en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Numărul acelora care credeau în Domnul creştea.

Citire din Faptele Apostolilor 5,12-16

12 La Ierusalim, prin mâinile apostolilor, se săvârşeau semne şi minuni multe în popor şi toţi, într-un cuget, stăteau în pridvorul lui Solomon. 13 Dintre ceilalţi, nimeni nu cuteza să li se alăture, dar poporul îi lăuda. 14 Bărbaţi şi femei, în număr din ce în ce mai mare, primeau credinţa în Domnul. 15 Ei scoteau pe bolnavi în uliţe şi-i puneau pe paturi şi pe tărgi ca, venind Petru, măcar umbra lui să cadă pe vreunul dintre ei. 16 Şi se aduna mulţimea din cetăţile din jurul Ierusalimului, aducând pe cei bolnavi şi pe cei chinuiţi de duhuri necurate; şi toţi se vindecau.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,2-4.22-24.25-27a (R.: 1)

R.: Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, veşnică este îndurarea lui!

sau

Aleluia.

2 Să spună Israel că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

3 Să spună casa lui Aron că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

4 Să spună toţi care se tem de Domnul,

veşnică este îndurarea lui! R.

 

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii

a ajuns în capul unghiului.

23 Domnul a făcut acest lucru

şi este minunat în ochii noştri.

24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,

să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. R.

 

25 Doamne, ajută-mă! Doamne, dă-mi biruinţă!

26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului;

vă binecuvântăm din casa Domnului.

27a Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. R.

 

LECTURA A II-A

Am fost mort, şi iată că sunt viu pentru toată veşnicia.

Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 1,9-11a.12-13.17-19

9 Eu, Ioan, fratele vostru şi împreună cu voi părtaş la suferinţa şi la împărăţia şi la răbdarea care sunt în Cristos Isus, mă aflam în insula Patmos, pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia lui Isus. 10 Am căzut în extaz în ziua Domnului şi am auzit în urma mea glas mare de trâmbiţă, care zicea: 11a „Ceea ce vezi scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte Biserici care sunt în Asia Mică”. 12 Şi m-am întors să văd al cui este glasul care-mi vorbea şi, întorcându-mă, am văzut şapte sfeşnice de aur. 13 Şi în mijlocul sfeşnicelor pe cineva asemenea cu Fiul Omului, îmbrăcat în veşmânt lung, până la picioare şi încins cu un brâu de aur. 17 Când am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Dar el şi-a pus mâna dreaptă peste mine: „Nu te teme! Eu sunt cel dintâi şi cel de pe urmă, şi cel care are viaţa. 18 Am fost mort, dar iată că sunt viu pentru toată veşnicia şi am cheile morţii şi ale locuinţei morţilor. 19 Scrie deci cele pe care le-ai văzut, şi cele care sunt, şi cele care au să fie după acestea”.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 20,29

(Aleluia) Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut, spune Domnul;

fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

După opt zile, a venit Isus.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,19-31

19 Era după moartea lui Isus, în seara primei zile a săptămânii. De frica iudeilor, ucenicii încuiaseră uşile casei în care se aflau. Isus a venit, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pacea să fie cu voi!” 20 După aceste cuvinte le-a arătat mâinile şi coasta. Ucenicii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. 21 Isus le-a zis din nou: „Pacea să fie cu voi! După cum m-a trimis pe mine Tatăl, la fel vă trimit şi eu pe voi!” 22 Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: „Primiţi pe Duhul Sfânt; 23 cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute”. 24 Unul dintre cei doisprezece, Toma, numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Isus. 25 I-au zis ceilalţi ucenici: „L-am văzut pe Domnul!” Dar el le-a declarat: „Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul în locul cuielor şi nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”. 26 Opt zile mai târziu, ucenicii lui erau iarăşi în casă şi Toma era împreună cu ei. A venit Isus, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijloc şi a zis: „Pacea să fie cu voi!” 27 Apoi i-a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace, vezi mâinile mele; întinde-ţi mâna şi pune-o în coasta mea şi nu fi necredincios, dar credincios”. 28 Toma i-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” I-a zis Isus: „Pentru că m-ai văzut, Toma, de aceea crezi; fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut!” 30 Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi şi multe alte minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta; 31 iar acestea s-au scris ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu, şi prin credinţa voastră să aveţi viaţă în numele lui.

Cuvântul Domnului