en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
O singură inimă şi un singur suflet.
Citire din Faptele Apostolilor 4,32-35

32
În zilele acelea,
mulţimea celor care au crezut
era o singură inimă şi un singur suflet.
Niciunul dintre ei nu spunea că ceea ce are este al său,
ci pe toate le aveau în comun.
33 Apostolii dădeau mărturie cu multă putere
despre învierea Domnului Isus
şi ei toţi se bucurau de mult har.
34 De fapt, nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă,
căci toţi care posedau terenuri sau case, le vindeau,
aduceau preţul celor vândute
35 şi îl puneau la picioarele apostolilor;
apoi se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),2-4.16ab-18.22-24 (R.: 1)

R
.: Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
sau:
Aleluia.

2 Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
3 Să spună acum casa lui Aaron că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
4 Să spună acum cei care se tem de Domnul:
veşnică este îndurarea lui! R.

16ab Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate,
dreapta Domnului m-a înălţat.
17 Nu voi muri, ci voi trăi
şi voi istorisi faptele Domnului.
18 Domnul m-a pedepsit, da, m-a pedepsit,
dar nu m-a lăsat pradă morţii. R.

22 Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! R.

LECTURA A II-A
Oricine este născut din Dumnezeu
învinge lumea.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 5,1-6

1
Iubiţilor,
oricine crede că Isus este Cristos
este născut din Dumnezeu
şi oricine îl iubeşte pe cel care a dat naştere
îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el.
2 Prin aceasta cunoaştem
că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu,
dacă îl iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui.
3 Pentru că aceasta este iubirea lui Dumnezeu:
să păzim poruncile lui,
iar poruncile lui nu sunt grele.
4 Oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea.
Şi aceasta este victoria cu care a învins lumea:
credinţa noastră.
5 Însă cine învinge lumea
dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
6 Acesta este cel care vine prin apă şi sânge, Isus Cristos.
Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge.
Şi Duhul este cel care dă mărturie
pentru că Duhul este adevărul.
Cuvântul Domnului

 ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 20,29
(Aleluia) „Pentru că m-ai văzut, ai crezut, Toma”, spune Domnul.
„Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” (Aleluia)

EVANGHELIA
După opt zile, Isus a venit.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 20,19-31

19
În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii,
deşi uşile locului în care erau discipolii,
de frica iudeilor, erau încuiate,
a venit Isus, a stat în mijlocul lor
şi le-a zis: „Pace vouă!”
20 Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta.
Discipolii s-au bucurat văzându-l pe Domnul.
21 Atunci, Isus le-a zis din nou: „Pace vouă!
Aşa cum m-a trimis Tatăl,
aşa vă trimit şi eu pe voi”.
22 Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor
şi le-a zis: „Primiţi-l pe Duhul Sfânt!
23 Cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate;
cărora le veţi ţine, le vor fi ţinute”.
24 Însă Toma, unul dintre cei doisprezece,
cel numit „Geamănul”,
nu era cu ei când a venit Isus.
25 Aşadar, ceilalţi discipoli i-au spus:
„L-am văzut pe Domnul!”
Dar el le-a zis:
„Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor
şi nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor
şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui,nu voi crede”.
26 După opt zile, discipolii lui erau iarăşi înăuntru,
iar Toma era împreună cu ei.
Isus a venit, deşi uşile erau încuiate,
a stat în mijlocul lor şi a zis: „Pace vouă!”
27 Apoi i-a spus lui Toma:
„Adu-ţi degetul tău aici: iată mâinile mele!
Adu-ţi mâna şi pune-o în coasta mea
şi nu fi necredincios, ci credincios!”
28 Toma a răspuns şi i-a zis:
„Domnul meu şi Dumnezeul meu!”
29 Isus i-a spus: „Pentru că m-ai văzut, ai crezut.
Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!”
30 Isus a mai făcut înaintea discipolilor şi multe alte semne,
care nu sunt scrise în cartea aceasta.
31 Acestea însă au fost scrise
ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu
şi, crezând, să aveţi viaţă în numele lui.
Cuvântul Domnului