en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Nu este în nimeni altul mântuirea.
Citire din Faptele Apostolilor 4,1-12

1
În zilele acelea,
pe când Petru şi Ioan vorbeau poporului,
după ce a fost vindecat ologul,
s-au apropiat de ei preoţii,
comandantul gărzii templului şi saduceii,
2 înfuriaţi că învaţă poporul
şi proclamă în numele lui Isus învierea din morţi.
3 Au pus mâinile pe ei
şi i-au pus sub pază până a doua zi, căci era deja seară.
4 Dar mulţi dintre cei care auziseră cuvântul au crezut
şi numărul bărbaţilor s-a ridicat la aproape cinci mii.
5 A doua zi s-au adunat în Ierusalim
comandanţii, bătrânii şi cărturarii,
6 marele preot Anna, Caiafa, Ioan şi Alexandru
şi toţi câţi erau din neamul arhieresc,
7 i-au adus în mijloc şi îi interogau:
„Cu ce putere şi în numele cui faceţi voi aceasta?”
8 Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a spus:
„Conducători ai poporului şi bătrâni,
9 noi suntem cercetaţi
pentru binele făcut unui om bolnav
şi cum a fost acesta salvat.
10 Să vă fie cunoscut tuturor
şi întregului popor al lui Israel:
în numele lui Isus Cristos Nazarineanul,
pe care voi l-aţi răstignit,
dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morţi,
în el stă acesta înaintea voastră vindecat!
11 Isus este «piatra dispreţuită de voi, constructorii,
care a ajuns piatra unghiulară».
12 Şi nu este în nimeni altul mântuirea,
pentru că nu este niciun alt nume sub cer dat oamenilor,
în care trebuie să fim mântuiţi”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),1-2 şi 4.22-24.25-27a (R.: 22)

R
.: Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
2 Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
4 Să spună acum cei care se tem de Domnul:
veşnică este îndurarea lui! R.

22 Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! R.

25 Doamne, mântuieşte-mă,
Doamne, dă-mi biruinţă!
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului!
Vă binecuvântăm din casa Domnului.
27a Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. R.

Secvenţa, la alegere, pag. 420.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 117(118),24
(Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o;
la fel şi peştele.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 21,1-14

1
În acel timp,
Isus s-a arătat din nou discipolilor
lângă Marea Tiberiadei,
şi li s-a arătat astfel:
2 Erau împreună Simon Petru şi Toma, cel numit Geamănul,
Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu
şi alţi doi dintre discipolii lui.
3 Simon Petru le-a spus:
„Mă duc să pescuiesc”.
Ei i-au zis: „Mergem şi noi cu tine”.
Au ieşit şi s-au urcat în barcă,
dar în noaptea aceea nu au prins nimic.
4 Când era de acum dimineaţă, Isus stătea pe mal,
dar discipolii nu ştiau că este Isus.
5 Aşadar, Isus le-a zis:
„Copilaşi, nu aveţi ceva de mâncare?”
I-au răspuns: „Nu!”
6 Atunci le-a zis:
„Aruncaţi năvodul în partea dreaptă a bărcii şi veţi găsi!”
Ei l-au aruncat şi nu-l mai puteau trage,
din cauza mulţimii peştilor.
7 Atunci, discipolul acela pe care Isus îl iubea
i-a spus lui Petru: „E Domnul!”
Simon Petru, auzind că este Domnul,
s-a încins cu haina – pentru că era dezbrăcat –
şi s-a aruncat în mare.
8 Ceilalţi discipoli au venit cu barca
– pentru că nu erau departe de uscat,
ci la vreo două sute de coţi –,
trăgând cu ei năvodul cu peşti.
9 Când au coborât pe uscat,
au văzut un foc cu jar, peşti puşi deasupra şi pâine.
10 Isus le-a zis:
„Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum!”
11 Atunci, Simon Petru a urcat în barcă şi a tras la mal
năvodul plin cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari.
Şi, deşi erau aşa de mulţi, năvodul nu s-a rupt.
12 Isus le-a zis:
„Veniţi şi mâncaţi!”
Şi niciunul dintre discipoli nu îndrăznea să-l întrebe:
„Tu cine eşti?”, căci ştiau că este Domnul.
13 Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o;
la fel şi peştele.
14 Aceasta a fost de acum a treia oară
că Isus s-a arătat discipolilor
după ce a înviat din morţi.
Cuvântul Domnului