en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat din morţi; noi toţi suntem martori ai acestui fapt.

Citire din Faptele Apostolilor 2,14.22-32

14 În ziua de Rusalii, Petru, stând în picioare împreună cu cei unsprezece apostoli, le-a zis cu glas puternic: „Bărbaţi iudei şi voi toţi care locuiţi în Ierusalim, ca să ştiţi ce s-a petrecut, ascultaţi-mi cuvintele: 22 E vorba despre Isus din Nazaret, acest bărbat pe care Dumnezeu l-a adeverit înaintea voastră prin faptele puternice, prin minunile şi semnele pe care le-a săvârşit printr-însul în mijlocul vostru, după cum voi înşivă o ştiţi. 23 Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după planul rânduit şi după ştiinţa de mai înainte a lui Dumnezeu, voi l-aţi ucis, răstignindu-l prin mâinile celor fărădelege; 24 dar Dumnezeu l-a înviat, eliberându-l de legăturile morţii. Căci nu era cu putinţă să fie ţinut în stăpânirea ei, 25 de vreme ce David zice: «Eu îl am mereu în faţa ochilor mei pe Domnul; când ştiu că-i la dreapta mea nu mă clatin. 26 Inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte; chiar şi trupul meu se va odihni în linişte, 27 deoarece tu nu vei putea lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor şi nici nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. 28 Mi-ai făcut cunoscute căile vieţii, mă vei umple de bucurie în prezenţa ta». 29 Fraţilor, să-mi fie îngăduit a vă spune fără sfială: patriarhul David a murit şi a fost îngropat, iar mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. 30 Dar cum el era profet şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va face ca unul dintre urmaşii săi să şadă pe scaunul său de domnie, 31 el a văzut dinainte şi a profeţit învierea lui Cristos, care într-adevăr nu a fost lăsat în locuinţa morţilor, iar trupul lui nu a văzut putrezirea. 32 Dumnezeu l-a înviat pe acest Isus; noi toţi suntem martori ai acestui fapt”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.9-10.11 (R.: 1)

R.: Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

9 De aceea inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte;

ba chiar şi trupul meu se va odihni în linişte,

10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor,

nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

Secvenţa, la alegere, pag. 410.

 

ALELUIA Ps 117,24

(Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul:

să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Spuneţi fraţilor mei să meargă în Galileea; acolo mă vor vedea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 28,8-15

În acel timp, după ce au auzit cuvintele îngerului, 8 femeile, au părăsit mormântul în grabă, cuprinse de teamă şi bucurie mare şi au alergat să dea de ştire ucenicilor lui. 9 Dar iată că Isus le-a ieşit în întâmpinare şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat, i-au cuprins picioarele şi i s-au închinat. 10 Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi. Mergeţi şi daţi de ştire fraţilor mei, ca să meargă în Galileea; acolo mă vor vedea”. 11 În timp ce mergeau ele, câţiva dintre soldaţii puşi de pază la mormânt au venit în cetate şi au dat de ştire arhiereilor tot ce se petrecuse. 12 Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii şi, ţinând sfat, au dat soldaţilor o sumă foarte mare de bani, zicându-le: 13 „Să spuneţi aşa: «Ucenicii lui au venit noaptea şi l-au furat pe când noi dormeam». 14 Şi dacă va ajunge această veste la urechile guvernatorului ne luăm noi obligaţia să-l îmbunăm şi să vă scăpăm de orice neplăceri”. 15 Soldaţii au luat banii şi au făcut cum li s-a spus; şi aceasta s-a răspândit şi a rămas la evrei până în ziua de astăzi.

Cuvântul Domnului