en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Pe când se rugau, toţi s-au umplut de Duhul Sfânt
şi vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
Citire din Faptele Apostolilor 4,23-31

23
În zilele acelea,
după ce au fost lăsaţi să plece,
Petru şi Ioan au venit la ai lor
şi le-au vestit toate câte le spuseseră arhiereii şi
bătrânii.
24 Iar ei, când au auzit,
şi-au ridicat împreună glasul către Dumnezeu
şi au spus:
„Stăpâne, tu care ai făcut cerul,
pământul şi marea
şi toate câte sunt în ele,
25 tu le-ai spus părinţilor noştri, prin Duhul Sfânt,
prin gura slujitorului tău David:
«De ce se frământă neamurile
şi popoarele au născocit planuri deşarte?
26 S-au ridicat regii pământului
şi conducătorii s-au adunat laolaltă
împotriva Domnului
şi împotriva Unsului său».
27 Căci, într-adevăr, împotriva slujitorului tău sfânt, Isus,
pe care tu l-ai uns,
s-au adunat în cetatea aceasta Irod şi Ponţiu Pilat,
împreună cu păgânii şi popoarele lui Israel,
28 ca să împlinească toate câte mâna ta şi voinţa ta
le-au stabilit mai dinainte ca să fie.
29 Şi acum, Doamne, priveşte de sus la ameninţările lor
şi îngăduie servitorilor tăi
să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala
30 şi întinde-ţi mâna ca să se facă vindecări, semne şi minuni
prin numele slujitorului tău sfânt, Isus!”
31 Pe când se rugau,
s-a cutremurat locul în care erau adunaţi;
toţi s-au umplut de Duhul Sfânt
şi vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 2,1-3.4-6.7-9 (R.: cf. 12d)

R
.: Fericiţi toţi cei care
se încred în tine, Doamne.
sau:
Aleluia.

1 Pentru ce se frământă neamurile
şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?
2 Regii pământului se răscoală
şi cei care conduc se înţeleg împreună
împotriva Domnului şi împotriva Unsului său:
3 „Să rupem legăturile lor şi să scăpăm de jugul lor!” R.

4 Cel care locuieşte în ceruri surâde, Domnul râde de ei.
5 Apoi, în mânia sa, le vorbeşte şi, în furia sa, îi înspăimântă:
6 „Eu sunt acela care l-am uns pe regele meu în Sion,
pe muntele meu cel sfânt!” R.

7 Voi vesti hotărârea Domnului;
el mi-a zis: „Tu eşti Fiul meu, eu astăzi te-am născut.
8 Cere-mi şi-ţi voi da popoarele ca moştenire
şi marginile pământului, în stăpânire!
9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier
şi le vei sfărâma ca pe vasul olarului”. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Col 3,1
(Aleluia) Dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus,
unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu! (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă cineva nu se naşte din nou,
nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos

după sfântul Ioan 3,1-8

1
În acel timp,
era între farisei un om
al cărui nume era Nicodim,
un conducător al iudeilor.
2 Acesta a venit la Isus noaptea şi i-a zis:
„Rabbi, ştim că ai venit de la Dumnezeu ca învăţător,
căci nimeni nu poate să facă semnele pe care le faci
dacă Dumnezeu nu este cu el”.
3 Isus i-a răspuns şi i-a zis:
„Adevăr, adevăr îţi spun,
dacă cineva nu se naşte din nou,
nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu”.
4 Nicodim i-a zis:
„Cum poate să se nască un om
când este bătrân?
Oare poate să intre din nou în sânul mamei sale
şi să se nască?”
5 Isus i-a răspuns:
„Adevăr, adevăr îţi spun:
dacă cineva nu se naşte din apă şi Duh,
nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu.
6 Ce este născut din trup, trup este,
iar ce este născut din Duh, duh este.
7 Şi nu te mira că ţi-am zis:
trebuie să vă naşteţi din nou!
8 Vântul suflă unde vrea;
îi auzi sunetul, dar nu ştii de unde vine,
nici încotro merge.
Aşa este cu tot cel care este născut din Duh”.
Cuvântul Domnului