en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nu putem să nu vorbim ceea ce am văzut şi am auzit.

Citire din Faptele Apostolilor 4,13-21

În zilele acelea, 13 mai marii poporului israelit şi cărturarii, văzând îndrăzneala lui Petru şi Ioan, şi ştiind că sunt oameni fără carte şi simpli, au rămas surprinşi şi au recunoscut în ei pe aceia care fuseseră cu Isus. 14 Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotriva lor. 15 După ce le-au poruncit să iasă din sala Sinedriului, vorbeau între ei, 16 zicând: „Ce ne facem cu aceşti oameni? Este cunoscut tuturor locuitorilor din Ierusalim că prin ei s-a făcut o minune, iar noi nu o putem tăgădui. 17 Dar, ca faptul să nu se răspândească mai mult în popor, să-i ameninţăm să nu mai vorbească în numele acesta”. 18 I-au chemat deci şi le-au hotărât ca nicidecum să nu mai vorbească, nici să nu mai înveţe în numele lui Isus. 19 Dar Petru şi Ioan le-au răspuns: „Judecaţi voi înşivă, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi, decât de Dumnezeu. 20 Căci noi nu putem să nu vorbim cele ce le-am văzut şi le-am auzit”. 21 Dar ei, ameninţându-i din nou, le-au dat drumul, negăsind nici un chip cum să-i pedepsească, din cauza poporului, pentru că toţi slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1 şi 14-15.16ab-18.19-21 (R.: 21a)

R.: Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că m-ai ascultat.

sau

Aleluia.

1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

14 Domnul este tăria şi lauda mea.

15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă

se aud în corturile celor drepţi. R.

 

16ab Dreapta Domnului şi-a arătat puterea,

dreapta Domnului m-a înălţat.

17 Nu voi muri, ci voi trăi

şi voi vesti faptele Domnului. R.

 

18 Domnul m-a pedepsit, m-a pus la încercare,

dar nu m-a lăsat pradă morţii.

19 Deschideţi-mi poarta triumfului,

ca să intru şi să aduc mulţumire Domnului. R.

 

20 Aceasta este poarta Domnului;

cei drepţi să intre printr-însa.

21 Îţi mulţumesc pentru că m-ai ascultat

şi ai fost salvarea mea. R.

 

Secvenţa, la alegere, pag. 410.

ALELUIA Ps 117,24

(Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul:

să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mergând în lumea întreagă, predicaţi evanghelia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 16,9-15

9 După ce a înviat, dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii, Isus s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care alungase şapte demoni. 10 Ea a plecat să ducă vestea celor care fuseseră cu el şi care erau abătuţi şi plângeau. 11 Când au auzit însă că este viu şi că a fost văzut de ea, ei nu i-au dat crezare. 12 După ce s-a arătat în alt chip, la doi dintre ei, care mergeau la ţară, 13 aceştia s-au întors şi au dat de ştire celorlalţi, dar nici lor nu le-au dat crezare. 14 În cele din urmă li s-a arătat chiar celor unsprezece, în timp ce stăteau la masă, şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu au dat crezare celor care îl văzuseră înviat. 15 Apoi le-a zis: „Mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia la toată făptura”.

Cuvântul Domnului