en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

În nimeni altul nu este mântuire.

Citire din Faptele Apostolilor 4,1-12

În zilele acelea, 1 pe când Petru şi Ioan vorbeau poporului în templu, au venit la ei pe neaşteptate preoţii, mai marele templului şi saduceii 2 tulburaţi că învaţă poporul şi vestesc întru Isus învierea din morţi. 3 Punând mâna pe ei i-au aruncat în temniţă până a doua zi, căci se înserase. 4 Însă mulţi dintre cei care auziseră cuvântul au crezut şi dintre aceştia numai bărbaţi erau în număr de circa cinci mii. 5 A doua zi s-au adunat mai marii poporului, bătrânii şi cărturarii din Ierusalim, 6 mai marele preot Anna, Caiafa, Ioan, Alexandru şi toţi câţi erau din neamul arhieresc. 7 Au poruncit să fie aduşi Petru şi Ioan şi i-au întrebat: „Cu ce putere, sau în numele cui aţi făcut voi această vindecare?” 8 Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, a spus: „Voi, conducători ai poporului şi bătrâni, ascultaţi: 9 Noi suntem astăzi traşi la răspundere pentru binele făcut unui om bolnav şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat. 10 Să ştiţi cu toţii, voi şi tot poporul lui Israel, că în numele lui Isus din Nazaret, pe care voi l-aţi răstignit şi pe care Dumnezeu l-a înviat; numai în numele lui stă acest om sănătos înaintea voastră. 11 El este piatra pe care voi ziditorii aţi aruncat-o şi care a devenit piatra din capul unghiului, 12 căci nu există sub cer alt nume dat oamenilor, în care să ne putem mântui”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1-2 şi 4.22-24.25-27a (R.: cf. 22)

R.: Cristos este piatra aruncată de zidari, dar aleasă de Dumnezeu.

sau

Aleluia.

1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

2 Să spună Israel că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

4 Să spună toţi care se tem de Domnul,

veşnică este îndurarea lui! R.

 

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii

a ajuns în capul unghiului.

23 Domnul a făcut acest lucru

şi este minunat în ochii noştri.

24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,

să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. R.

 

25 Doamne, ajută-mă! Doamne, dă-mi biruinţă!

26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului;

vă binecuvântăm din casa Domnului.

27a Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. R.

 

Secvenţa, la alegere, pag. 410.

ALELUIA Ps 117,24

(Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul:

să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. (Aleluia)

EVANGHELIA

A venit Isus, a luat pâine şi le-a dat-o ucenicilor, de asemenea şi peşte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 21,1-14

În acel timp, 1 Isus s-a arătat din nou ucenicilor săi la Marea Tiberiadei, şi iată cum: 2 Erau împreună Simon Petru, Toma, adică Geamănul, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu şi alţi doi dintre ucenicii lui. 3 Simon Petru le-a zis: „Mă duc să pescuiesc”. I-au zis ceilalţi: „Mergem şi noi cu tine”. Au plecat şi s-au urcat în luntre. În noaptea aceea nu au prins nimic. 4 Dimineaţă, Isus a apărut pe ţărm, dar ucenicii nu au ştiut că este Isus. 5 Isus le-a zis: „Fiilor, aveţi de mâncare ceva peşte?” Ei au răspuns: „Nu!” 6 Le-a zis el: „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a luntrei şi veţi prinde”. Au aruncat mreaja şi de data aceasta nu puteau să o tragă de mulţimea peştilor. 7 Atunci ucenicul pe care îl iubea Isus i-a zis lui Petru: „E Domnul!” Petru, auzind că este Domnul şi-a pus haina, căci nu avea nimic pe el, şi a sărit în apă. 8 Ceilalţi ucenici au venit cu luntrea, pentru că erau departe de ţărm, ca la o sută de metri, şi trăgeau mreaja cu peşti. 9 Când au venit la ţărm, au văzut jar pus jos, peşte deasupra şi pâine. 10 Isus le-a zis: „Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum”. 11 Simon Petru a urcat în luntre şi a tras mreaja la ţărm, plină cu o sută cincizeci şi trei peşti mari şi cu toate că erau atâţia nu s-a rupt mreaja. 12 Isus le-a zis: „Veniţi şi mâncaţi!” Şi nici unul dintre ucenici nu îndrăznea să-l întrebe: „Cine eşti tu?”, ştiind că este Domnul. 13 Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o lor, de asemenea şi peştele. 14 Era pentru a treia oară că Isus se arăta ucenicilor săi, după ce înviase din morţi.

Cuvântul Domnului