en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

În timp ce se rugau, s-au umplut de Duhul Sfânt şi grăiau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Citire din Faptele Apostolilor 4,23-31

În zilele acelea, după ce au fost eliberaţi, 23 Petru şi Ioan, au venit la ai lor şi le-au istorisit tot ceea ce mai marii preoţilor şi bătrânii le-au spus. 24 Iar ei, auzind, toţi într-un cuget au ridicat glasul către Dumnezeu şi au zis: „Doamne, tu care ai făcut cerul, pământul, marea şi toate cele ce sunt în ele, 25 care prin Duhul Sfânt şi prin gura părintelui nostru David, slujitorul tău, ai zis: «Pentru ce s-au întărâtat neamurile şi popoarele şi au cugetat cele deşarte? 26 S-au ridicat regii pământului şi mai marii s-au adunat laolaltă împotriva Domnului şi împotriva unsului său». 27 Într-adevăr, împotriva slujitorului tău sfânt, Isus, pe care tu l-ai uns, s-au adunat laolaltă în oraşul acesta şi Irod, şi Pilat, cu bătrânii şi poporul lui Israel 28 şi au făcut toate câte puterea şi înţelepciunea ta dinainte au orânduit să fie. 29 Şi acum, Doamne, priveşte la ameninţările lor şi dă slujitorilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala, 30 întinzând dreapta ta spre vindecare şi săvârşind semne şi minuni, prin numele sfântului tău Fiu Isus”. 31 Pe când se rugau astfel, s-a cutremurat locul în care erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi grăiau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 2,1-3.4-6.7-9 (R.: cf. 13b)

R.: Ferice de toţi cei care se încred în tine, Doamne.

sau

Aleluia.

1 Pentru ce se întărâtă neamurile

şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?

2 Împăraţii pământului se răscoală

şi domnitorii se sfătuiesc împreună

împotriva Domnului şi împotriva unsului său:

3 „Să rupem lanţurile noastre

şi să scăpăm de jugul lor!” R.

 

4 Cel care domneşte în ceruri râde,

Domnul îi face de ruşine.

5 Apoi le vorbeşte cu mânie

şi-i îngrozeşte cu urgia sa:

6 „Eu sunt acela care l-am uns pe împăratul meu în Sion,

pe muntele meu cel sfânt!” R.

 

7 Voi vesti hotărârea lui;

Domnul mi-a zis: „Tu eşti Fiul meu, astăzi te-am născut.

8 Cere-mi şi-ţi voi da popoarele ca moştenire

şi marginile pământului în stăpânire!

9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier

şi le vei sfărâma ca pe vasul olarului!” R.

 

ALELUIA Col 3,1

(Aleluia) Dacă aţi înviat cu Cristos, căutaţi cele de sus

unde Cristos, şade de-a dreapta lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

În locul versetului de la Evanghelie care este propus pentru fiecare zi, poate fi folosit altul, dintre cele de la pag. 686.

EVANGHELIA

Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 3,1-8

1 Între farisei era un om numit Nicodim, un fruntaş al iudeilor. 2 Acesta a venit noaptea la Isus şi i-a zis: „Învăţătorule, ştim că ai venit de la Dumnezeu, ca să înveţi, pentru că nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el”. 3 Drept răspuns Isus i-a zis: „Adevăr, adevăr îţi spun că dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu”. 4 Nicodim i-a zis: „Cum poate să se nască un om când este bătrân? Oare poate intra a doua oară în sânul mamei sale şi să se nască?” 5 I-a răspuns Isus: „Adevăr, adevăr îţi zic: De nu se naşte cineva din apă şi din Duh Sfânt, nu poate intra în împărăţia lui Dumnezeu. 6 Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din duh, duh este. 7 Nu te mira că ţi-am zis: trebuie să vă naşteţi din nou. 8 Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. La fel se întâmplă cu oricine e născut din Duh”.

Cuvântul Domnului