en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Faceţi pocăinţă şi fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Isus Cristos.

Citire din Faptele Apostolilor 2,36-41

În ziua de Rusalii, Petru spunea iudeilor: 36 „Să ştie tot poporul lui Israel, că Dumnezeu l-a înălţat ca Domn şi Mesia, pe acest Isus, pe care voi l-aţi răstignit”. 37 Auzind ei acestea, au fost mişcaţi până în adâncul inimii şi l-au întrebat pe Petru şi pe ceilalţi apostoli: „Fraţilor, ce trebuie să facem?” 38 Petru le-a răspuns: „Convertiţi-vă şi fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Isus Cristos, pentru a primi iertarea păcatelor voastre. Astfel veţi primi darul Duhului Sfânt. 39 Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei care sunt departe acum: pentru toţi aceia, pe care Domnul Dumnezeul nostru îi va chema, oricât de mare ar fi numărul lor”. 40 Şi cu multe alte cuvinte îi convingea şi-i îndemna, zicându-le: „Salvaţi-vă din mijlocul acestui popor rătăcit!” 41 Cei care au primit îndemnul lui Petru s-au botezat. În ziua aceea, comunitatea a crescut cu circa trei mii de suflete.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,4-5.18-19.20 şi 22 (R.: 5b)

R.: Pământul este plin de îndurarea Domnului!

sau

Aleluia!

4 Drept este cuvântul Domnului

şi în toate lucrările sale se arată adevărul.

5 El iubeşte dreptatea şi adevărul,

pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

 

18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi

spre cei care se tem de dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui,

19 ca să-i scape de la moarte

şi să-i hrănească în timp de foamete. R.

 

20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul,

pentru că este ajutorul şi apărătorul nostru.

22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,

precum şi speranţa noastră este în tine. R.

Secvenţa, la alegere, pag. 410.

 

ALELUIA Ps 117,24

(Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul:

să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

L-am văzut pe Domnul şi mi-a spus acestea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,11-18

În acel timp, 11 Maria stătea lângă mormânt şi plângea. În timp ce plângea, s-a aplecat şi s-a uitat în mormânt. 12 Atunci a văzut doi îngeri, îmbrăcaţi în alb, şezând în locul unde fusese pus trupul lui Isus, unul la cap şi altul la picioare. 13 „Femeie, au întrebat-o ei, de ce plângi?” Ea le-a răspuns: „Fiindcă l-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde l-au pus”. 14 Spunând aceasta, s-a întors şi l-a văzut pe Isus, stând acolo în picioare, dar nu ştia că este Isus. 15 „Femeie, a întrebat-o Isus, de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea, crezând că este grădinarul, i-a zis: „Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus şi mă voi duce să-l iau”. 16 Isus i-a spus: „Marie!” Ea l-a recunoscut şi i-a spus în evreieşte: „Rabbuni!” – adică „Învăţătorule!” 17 Isus i-a zis: „Nu mă atinge, căci nu m-am urcat încă la Tatăl meu, dar mergi la fraţii mei şi spune-le că mă urc la Tatăl meu şi la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu şi la Dumnezeul vostru”. 18 Maria Magdalena a mers şi le-a spus ucenicilor: „L-am văzut pe Domnul şi mi-a spus aceste lucruri!”

Cuvântul Domnului