Când au ajuns la locul pe care i-l arătase Dumnezeu, Abraham a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el. Apoi l-a legat pe fiul său Isaac, l-a pus pe altar, deasupra lemnelor, 10 a întins mâna şi a luat cuţitul, ca să-l jertfească pe fiul său. 11 Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cer, zicând: „Abrahame, Abrahame!” „Iată-mă!”, a răspuns acesta. 12 Iar îngerul i-a zis: „Nu-ţi ridica mâna asupra copilului şi nu-i face nici un rău, căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pentru mine pe singurul tău fiu”. 14 Abraham a ridicat ochii şi a văzut la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş. A luat deci berbecul şi l-a jertfit ca ardere de tot în locul fiului său. Abraham a numit locul acela: „Dumnezeu va avea grijă”, de aceea se zice şi astăzi: „Muntele unde Domnul va avea grijă”. 15 Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua oară pe Abraham 16 şi i-a zis: „Mă jur pe mine însumi, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău pentru mine, pe singurul tău fiu, 17 te voi copleşi cu binecuvântări şi îţi voi înmulţi urmaşii atât de mult, încât vor fi ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării şi neamul tău va stăpâni cetăţile duşmanilor săi. 18 Prin neamul tău, toate popoarele pământului vor fi binecuvântate, pentru că ai ascultat de porunca mea”.

Cuvântul Domnului

 

sau forma scurtă:

LECTURA A II-A

Jertfa patriarhului nostru Abraham.

Citire din cartea Genezei 22,1-2.9a.10-13.15-18

În zilele acelea, 1 Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham şi i-a zis: „Abrahame, Abrahame!” El a răspuns: „Iată-mă!” 2 I-a zis Dumnezeu: „Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubeşti, pe Isaac, du-te în ţinutul Moria şi jertfeşte-l acolo ca ardere de tot pe un munte, pe care ţi-l voi arăta eu”. 9a Când au ajuns la locul pe care i-l arătase Dumnezeu, Abraham a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el. 10 Apoi a întins mâna şi a luat cuţitul, ca să-l jertfească pe fiul său. 11 Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cer, zicând: „Abrahame, Abrahame!” „Iată-mă!”, a răspuns acesta. 12 Iar îngerul i-a zis: „Nu-ţi ridica mâna asupra copilului şi nu-i face nici un rău, căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pentru mine pe singurul tău fiu”. 13 Abraham a ridicat ochii şi a văzut la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş. A luat deci berbecul şi l-a jertfit ca ardere de tot în locul fiului său. 15 Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua oară pe Abraham 16 şi i-a zis: „Mă jur pe mine însumi, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău pentru mine, pe singurul tău fiu, 17 te voi copleşi cu binecuvântări şi îţi voi înmulţi urmaşii atât de mult, încât vor fi ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării şi neamul tău va stăpâni cetăţile duşmanilor tăi. 18 Prin neamul tău, toate popoarele pământului vor fi binecuvântate, pentru că ai ascultat de porunca mea”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,5 şi 8.9-10.11 (R.: 1)

R.: Păzeşte-mă, Doamne, pentru că mă încred în tine.

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

9 De aceea inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte;

ba chiar şi trupul meu se va odihni în linişte,

10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor,

nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

LECTURA A III-A

Fiii lui Israel au intrat prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat.

Citire din cartea Exodului 14,15–15,1

În zilele acelea, 15 Domnul i-a spus lui Moise: „De ce strigaţi la mine? Porunceşte fiilor lui Israel să pornească. 16 Tu însă ridică-ţi toiagul, întinde-ţi mâna asupra mării şi desparte-o, ca să treacă fiii lui Israel prin mijlocul mării, ca pe uscat. 17 Iată, eu voi împietri inimile egiptenilor, ca să meargă pe urmele voastre. Eu voi triumfa, spre slava mea, asupra lui faraon şi a întregii sale oştiri, asupra carelor lui şi asupra călăreţilor lui. 18 Vor şti egiptenii că eu sunt Domnul, când voi triumfa, spre slava mea, asupra carelor şi călăreţilor săi”. 19 Îngerul Domnului, care mergea în fruntea armatei lui Israel şi-a schimbat locul şi mergea în urma lor. Stâlpul de nor s-a ridicat dinaintea lor şi s-a aşezat în spatele lor. 20 Astfel a trecut şi el a stat între tabăra egiptenilor şi tabăra fiilor lui Israel. Acest nor era întuneric pentru unii, iar pentru ceilalţi lumină în timpul nopţii şi toată noaptea n-au putut să se apropie unii de alţii. 21 Moise şi-a întins mâna asupra mării. Domnul a alungat marea toată noaptea cu un vânt puternic de la răsărit şi a transformat-o în uscat. Apele s-au despărţit, 22 iar fiii lui Israel au intrat prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat, iar apele erau ca un zid la dreapta şi la stânga lor. 23 Egiptenii, urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul mării cu toţi caii lui faraon, cu carele şi călăreţii lui. 24 Dar spre ziuă Domnul a privit din stâlpul de foc şi din nor spre tabăra egiptenilor şi a umplut tabăra egiptenilor de spaimă. 25 A făcut să sară roţile de la carele lor, încât cu greu mergeau carele. Atunci au strigat egiptenii: „Să fugim din faţa lui Israel, că Domnul se luptă pentru ei împotriva noastră”. 26 Domnul i-a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna supra mării, ca să se întoarcă apele asupra egiptenilor, asupra carelor lor şi asupra călăreţilor lor”. 27 Şi-a întins Moise mâna asupra mării şi spre ziuă s-a întors marea la locul ei. Egiptenii fugeau împotriva apei şi i-a înecat Dumnezeu pe egipteni în mijlocul valurilor. 28 Apele s-au tras la loc şi au acoperit carele şi călăreţii întregii oştiri a lui faraon, care intrase după israeliţi în mare şi nu a scăpat nici unul dintre ei. 29 Fiii lui Israel însă au trecut prin mare ca pe uscat şi apa le-a fost ca un zid de-a dreapta şi de-a stânga. 30 Aşa i-a salvat Domnul în ziua aceea pe israeliţi din mâinile egiptenilor şi au văzut fiii lui Israel cadavrele egiptenilor pe ţărmul mării. 31 A văzut Israel puterea cea mare pe care a folosit-o Domnul împotriva egiptenilor. S-a temut poporul de Domnul şi a crezut în Domnul şi în Moise, slujitorul lui. Atunci Moise şi fiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta:

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ex 15,1-2.3-4.5-6.13 şi 17-18 (R.: 1a)

R.: Să cântăm Domnului, căci mare este biruinţa sa.

1 Să cântăm Domnului, căci strălucită este biruinţa sa:

a aruncat în mare calul şi călăreţul.

2 Domnul este puterea şi mărirea mea, căci el m-a salvat:

el este Dumnezeul meu, pe el îl voi cinsti;

el este Dumnezeul părinţilor mei, pe el îl voi preamări. R.

 

3 Domnul este un luptător viteaz;

numele lui este „Cel Atotputernic”.

4 A aruncat în mare carele şi oştirea lui faraon;

căpeteniile de seamă le-a înecat în Marea Roşie. R.

 

5 I-au înghiţit adâncurile;

s-au dus la fund ca o piatră.

6 Mâna ta, Doamne, şi-a arătat puterea;

mâna ta, Doamne, a lovit duşmanul. R.

 

13 Ai călăuzit în îndurarea ta poporul pe care l-ai eliberat

şi cu puterea ta l-ai purtat spre lăcaşul tău cel sfânt.

17 Tu vei duce poporul tău şi îl vei aşeza pe muntele care este moştenirea ta,

în locul cel mai puternic, pe care tu, Doamne, ţi l-ai ales ca tron,

în lăcaşul tău cel sfânt, pe care l-au zidit mâinile tale.

18 Domnul va stăpâni în veci. R.

 

LECTURA A IV-A

În iubirea mea veşnică mă voi îndura de tine, zice Domnul, răscumpărătorul tău.

Citire din cartea profetului Isaia 54,5-14

Aşa vorbeşte Domnul către Ierusalim: 5 „Cel care te-a creat este soţul tău: numele lui este: Domnul oştirilor. Răscumpărătorul tău este Cel Sfânt al lui Israel; el se cheamă: Dumnezeul întregului pământ. 6 Ca pe o femeie părăsită şi cu inima întristată te cheamă Domnul înapoi. Oare poate bărbatul să-şi uite soţia luată în tinereţea lui? – zice Domnul Dumnezeul tău. 7 O clipă te-am părăsit, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. 8 Într-o izbucnire de mânie mi-am întors faţa de la tine pentru o clipă, dar în iubirea mea veşnică mă voi îndura de tine, zice Domnul, răscumpărătorul tău. 9 Acum voi şti ca în vremea lui Noe, când m-am jurat că apele potopului nu vor mai cuprinde pământul; tot aşa mă jur şi acum că nu mă voi mai mânia împotriva ta şi că nu te voi mai mustra. 10 Munţii pot să se mute din loc şi dealurile să se clatine, dar dragostea mea nu se va îndepărta de tine şi legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, cel care te iubeşte. 11 Sărmane Ierusalime, lovit de vijelie şi nemângâiat, iată te voi clădi din pietre preţioase şi îţi voi aşeza temeliile pe pietre de safir. 12 Îţi voi face crenelurile din rubin şi porţile tale din cristal, iar zidurile de împrejmuire din pietre nestemate. 13 Toţi copiii tăi vor fi ucenici ai Domnului şi se vor bucura de fericire. 14 Vei fi clădit pe dreptate: la adăpost de oprimare, de care nu va mai trebui să te temi; eliberat de orice groază, căci aceasta nu se va mai apropia de tine”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 29,2 şi 4.5-6.11-12a şi 13b (R.: 2a)

R.: Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat.

2 Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat

şi n-ai lăsat pe duşmanii mei să râdă de mine.

4 Doamne, tu m-ai scos din locuinţa morţilor,

tu mi-ai redat viaţa, ca să nu cobor în mormânt. R.

 

5 Cântaţi Domnului, voi credincioşii lui,

măriţi prin laudele voastre numele lui cel sfânt!

6 Căci mânia lui ţine numai o clipă, dar îndurarea lui ţine toată viaţa.

Seara ne stăpâneşte plânsul, iar dimineaţa se revarsă bucuria. R.

 

11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine!

Doamne, ajută-mă!

12a Mi-ai schimbat plânsul în veselie,

13b Doamne Dumnezeule, eu pururi te voi lăuda! R.

 

LECTURA A V-A

Veniţi la mine! Voi încheia cu voi un legământ veşnic.

Citire din cartea profetului Isaia 55,1-11

Aşa vorbeşte Domnul: 1 „Voi care sunteţi însetaţi, veniţi la apă, chiar dacă nu aveţi bani, veniţi; veniţi şi procuraţi-vă grâu fără bani şi mâncaţi; procuraţi-vă vin şi lapte, fără să plătiţi nimic. 2 De ce vă irosiţi banii pentru ceea ce nu vă hrăneşte şi munca voastră pentru ceea ce nu vă satură? Ascultaţi-mă pe mine şi veţi mânca numai bunătate: şi vă veţi hrăni cu mâncăruri alese. 3 Deschideţi-vă urechile! Veniţi la mine! Voi încheia cu voi un legământ veşnic, după cum i-am promis lui David. 4 Iată pe el l-am pus ca o mărturie pentru popoare, conducător şi stăpânitor peste neamuri. 5 Iată, tu vei chema la tine popoare pe care nu le ştii şi vor alerga la tine popoare care nu te cunosc; vor face aceasta din iubire pentru Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, care te va preamări. 6 Căutaţi-l pe Domnul cât timp îl mai puteţi găsi, chemaţi-l câtă vreme este aproape de voi. 7 Cel rău să-şi părăsească drumul lui şi omul nelegiuit gândurile lui, să se întoarcă la Domnul – căci el se va îndura de dânsul – la Dumnezeul nostru cel mult iertător. 8 Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile mele, spune Domnul; 9 cu cât cerul se înalţă deasupra pământului, cu atât căile mele se înalţă peste căile voastre şi gândurile mele peste gândurile voastre. 10 După cum ploaia şi zăpada, care cad din ceruri, nu se întorc înapoi fără să ude pământul, fără să-l facă să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui care mănâncă, 11 tot aşa şi cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face ceea ce vreau eu şi îşi va împlini misiunea”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Is 12,2-3.4bcd. 5-6 (R.: 3)

R.: Cântaţi cu bucurie şi veselie căci mare şi sfânt este Domnul.

2 Iată, Dumnezeu este mântuitorul meu:

voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic,

căci Domnul este tăria şi lauda mea,

în el am aflat mântuirea.

3 Cu bucurie veţi scoate apă din izvoarele mântuirii. R.

 

4bcd Şi veţi spune atunci:

„Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele lui,

vestiţi printre neamuri lucrările sale. R.

 

5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate;

să ştie aceasta tot pământul.

6 Strigaţi cu bucurie şi veselie, locuitori ai Sionului,

căci Dumnezeu este în mijlocul vostru. R.

 

LECTURA A VI-A

Păşeşte spre lumină în strălucirea Domnului.

Citire din cartea profetului Baruh 3,9-15.32 – 4,4

9 Ascultă, Israele, poruncile vieţii şi ascultă ca să cunoşti înţelepciunea. 10 Pentru ce te afli, Israele, exilat în ţara duşmanilor tăi? Pentru ce îmbătrâneşti în ţară străină, pângărit printre cadavre, 11 socotit în numărul celor care coboară în adâncuri? 12 Pentru ce ai părăsit izvorul înţelepciunii? 13 De ai fi umblat pe calea lui Dumnezeu, ai fi trăit în pace pentru totdeauna. 14 Învaţă unde este înţelepciunea, tăria şi înţelegerea pentru a şti de asemenea unde este lungimea zilelor şi viaţa, unde este lumina ochilor şi pacea. 15 Cine a aflat locuinţa înţelepciunii şi cine a pătruns în vistieriile ei? 32 Cel care ştie toate o cunoaşte şi o pătrunde cu înţelepciunea lui, cel care a zidit pământul pentru totdeauna şi l-a umplut cu animale. 33 Cel care trimite lumina şi se duce; o cheamă şi ea ascultă tremurând. 34 Stelele strălucesc vesele la locul lor de veghe. 35 El le cheamă şi ele răspund: „Iată-ne!” Ele strălucesc cu bucurie pentru Creatorul lor. 36 Acesta este Dumnezeul nostru şi nimeni altul nu este asemenea lui. 37 El a descoperit toată calea ştiinţei şi a încredinţat-o lui Iacob, slujitorul său, şi lui Israel, cel iubit de dânsul. 38 Astfel înţelepciunea a apărut pe pământ şi a locuit în mijlocul oamenilor. 4,1 Înţelepciunea este cartea poruncilor lui Dumnezeu şi Legea care dăinuieşte veşnic; toţi cei care o ţin vor trăi; cei care o părăsesc vor pieri. 2 Întoarce-te, Iacobe, şi îmbrăţişeaz-o; la lumina ei, îndreaptă-te spre lumină. 3 Nu da altuia mărirea ta şi favorurile tale unui popor străin; 4 noi suntem fericiţi, Israele, căci nouă ni s-au descoperit cele plăcute lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 (R.: In 6,68b)

R.: Tu Doamne, ai cuvintele vieţii veşnice.

8 Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare,

luminează ochii. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

11 Ele sunt mai preţioase decât aurul

şi decât toate pietrele scumpe,

mai dulci decât fagurele

şi decât mierea. R.

 

LECTURA A VII-A

Vă voi stropi cu apă curată şi vă voi da o inimă nouă.

Citire din cartea profetului Ezechiel 36,16-17a.18-28

16 Domnul mi-a zis: 17a „Fiul omului, când fiii lui Israel locuiau în ţara lor au pângărit-o cu purtarea lor şi cu faptele lor”. 18 Am făcut să cadă asupra lor mânia mea pentru sângele pe care l-au vărsat în ţară şi pentru idolii cu care s-au pângărit. 19 I-am risipit printre popoarele păgâne şi au fost împrăştiaţi prin ţări străine. I-am judecat după purtările lor şi după faptele lor. 20 La popoarele la care s-au dus au necinstit numele meu cel sfânt, încât se zicea despre ei: „Acesta este poporul lui Dumnezeu, care a trebuit să-şi părăsească ţara”. 21 Dar am luat în consideraţie numele meu cel sfânt, pe care fiii lui Israel l-au necinstit printre popoarele la care s-au dus. 22 De aceea spune casei lui Israel: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: aceasta nu pentru voi o fac, casa lui Israel, ci pentru numele cel sfânt pe care l-aţi necinstit voi printre popoarele la care aţi mers. 23 Voi face să apară sfinţenia numelui meu cel mare pe care la-ţi necinstit printre popoare, pe care voi l-aţi profanat în mijlocul lor. Vor afla popoarele că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când îmi voi arăta sfinţenia înaintea lor. 24 Vă voi scoate dintre popoare, vă voi aduna din toate ţările şi vă voi aduce înapoi în pământul vostru. 25 Vă voi stropi cu apă curată şi vă voi curăţi. Vă voi curăţi de toate întinările şi de toată idolatria voastră. 26 Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. 27 Voi pune în voi duhul meu şi atunci veţi urma legile mele, veţi păzi poruncile mele şi le veţi pune în practică. 28 Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri. Veţi fi poporul meu şi eu voi fi Dumnezeul vostru.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 41,3.5bcd;42,3.4 (R.: 41,2)

R.: Sufletul meu te doreşte pe tine, Dumnezeule.

3 Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu;

când îmi va fi dat să văd faţa lui Dumnezeu? R.

 

5bcd Îmi creşte inima când îmi aduc aminte,

cum mă îmbulzeam prin mulţime, până la casa lui Dumnezeu,

în mijlocul strigătelor de bucurie şi de laudă

ale unei mulţimi în sărbătoare. R.

 

42,3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău,

ele să mă călăuzească,

să mă ducă la muntele tău cel sfânt

şi în lăcaşurile tale. R.

 

4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu,

la Dumnezeu care este bucuria şi veselia mea;

voi proclama în imnurile mele,

că tu eşti Dumnezeu, Dumnezeul meu! R.

 

sau, când se celebrează botezul:

PSALMUL RESPONSORIAL Is 12,2-3.4bcd. 5-6 (R.: 3)

R.: Cântaţi cu bucurie şi veselie căci mare şi sfânt este Domnul.

2 Iată, Dumnezeu este mântuitorul meu:

voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic,

căci Domnul este tăria şi lauda mea,

în el am aflat mântuirea.

3 Cu bucurie veţi scoate apă din izvoarele mântuirii. R.

 

4bcd Şi veţi spune atunci:

„Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele lui,

vestiţi printre neamuri lucrările sale. R.

 

5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate;

să ştie aceasta tot pământul.

6 Strigaţi cu bucurie şi veselie, locuitori ai Sionului,

căci Dumnezeu este în mijlocul vostru. R.

 

sau

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,12-13.14-15.18-19 (R.: 12a)

R.: Zideşte în mine, Dumnezeule, o inimă curată.

12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,

şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu.

13 Nu mă alunga din faţa ta

şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R.

 

14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale

şi întăreşte-mă cu duh binevoitor.

15 Atunci voi învăţa pe cei păcătoşi căile tale

şi cei rătăciţi se vor întoarce la tine. R.

 

18 Dacă ai fi voit jertfe, ţi-aş fi adus,

dar arderile de tot nu-ţi sunt plăcute.

19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,

inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui. R.

 

EPISTOLA

Cristos înviat din morţi nu mai moare.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 6,3-11

Fraţilor, 3 nu ştiţi voi oare că toţi cei care am fost botezaţi în Cristos Isus, întru moartea lui am fost botezaţi? 4 Prin botez am fost înmormântaţi împreună cu el întru moarte, pentru ca să trăim o viaţă nouă asemenea lui Cristos, care a înviat din morţi prin atotputernicia Tatălui; 5 căci dacă am fost uniţi cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, atunci vom fi uniţi cu el şi printr-o înviere asemănătoare cu a lui. 6 Căci noi o ştim: omul cel vechi din noi a fost răstignit împreună cu Cristos, pentru ca acest trup păcătos să fie redus la neputinţă şi să nu mai fim sclavii păcatului. 7 Căci cel care a murit, este eliberat de păcat. 8 Dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom trăi de asemenea împreună cu el, 9 căci noi o ştim bine: Cristos înviat din morţi nu mai moare. Moartea nu mai are nici o putere asupra lui. 10 El a murit; a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, iar acum trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. 11 Aşa şi voi, socotiţi-vă că sunteţi morţi pentru păcat, dar că trăiţi pentru Dumnezeu, în Isus Cristos Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1-2.16ab-17.22-23

R.: Aleluia, aleluia, aleluia.

1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

2 Să spună Israel că este bun,

veşnică este îndurarea lui! R.

 

16ab Dreapta Domnului şi-a arătat puterea,

dreapta Domnului m-a înălţat.

17 Nu voi muri, ci voi trăi

şi voi vesti faptele Domnului. R.

 

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii

a ajuns în capul unghiului.

23 Domnul a făcut acest lucru

şi este minunat în ochii noştri. R.

EVANGHELIA

Isus Nazarineanul cel răstignit a înviat.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 16,1-8

1 După ce a trecut sâmbăta, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob şi Salomea au cumpărat mirodenii ca să îmbălsămeze trupul lui Isus. 2 Dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, ajung la mormânt. 3 Îşi ziceau între ele: „Cine ne va prăvăli piatra de la intrarea în mormânt?” 4 Dar când s-au uitat, au văzut că fusese răsturnată piatra care era foarte mare. 5 Când au intrat în mormânt, au văzut un tânăr aşezat în partea dreaptă, îmbrăcat în alb, şi s-au înspăimântat. 6 Îngerul le-a spus: „Nu vă temeţi! Îl căutaţi pe Isus Nazarineanul cel răstignit? A înviat. Nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. 7 Mergeţi, aşadar, şi spuneţi ucenicilor lui şi lui Petru; el merge în Galileea, înaintea voastră; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus”. 8 Ele au ieşit şi au fugit de la mormânt, tremurând de spaimă. Şi n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.

Cuvântul Domnului