en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

O singură inimă şi un singur suflet.

Citire din Faptele Apostolilor 4,32-37

32 Mulţimea celor care credeau era o singură inimă şi un singur suflet. Nici unul nu spunea că ceea ce are îi aparţine. Dar toate le aveau în comun. 33 Apostolii mărturiseau cu multă putere Învierea Domnului Isus şi se bucurau cu toţii de multă trecere. 34 Nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă, căci toţi cei care aveau ogoare sau case, le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute, 35 şi-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie. 36 Astfel Iosif, numit de apostoli Barnaba, ceea ce în traducere înseamnă „om de îmbărbătare”, un levit originar din Cipru, 37 avea un ogor, pe care l-a vândut, iar banii i-a adus şi i-a depus la picioarele apostolilor.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 92,1ab.1c-2.5 (R.: 1a)

R.: Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate.

sau

Aleluia.

1ab Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate,

Domnul s-a îmbrăcat, s-a încins cu putere. R.

 

1c A pus pământul pe temelii solide,

ca să nu se clatine.

2 Din vremuri străvechi este aşezat scaunul tău de domnie:

tu eşti din veşnicie! R.

 

5 Mărturiile tale sunt cu totul adevărate,

sfinţenia este podoaba casei tale, Doamne,

în vecii vecilor. R.

 

ALELUIA In 3,15

(Aleluia) Fiul Omului trebuie să fie înălţat,

ca tot cel care crede în el să aibă viaţă veşnică. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul Omului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 3,7-15

În acel timp, Isus i-a zis lui Nicodim: 7 „Adevăr, adevăr îţi spun: trebuie să vă naşteţi din nou. 8 Vântul suflă încotro vrea şi tu îi auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. La fel se întâmplă cu oricine e născut din Duh”. 9 I-a zis Nicodim: „Cum se poate întâmpla aşa ceva?” 10 Isus i-a răspuns: „Tu eşti învăţător în Israel şi nu cunoşti acestea? 11 Adevăr, adevăr îţi spun că noi ceea ce ştim vorbim şi ceea ce am văzut mărturisim, dar mărturia noastră nu o primiţi. 12 Dacă v-am vorbit despre lucruri pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucruri cereşti? 13 Nimeni nu s-a suit la cer, decât cel care s-a coborât din cer, adică Fiul Omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 14 Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul Omului, 15 ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică”.

Cuvântul Domnului