en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi.

Citire din Faptele Apostolilor 10,34a.37-43

În zilele acelea, 34a Petru a luat cuvântul şi a zis: 37 „Voi ştiţi ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul predicat de Ioan: 38 cum l-a consacrat Dumnezeu prin Duhul Sfânt şi l-a întărit cu puterea sa pe Isus din Nazaret, care pe unde a trecut a făcut bine şi i-a vindecat pe toţi cei stăpâniţi de diavol, căci Dumnezeu era cu el. 39 Noi suntem martori la tot ceea ce a făcut el în ţara iudeilor şi în Ierusalim; ei l-au omorât, atârnându-l pe lemnul crucii. 40 Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi şi i-a îngăduit să se arate, 41 nu la tot poporul, ci martorilor orânduiţi de Dumnezeu, nouă care am mâncat şi am băut cu el, după ce a înviat din morţi. 42 El ne-a poruncit să predicăm poporului şi să dăm mărturie că el este acela care a fost pus de Dumnezeu, ca judecător al celor vii şi al celor morţi. 43 Despre el toţi profeţii dau mărturie: că oricine crede în el primeşte, în numele lui, iertarea păcatelor”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1-2.16ab-17.22-23

R.: Aleluia, aleluia, aleluia.

1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

2 Să spună Israel că este bun,

veşnică este îndurarea lui! R.

 

16ab Dreapta Domnului şi-a arătat puterea,

dreapta Domnului m-a înălţat.

17 Nu voi muri, ci voi trăi

şi voi vesti faptele Domnului. R.

 

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii

a ajuns în capul unghiului.

23 Domnul a făcut acest lucru

şi este minunat în ochii noştri. R.

 

LECTURA A II-A

Căutaţi cele de sus unde este Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,1-4

Fraţilor, 1 dacă, aşadar, aţi înviat împreună cu Cristos, râvniţi la lucrurile de sus, unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu. 2 Năzuiţi spre cele de sus, nu la cele de pe pământ. 3 Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă de acum cu Cristos în Dumnezeu; 4 când Cristos, care este viaţa voastră, se va arăta, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el plini de slavă.

Cuvântul Domnului

 

sau la alegere:

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,6b-8

Fraţilor, 6b nu ştiţi voi oare că puţină plămădeală dospeşte tot aluatul? 7 Curăţiţi-vă de plămădeala cea veche, ca să fiţi un aluat nou, pentru că voi trebuie să fiţi ca pâinile nedospite. Iată, Cristos, mielul nostru de paşti a fost jertfit. 8 Să prăznuim deci sărbătoarea nu cu plămădeala cea veche, cu plămădeala răutăţii şi a perversităţii, dar cu pâinile nedospite ale curăţiei şi ale adevărului.

Cuvântul Domnului

SECVENŢA: (În această zi este obligatorie; în zilele din octavă, la alegere.)

 

Creştinilor, aduceţi Victimei Pascale

jertfă de laudă.

 

Mielul a răscumpărat turma;

Cristos cel nevinovat i-a împăcat pe oamenii păcătoşi

cu Tatăl ceresc.

 

Moartea şi viaţa s-au înfruntat în mod minunat:

stăpânul vieţii a murit,

dar acum e viu şi domneşte.

 

„Spune-ne, Marie Magdalena,

ce-ai văzut pe cale?”

 

„Am văzut mormântul lui Cristos care trăieşte,

am văzut mărirea celui înviat.

 

I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui,

giulgiul şi veşmintele.

 

Cristos, speranţa mea, a înviat!

El va merge înaintea voastră în Galileea”.

 

Noi o ştim: Cristos Domnul

a înviat cu adevărat din morţi.

 

Tu, rege biruitor al morţii,

îndură-te de noi toţi. Aleluia

 

ALELUIA 1Cor 5,7b-8a

(Aleluia) Cristos, Mielul nostru de Paşti, a fost jertfit.

Aşadar, să ne bucurăm în Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

El trebuia să învie din morţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,1-9

1 În prima zi a săptămânii, Maria Magdalena a mers dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric. Ea a văzut că piatra fusese înlăturată de pe mormânt. 2 Atunci a alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care îl iubea Isus şi le-a zis: „L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus”. 3 Petru şi celălalt ucenic au plecat şi s-au dus la mormânt. 4 Alergau amândoi, dar celălalt ucenic, alergând mai repede decât Petru, a ajuns cel dintâi la mormânt. 5 Aplecându-se, a văzut fâşiile de pânză pe jos, dar nu a intrat. 6 A ajuns şi Simon Petru care venea după el. 7 A intrat în mormânt şi a văzut fâşiile de pânză pe jos, ca şi ştergarul care îi acoperise capul; acesta din urmă nu era împreună cu fâşiile de pânză, ci era înfăşurat şi pus undeva deoparte. 8 Atunci a intrat şi celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt. El a văzut şi a crezut. 9 Căci ei încă nu ştiau că, după Scriptură, Isus trebuia să învie din morţi.

Cuvântul Domnului

 

În locul acestei Evanghelii, poate fi citită Evanghelia din Noaptea Sfântă, pag. 404.

Unde se celebrează Liturghia de seară poate fi citită Evanghelia Lc 24,13-35, pag. 421.