en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Nu putem să nu vorbim
despre ceea ce am văzut şi am auzit.
Citire din Faptele Apostolilor 4,13-21

13
În zilele acelea,
văzând comandanţii, bătrânii şi cărturarii
îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan
şi ştiind că sunt oameni fără învăţătură şi necunoscători,
au rămas uimiţi.
Îi recunoşteau că fuseseră cu Isus.
14 Dar privindu-l pe omul vindecat,
care stătea în picioare împreună cu ei,
nu puteau spune nimic împotrivă.
15 Atunci, poruncindu-le să iasă afară din Sinedriu,
s-au sfătuit între ei,
16 spunând: „Ce să facem cu aceşti oameni?
Căci le este cunoscut tuturor celor care locuiesc în Ierusalim
că prin ei s-a săvârşit un semn evident
şi nu-l putem nega.
17 Dar ca aceasta să nu se răspândească şi mai mult în popor,
să-i ameninţăm să nu mai vorbească nimănui
în numele acesta!”
18 Şi, chemându-i, le-au poruncit
să nu mai vorbească absolut deloc
şi să nu mai înveţe în numele lui Isus.
19 Dar Petru şi Ioan, răspunzând, le-au zis:
„Judecaţi voi dacă este drept înaintea lui Dumnezeu
să ascultăm mai degrabă de voi decât de Dumnezeu!
20 Căci noi nu putem să nu vorbim
despre ceea ce am văzut şi am auzit”.
21 Dar ei, ameninţându-i din nou,
i-au lăsat să plece
– negăsind nimic pentru ce să-i pedepsească –
din cauza poporului,
pentru că toţi îl glorificau pe Dumnezeu
pentru cele întâmplate.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),1 şi 14-15.16ab-18.19-21 (R.: 21a)

R
.: Te laud, Doamne,
pentru că tu m-ai ascultat.
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
14 Domnul este tăria şi lauda mea:
el este mântuirea mea.
15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă
se aud în corturile celor drepţi. R.

16ab Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate,
dreapta Domnului m-a înălţat.
17 Nu voi muri, ci voi trăi
şi voi istorisi faptele Domnului. R.

18 Domnul m-a pedepsit, da, m-a pedepsit,
dar nu m-a lăsat pradă morţii.
19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii,
ca să intru şi să-l laud pe Domnul! R.

20 Aceasta este poarta Domnului:
cei drepţi vor intra prin ea.
21 Te laud pentru că mi-ai răspuns
şi ai fost mântuirea mea. R.

Secvenţa, la alegere, pag. 420.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 117(118),24
(Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! (Aleluia)

EVANGHELIA
Mergând în toată lumea,
predicaţi evanghelia la toată făptura.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 16,9-15

9
După ce a înviat,
în dimineaţa primei zile a săptămânii,
Isus i-a apărut mai întâi Mariei Magdalena,
din care scosese şapte diavoli.
10 Ea a plecat şi a povestit celor care fuseseră cu el,
care acum se jeleau şi plângeau.
11 Dar ei, auzind că trăieşte şi că a fost văzut de ea,
n-au crezut-o.
12 După acestea, a apărut altor doi dintre ei sub o altă înfăţişare,
în timp ce mergeau la câmp,
13 iar ei s-au întors şi au povestit celorlalţi,
însă nu i-au crezut nici pe aceştia.
14 În sfârşit, le-a apărut şi celor unsprezece
pe când stăteau la masă
şi i-a dojenit pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor,
pentru că nu i-au crezut
pe cei care l-au văzut înviat din morţi.
15 Apoi le-a spus:
„Mergând în toată lumea,
predicaţi evanghelia la toată făptura!”
Cuvântul Domnului