en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Toţi cei care credeau erau împreună
şi aveau totul în comun.
Citire din Faptele Apostolilor 2,42-47

42
În zilele acelea,
fraţii erau stăruitori în învăţătura apostolilor
şi în comuniunea fraternă,
la frângerea pâinii şi la rugăciune.
43 Şi toţi erau cuprinşi de teamă:
multe minuni şi semne se înfăptuiau prin apostoli.
44 Toţi cei care credeau erau împreună
şi aveau toate în comun:
45 îşi vindeau proprietăţile şi bunurile
şi le împărţeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare.
46 Şi în fiecare zi stăruiau împreună în templu,
frângeau pâinea în casele lor
şi primeau hrana cu bucurie şi cu inimă curată.
47 Îl lăudau pe Dumnezeu
şi aveau trecere în faţa întregului popor.
Iar Domnul adăuga zi de zi la grupul lor
pe cei ce aveau să se mântuiască.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),2-4.13-15.22-24 (R.: 1)

R
.: Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
sau:
Aleluia.

2 Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
3 Să spună acum casa lui Aaron că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
4 Să spună acum cei care se tem de Domnul:
veşnică este îndurarea lui! R.

13 M-au îmbrâncit cu putere, ca să cad,
dar Domnul mi-a venit în ajutor.
14 Domnul este tăria şi lauda mea:
el este mântuirea mea.
15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă
se aud în corturile celor drepţi. R.

22 Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! R.

LECTURA A II-A
Ne-a renăscut la o speranţă vie
prin învierea lui Isus Cristos din morţi.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Petru 1,3-9

3
Binecuvântat să fie Dumnezeu
şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos
care, în marea sa îndurare,
ne-a renăscut la o speranţă vie
prin învierea lui Isus Cristos din morţi,
4 pentru o moştenire nepieritoare, neîntinată, neofilită,
păstrată pentru voi în ceruri!
5 Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă,
pentru mântuirea care este gata să fie manifestată
în timpul de pe urmă.
6 Pentru aceasta vă bucuraţi,
deşi acum, pentru puţin timp,
trebuie să vă întristaţi de felurite încercări
7 pentru ca valoarea credinţei voastre,
mai preţioasă decât aurul pieritor, care se încearcă în foc,
să fie un motiv de laudă, glorie şi cinste
la arătarea lui Isus Cristos.
8 Pe el, fără să-l fi văzut, îl iubiţi;
fără a-l vedea, dar crezând în el,
tresăriţi de o bucurie negrăită şi glorificată,
9 încredinţaţi că veţi ajunge la ţelul credinţei voastre:
mântuirea sufletelor.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 20,29
(Aleluia) „Pentru că m-ai văzut, ai crezut, Toma”, spune Domnul.
„Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” (Aleluia)

EVANGHELIA
După opt zile, Isus a venit.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 20,19-31

19
În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii,
deşi uşile locului în care erau discipolii,
de frica iudeilor, erau încuiate,
a venit Isus, a stat în mijlocul lor
şi le-a zis: „Pace vouă!”
20 Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta.
Discipolii s-au bucurat văzându-l pe Domnul.
21 Atunci, Isus le-a zis din nou: „Pace vouă!
Aşa cum m-a trimis Tatăl,
aşa vă trimit şi eu pe voi”.
22 Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor
şi le-a zis: „Primiţi-l pe Duhul Sfânt!
23 Cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate;
cărora le veţi ţine, le vor fi ţinute”.
24 Însă Toma, unul dintre cei doisprezece,
cel numit „Geamănul”,
nu era cu ei când a venit Isus.
25 Aşadar, ceilalţi discipoli i-au spus:
„L-am văzut pe Domnul!”
Dar el le-a zis:
„Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor
şi nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor
şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui,nu voi crede”.
26 După opt zile, discipolii lui erau iarăşi înăuntru,
iar Toma era împreună cu ei.
Isus a venit, deşi uşile erau încuiate,
a stat în mijlocul lor şi a zis: „Pace vouă!”
27 Apoi i-a spus lui Toma:
„Adu-ţi degetul tău aici: iată mâinile mele!
Adu-ţi mâna şi pune-o în coasta mea
şi nu fi necredincios, ci credincios!”
28 Toma a răspuns şi i-a zis:
„Domnul meu şi Dumnezeul meu!”
29 Isus i-a spus: „Pentru că m-ai văzut, ai crezut.
Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!”
30 Isus a mai făcut înaintea discipolilor şi multe alte semne,
care nu sunt scrise în cartea aceasta.
31 Acestea însă au fost scrise
ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu
şi, crezând, să aveţi viaţă în numele lui.
Cuvântul Domnului