en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Numărul celor care credeau
se mărea din ce în ce mai mult.
Citire din Faptele Apostolilor 5,12-16

12
În zilele acelea,
prin mâinile apostolilor
se făceau semne şi multe minuni în popor.
Toţi erau într-un cuget, în Porticul lui Solomon.
13 Dar nimeni dintre ceilalţi
nu îndrăznea să li se alăture.
Însă poporul îi preamărea.
14 Iar numărul celor care credeau
– o mulţime de bărbaţi şi de femei –
se mărea din ce în ce mai mult prin Domnul,
15 aşa încât aduceau bolnavii chiar şi de pe străzi
şi îi puneau pe paturi şi pe tărgi
pentru ca, atunci când venea Petru,
măcar umbra lui să cadă pe vreunul dintre ei.
16 Iar mulţimea de prin cetăţile din jurul Ierusalimului
se aduna aducându-i pe cei bolnavi
şi pe cei chinuiţi de duhuri necurate,
şi toţi erau vindecaţi.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),2-4.22-24.25-27a (R.: 1)

R
.: Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
sau:
Aleluia.

2 Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
3 Să spună acum casa lui Aaron că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
4 Să spună acum cei care se tem de Domnul:
veşnică este îndurarea lui! R.

22 Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! R.

25 Doamne, mântuieşte-mă,
Doamne, dă-mi biruinţă!
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului.
Vă binecuvântăm din casa Domnului.
27a Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. R.

LECTURA A II-A
Am fost mort
şi iată că sunt viu în vecii vecilor!
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan
1,9-11a.12-13.17-19

9
Eu, Ioan, fratele vostru
şi părtaş cu voi la strâmtorarea,
la împărăţia şi la statornicia în Isus,
mă aflam pe insula numită Patmos
din cauza cuvântului lui Dumnezeu
şi a mărturisirii lui Isus.
10 În ziua Domnului, am fost răpit în Duh
şi am auzit în urma mea un glas puternic, ca de trâmbiţă,
11a care spunea: „Ceea ce vezi, scrie într-o carte
şi trimite-o celor şapte Biserici”.
12 M-am întors să văd al cui este glasul care vorbea cu mine;
şi, întorcându-mă, am văzut şapte candelabre de aur,
13 iar în mijlocul candelabrelor
pe cineva ca un Fiu al Omului, îmbrăcat cu un veşmânt lung
şi încins la piept cu o cingătoare din aur.
17 Când l-am văzut,
am căzut la picioarele lui ca mort,
dar el şi-a pus mâna dreaptă peste mine,
spunându-mi: „Nu te teme!
Eu sunt cel dintâi şi cel de pe urmă
18 şi cel viu.
Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor!
Eu am cheile morţii şi ale locuinţei morţilor.
19 Aşadar, scrie cele pe care le-ai văzut,
cele ce sunt şi cele ce vor veni după acestea!”
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 20,29
(Aleluia) „Pentru că m-ai văzut, ai crezut, Toma”, spune Domnul.
„Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” (Aleluia)

EVANGHELIA
După opt zile, Isus a venit.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 20,19-31

19
În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii,
deşi uşile locului în care erau discipolii,
de frica iudeilor, erau încuiate,
a venit Isus, a stat în mijlocul lor
şi le-a zis: „Pace vouă!”
20 Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta.
Discipolii s-au bucurat văzându-l pe Domnul.
21 Atunci, Isus le-a zis din nou: „Pace vouă!
Aşa cum m-a trimis Tatăl,
aşa vă trimit şi eu pe voi”.
22 Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor
şi le-a zis: „Primiţi-l pe Duhul Sfânt!
23 Cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate;
cărora le veţi ţine, le vor fi ţinute”.
24 Însă Toma, unul dintre cei doisprezece,
cel numit „Geamănul”,
nu era cu ei când a venit Isus.
25 Aşadar, ceilalţi discipoli i-au spus:
„L-am văzut pe Domnul!”
Dar el le-a zis:
„Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor
şi nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor
şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui,nu voi crede”.
26 După opt zile, discipolii lui erau iarăşi înăuntru,
iar Toma era împreună cu ei.
Isus a venit, deşi uşile erau încuiate,
a stat în mijlocul lor şi a zis: „Pace vouă!”
27 Apoi i-a spus lui Toma:
„Adu-ţi degetul tău aici: iată mâinile mele!
Adu-ţi mâna şi pune-o în coasta mea
şi nu fi necredincios, ci credincios!”
28 Toma a răspuns şi i-a zis:
„Domnul meu şi Dumnezeul meu!”
29 Isus i-a spus: „Pentru că m-ai văzut, ai crezut.
Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!”
30 Isus a mai făcut înaintea discipolilor şi multe alte semne,
care nu sunt scrise în cartea aceasta.
31 Acestea însă au fost scrise
ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu
şi, crezând, să aveţi viaţă în numele lui.
Cuvântul Domnului