en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Voi l-aţi omorât pe Creatorul vieţii, dar Dumnezeu l-a înviat din morţi.

Citire din Faptele Apostolilor 3,11-26

În zilele acelea, 11 deoarece ologul vindecat se ţinea de Petru şi Ioan, tot poporul a alergat uimit la ei, în pridvorul lui Solomon. 12 Petru, văzând aceasta, s-a adresat poporului: „Bărbaţi israeliţi, pentru ce vă miraţi de aceasta? Pentru ce vă uitaţi aşa la noi, ca şi cum noi, prin puterea sau prin cucernicia noastră, l-am fi făcut pe acest om să umble? 13 Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul părinţilor noştri l-a preamărit pe slujitorul său Isus, pe care voi l-aţi dat în mâinile lui Pilat şi de care v-aţi lepădat, deşi Pilat era hotărât să-l elibereze. 14 Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Drept şi aţi cerut să vi se graţieze un ucigaş. 15 L-aţi omorât pe Creatorul vieţii, dar Dumnezeu l-a înviat din morţi; noi suntem martori ai acestui fapt. 16 Totul se întemeiază pe credinţa în numele lui Isus; acest nume l-a întărit pe omul pe care voi îl vedeţi şi îl cunoaşteţi; pentru că credinţa în Isus e aceea care i-a redat acestui om sănătatea deplină în faţa voastră a tuturor. 17 De altfel, fraţilor, eu ştiu bine, că din neştiinţă aţi făcut aceasta, ca şi mai marii voştri. 18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce vestise dinainte prin glasul tuturor profeţilor, anume că Mesia avea să pătimească. 19 Deci convertiţi-vă şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să se şteargă păcatele voastre; 20 astfel Dumnezeu va face să vină vremuri de mângâiere şi vi-l va trimite pe cel vestit vouă de mai înainte, pe Isus Cristos, 21 care trebuie să rămână în cer până în vremea aşezării din nou a tuturor lucrurilor, după cum a vorbit chiar Dumnezeu, prin gura sfinţilor săi profeţi din vechime. 22 Moise a zis: „Domnul Dumnezeu va ridica pentru voi, dintre fraţii voştri, un profet ca şi mine. Pe el să-l ascultaţi în tot ce vă va spune. 23 Dacă cineva nu va asculta de profetul acela, va fi scos cu desăvârşire din mijlocul poporului. 24 De asemenea, toţi profeţii care au vorbit de la Samuel încoace au vestit aceste zile. 25 Voi sunteţi fiii profeţilor şi ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinţii voştri, atunci când i-a zis lui Abraham: „În seminţia ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului”. 26 Pentru voi mai întâi Dumnezeu l-a înviat pe slujitorul său şi l-a trimis să vă binecuvânteze, ca fiecare să se întoarcă de la faptele sale rele”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 8,2a şi 5.6-7.8-9 (R.: 2ab)

R.: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele tău pe tot pământul!

sau

Aleluia!

2a Doamne Dumnezeul nostru,

5 ce este omul că te gândeşti la el,

sau fiul omului că îl iei în seamă? R.

 

6 Cu puţin l-ai făcut mai mic decât pe îngeri

şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste.

7 I-ai dat în stăpânire lucrările mâinilor tale,

toate le-ai pus la picioarele lui. R.

 

8 I-ai dat în stăpânire oile şi boii laolaltă

precum şi fiarele câmpului,

9 păsările cerului şi peştii mării,

tot ce străbate căile apelor. R.

Secvenţa, la alegere, pag. 410.

 

ALELUIA Ps 117,24

(Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul:

să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Aşa trebuia să pătimească Cristos şi să învie din morţi a treia zi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 24,35-48

În acel timp, 35 ucenicii, care s-au întors de la Emaus, au povestit celor unsprezece, care se aflau împreună cu ai lor, cele petrecute pe drum şi cum l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii. 36 Pe când vorbeau ei acestea, Isus a apărut în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!” 37 Cuprinşi de uimire şi de spaimă, credeau că văd un duh. 38 Isus le-a zis: „De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? 39 Priviţi mâinile mele şi picioarele mele, că eu însumi sunt; pipăiţi-mă şi convingeţi-vă căci un duh nu are nici carne şi nici oase, precum mă vedeţi pe mine că am”. 40 Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele. 41 Fiindcă, de bucurie şi uimire nu le venea să creadă, le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?” 42 Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript. 43 El a luat şi a mâncat înaintea lor. 44 Apoi le-a zis: „Amintiţi-vă de cuvintele pe care vi le-am spus pe când eram încă împreună cu voi: Trebuia să se împlinească toate cele scrise despre mine în Legea lui Moise, în profeţi şi în psalmi”. 45 Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. 46 Şi le-a spus: „Aşa este scris: Cristos trebuia să pătimească, să învie din morţi a treia zi 47 şi să se propovăduiască în numele lui pocăinţa spre iertarea păcatelor, la toate neamurile, începând de la Ierusalim. 48 Voi sunteţi martori ai acestor lucruri”.

Cuvântul Domnului