en-USro-RO

Inregistrare | Login
18 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 18 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Prisca, m.
Liturghierul Roman
Joi din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaþã comunã
verde, II
Lectionar
1Sam 18,6-9;19,1-7: Tatãl meu, Saul, vrea sã te omoare.
Ps 55: În Dumnezeu mi-am pus speranþâţa şi nu-mi este teamã.
Mc 3,7-12: Duhurile necurate, când îl vedeau, cãdeau în faţa lui şi strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” Dar el le poruncea cu asprime sã nu-l facã cunoscut.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat
şi noi toţi suntem martorii acestui fapt.
Citire din Faptele Apostolilor 2,14.22-33

14
În ziua de Rusalii, Petru, stând în picioare,
împreună cu cei unsprezece,
şi-a ridicat glasul şi le-a vorbit:
„Bărbaţi iudei şi voi toţi care locuiţi în Ierusalim,
să vă fie cunoscută aceasta
şi fiţi atenţi la cuvintele mele!
22 Pe Isus Nazarineanul,
bărbat adeverit de Dumnezeu între voi
prin fapte puternice, minuni şi semne
pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru,
după cum voi înşivă ştiţi,
23 pe acesta, care a fost dat
după planul stabilit şi preştiinţa lui Dumnezeu
şi pe care voi l-aţi răstignit şi ucis
prin mâinile celor fărădelege,
24 pe acesta, Dumnezeu l-a înviat,
eliberându-l de durerile morţii,
deoarece nu era posibil să fie ţinut sub puterea ei.
25 Căci David spune cu privire la el:
«Îl vedeam mereu în faţa mea pe Domnul,
căci el este la dreapta mea ca să nu mă clatin.
26 De aceea s-a bucurat inima mea
şi limba mea a tresăltat de veselie;
ba, mai mult, şi trupul meu se va odihni în speranţă,
27 pentru că nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor
şi nici nu vei permite ca sfântul tău să vadă putrezirea.
28 Mi-ai făcut cunoscute căile vieţii,
mă vei umple de bucurie cu prezenţa ta».
29 Fraţilor, să-mi fie permis
să vă vorbesc cu îndrăzneală despre patriarhul David:
el a murit şi a fost îngropat
şi mormântul lui este printre noi până în ziua de azi.
30 Dar fiind profet
şi ştiind că Dumnezeu îi făcuse jurământ
să aşeze pe tronul său un descendent al lui,
31 el a văzut dinainte şi a vorbit despre învierea lui Cristos:
«El nu a fost lăsat în locuinţa morţilor
şi nici trupul lui nu a văzut putrezirea».
32 Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat
şi noi toţi suntem martorii acestui fapt.
33 Înălţat fiind acum la dreapta lui Dumnezeu
şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt,
l-a revărsat pe acesta, aşa cum vedeţi şi auziţi voi”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
(16),1-2a şi 5.7-8.9-10.11 (R.: 1)

R
.: Păzeşte-mă, Dumnezeule,
pentru că în tine îmi caut refugiu!
sau:
Aleluia.

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule,
pentru că îmi caut refugiu în tine!
2a I-am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu”.
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,
tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

7 Îl binecuvântez pe Domnul, care m-a sfătuit,
la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;
dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

9 De aceea, inima mea se bucură
şi sufletul meu tresaltă de bucurie;
ba chiar şi trupul meu se va odihni în siguranţă,
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor,
nici nu vei îngădui ca cel credincios al tău
să vadă putrezirea. R.

11 Tu îmi vei face cunoscută cărarea vieţii;
în faţa ta sunt bucurii depline
şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

Secvenţa, la alegere, pag. 420.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 117(118),24
(Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! (Aleluia)

EVANGHELIA
Daţi de ştire fraţilor mei
să meargă în Galileea şi acolo mă vor vedea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 28,8-15

8
În acel timp,
femeile, plecând în grabă de la mormânt,
cu frică şi cu bucurie mare,
au alergat să dea de ştire discipolilor lui.
9 Şi, iată, Isus le-a venit în întâmpinare
şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!”
Iar ele, apropiindu-se,
i-au cuprins picioarele şi l-au adorat.
10 Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi!
Mergeţi şi daţi de ştire fraţilor mei să meargă în Galileea
şi acolo mă vor vedea!”
11 După ce au plecat ele,
iată că unii din gardă au venit în cetate
şi au dat de ştire arhiereilor despre toate cele întâmplate.
12 Aceştia, reunindu-se în consiliu cu bătrânii,
au dat suficient de mulţi arginţi soldaţilor,
13 zicând: „Să spuneţi: «Discipolii lui au venit noaptea
şi l-au furat pe când noi dormeam!»
14 Şi dacă va afla guvernatorul despre asta,
îl vom convinge noi şi vă vom scăpa de neplăceri”.
15 Ei, luând arginţii, au făcut aşa cum au fost instruiţi.
Astfel, zvonul acesta s-a răspândit la iudei până azi.
Cuvântul Domnului