en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Convertiţi-vă şi fiecare dintre voi
să se boteze în numele lui Isus Cristos!
Citire din Faptele Apostolilor 2,36-41

36
În ziua de Rusalii,
Petru le-a spus iudeilor:
„Să ştie cu siguranţă toată casa lui Israel
că Dumnezeu l-a făcut Domn şi Cristos
pe acest Isus pe care voi l-aţi răstignit”!
37 Când au auzit au fost pătrunşi la inimă
şi i-au spus lui Petru şi celorlalţi apostoli:
„Ce să facem, fraţilor?”
38 Petru le-a zis:
„Convertiţi-vă şi fiecare dintre voi
să se boteze în numele lui Isus Cristos
spre iertarea păcatelor voastre
şi veţi primi darul Duhului Sfânt!
39 Căci promisiunea este pentru voi,
pentru copiii voştri şi pentru toţi cei care sunt departe,
pe oricâţi i-ar chema Domnul Dumnezeul nostru”.
40 Şi cu multe alte cuvinte dădea mărturie şi-i îndemna, zicând:
„Salvaţi-vă de această generaţie perversă!”
41 Aşadar, cei care au primit cuvântul lui au fost botezaţi.
Şi în ziua aceea li s-au adăugat cam la trei mii de suflete.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 32(33),4-5.18-19.20 şi 22 (R.: 5b)

R
.: Plin este pământul
de bunătatea Domnului.
sau:
Aleluia!

4 Drept este cuvântul Domnului
şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare.
5 El iubeşte dreptatea şi judecata;
pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se tem de el,
spre cei care nădăjduiesc în mila lui,
19 ca să scape de la moarte sufletele lor
şi să-i hrănească în timp de foamete! R.

20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul;
pentru că el este scutul şi apărătorul nostru.
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
după cum şi noi am sperat în tine! R.

Secvenţa, la alegere, pag. 420.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 117(118),24
(Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! (Aleluia)

EVANGHELIA
Le-a vestit că l-a văzut pe Domnul
şi că el i-a spus acestea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 20,11-18

11
În acel timp,
Maria stătea lângă mormânt, afară,
şi plângea.
În timp ce plângea, s-a aplecat spre mormânt
12 şi a văzut doi îngeri în haine albe
care stăteau în locul unde zăcuse trupul lui Isus,
unul la cap şi altul, la picioare.
13 Ei i-au zis:
„Femeie, de ce plângi?”
Ea le-a spus:
„L-au luat pe Domnul meu
şi nu ştiu unde l-au pus”.
14 Spunând acestea şi întorcându-se,
l-a văzut pe Isus stând în picioare,
dar nu ştia că este Isus.
15 Isus i-a zis:
„Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?”
Ea, crezând că este grădinarul, i-a spus:
„Domnule, dacă tu l-ai dus,
spune-mi unde l-ai pus şi eu îl voi lua!”
16 Isus i-a zis: „Maria!”
Ea, întorcându-se, i-a spus în evreieşte:
„Rabbuni!” – care înseamnă „Învăţătorule!”
17 Isus i-a zis:
„Nu mă reţine, pentru că nu m-am urcat încă la Tatăl,
dar du-te la fraţii mei şi spune-le:
«Mă urc la Tatăl meu şi Tatăl vostru,
la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru!»”.
18 Maria Magdalena a venit la discipoli
şi le-a vestit că l-a văzut pe Domnul
şi că el i-a spus acestea.
Cuvântul Domnului