en-USro-RO

| Login
22 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 22 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Cecilia, fc. m. **
Liturghierul Roman
Sf. Cecilia, fc. m. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P
Lectionar
Os 2,16.17b.21-22: Acolo mã va urma ca în vremea tinereții ei;
Ps 44: Ascultã, fiicã, privește și pleacã-ți urechea 
Mt 25,1-13: Iatã mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 33-a de peste an

LECTURA I

În nimeni altul nu este mântuire.

Citire din Faptele Apostolilor 4,1-12

În zilele acelea, 1 pe când Petru şi Ioan vorbeau poporului în templu, au venit la ei pe neaşteptate preoţii, mai marele templului şi saduceii 2 tulburaţi că învaţă poporul şi vestesc întru Isus învierea din morţi. 3 Punând mâna pe ei i-au aruncat în temniţă până a doua zi, căci se înserase. 4 Însă mulţi dintre cei care auziseră cuvântul au crezut şi dintre aceştia numai bărbaţi erau în număr de circa cinci mii. 5 A doua zi s-au adunat mai marii poporului, bătrânii şi cărturarii din Ierusalim, 6 mai marele preot Anna, Caiafa, Ioan, Alexandru şi toţi câţi erau din neamul arhieresc. 7 Au poruncit să fie aduşi Petru şi Ioan şi i-au întrebat: „Cu ce putere, sau în numele cui aţi făcut voi această vindecare?” 8 Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, a spus: „Voi, conducători ai poporului şi bătrâni, ascultaţi: 9 Noi suntem astăzi traşi la răspundere pentru binele făcut unui om bolnav şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat. 10 Să ştiţi cu toţii, voi şi tot poporul lui Israel, că în numele lui Isus din Nazaret, pe care voi l-aţi răstignit şi pe care Dumnezeu l-a înviat; numai în numele lui stă acest om sănătos înaintea voastră. 11 El este piatra pe care voi ziditorii aţi aruncat-o şi care a devenit piatra din capul unghiului, 12 căci nu există sub cer alt nume dat oamenilor, în care să ne putem mântui”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1-2 şi 4.22-24.25-27a (R.: cf. 22)

R.: Cristos este piatra aruncată de zidari, dar aleasă de Dumnezeu.

sau

Aleluia.

1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

2 Să spună Israel că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

4 Să spună toţi care se tem de Domnul,

veşnică este îndurarea lui! R.

 

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii

a ajuns în capul unghiului.

23 Domnul a făcut acest lucru

şi este minunat în ochii noştri.

24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,

să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. R.

 

25 Doamne, ajută-mă! Doamne, dă-mi biruinţă!

26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului;

vă binecuvântăm din casa Domnului.

27a Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. R.

 

Secvenţa, la alegere, pag. 410.

ALELUIA Ps 117,24

(Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul:

să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. (Aleluia)

EVANGHELIA

A venit Isus, a luat pâine şi le-a dat-o ucenicilor, de asemenea şi peşte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 21,1-14

În acel timp, 1 Isus s-a arătat din nou ucenicilor săi la Marea Tiberiadei, şi iată cum: 2 Erau împreună Simon Petru, Toma, adică Geamănul, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu şi alţi doi dintre ucenicii lui. 3 Simon Petru le-a zis: „Mă duc să pescuiesc”. I-au zis ceilalţi: „Mergem şi noi cu tine”. Au plecat şi s-au urcat în luntre. În noaptea aceea nu au prins nimic. 4 Dimineaţă, Isus a apărut pe ţărm, dar ucenicii nu au ştiut că este Isus. 5 Isus le-a zis: „Fiilor, aveţi de mâncare ceva peşte?” Ei au răspuns: „Nu!” 6 Le-a zis el: „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a luntrei şi veţi prinde”. Au aruncat mreaja şi de data aceasta nu puteau să o tragă de mulţimea peştilor. 7 Atunci ucenicul pe care îl iubea Isus i-a zis lui Petru: „E Domnul!” Petru, auzind că este Domnul şi-a pus haina, căci nu avea nimic pe el, şi a sărit în apă. 8 Ceilalţi ucenici au venit cu luntrea, pentru că erau departe de ţărm, ca la o sută de metri, şi trăgeau mreaja cu peşti. 9 Când au venit la ţărm, au văzut jar pus jos, peşte deasupra şi pâine. 10 Isus le-a zis: „Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum”. 11 Simon Petru a urcat în luntre şi a tras mreaja la ţărm, plină cu o sută cincizeci şi trei peşti mari şi cu toate că erau atâţia nu s-a rupt mreaja. 12 Isus le-a zis: „Veniţi şi mâncaţi!” Şi nici unul dintre ucenici nu îndrăznea să-l întrebe: „Cine eşti tu?”, ştiind că este Domnul. 13 Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o lor, de asemenea şi peştele. 14 Era pentru a treia oară că Isus se arăta ucenicilor săi, după ce înviase din morţi.

Cuvântul Domnului