en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
O singură inimă şi un singur suflet.
Citire din Faptele Apostolilor 4,32-37

32
În zilele acelea,
mulţimea celor care au crezut
era o singură inimă şi un singur suflet.
Niciunul dintre ei nu spunea că ceea ce are este al său,
ci toate le aveau în comun.
33 Apostolii dădeau mărturie cu multă putere
despre învierea Domnului Isus
şi ei toţi se bucurau de mult har.
34 De fapt, nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă,
căci toţi care posedau terenuri sau case, le vindeau,
aduceau preţul celor vândute
35 şi îl puneau la picioarele apostolilor;
apoi se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie.
36 Şi Iosif, numit de către apostoli Barnaba,
care, tradus, înseamnă „Fiul Mângâierii”,
un levit de loc din Cipru,
37 vânzând un ogor pe care îl avea,
a adus banii şi i-a pus la picioarele apostolilor.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 92(93),1ab.1c-2.5 (R.: 1a)

R
.: Domnul stăpâneşte
îmbrăcat în maiestate.
sau:
Aleluia.

1ab Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate
Domnul s-a îmbrăcat, s-a încins cu putere. R.
1c A pus pământul pe temelii solide,
ca să nu se clatine.
2 Din vremuri străvechi este aşezat tronul tău de domnie:
tu eşti din veşnicie! R.

5 Mărturiile tale sunt cu totul adevărate,
sfinţenia împodobeşte casa ta, Doamne,
în vecii vecilor. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 3,14b-15
(Aleluia) Trebuie să fie înălţat Fiul Omului,
pentru ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nimeni nu a urcat la cer
decât cel care a coborât din cer, Fiul Omului.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 3,7b-15

7b
În acel timp,
Isus i-a răspuns lui Nicodim:
„Trebuie să vă naşteţi din nou!
8 Vântul suflă unde vrea;
îi auzi sunetul, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge.
Aşa este cu tot cel care este născut din Duh”.
9 Nicodim a răspuns şi i-a zis:
„Cum pot fi acestea?”
10 Isus a răspuns şi i-a zis:
„Tu eşti învăţător al lui Israel şi nu ştii acestea?
11 Adevăr, adevăr îţi spun: noi vorbim ceea ce ştim
şi dăm mărturie despre ceea ce am văzut,
dar mărturia noastră nu o primiţi.
12 Dacă v-am vorbit despre cele pământeşti şi nu mă credeţi,
cum mă veţi crede dacă vă voi vorbi despre cele cereşti?
13 Şi nimeni nu a urcat la cer
decât cel care a coborât din cer, Fiul Omului.
14 Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustiu,
tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului,
15 pentru ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică”.
Cuvântul Domnului