en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Iată, bărbaţii pe care i-aţi aruncat în închisoare
stau în templu şi învaţă poporul!
Citire din Faptele Apostolilor 5,17-26

17
În zilele acelea,
ridicându-se marele preot
şi toţi cei care erau cu el,
adică gruparea saduceilor,
s-au umplut de mânie,
18 au pus mâinile pe apostoli
şi i-au aruncat în închisoarea publică.
19 Dar un înger al Domnului
a deschis porţile închisorii în timpul nopţii
şi, scoţându-i, le-a zis:
20 „Mergeţi, staţi în templu
şi vestiţi poporului toate aceste cuvinte de viaţă!”
21 Ei au ascultat,
au intrat dis-de-dimineaţă în templu şi învăţau.
Venind marele preot şi cei care erau cu el,
au convocat Sinedriul şi sfatul bătrânilor fiilor lui Israel
şi au trimis la închisoare ca să-i aducă.
22 Dar când au ajuns,
servitorii nu i-au găsit în închisoare.
Atunci, întorcându-se,
le-au făcut cunoscut, zicând:
23 „Închisoarea am găsit-o încuiată în toată siguranţa
şi pe paznici stând în faţa porţilor,
dar, deschizând, n-am găsit pe nimeni înăuntru”.
24 Când au auzit aceste cuvinte,
comandantul gărzii templului şi arhiereii
erau nedumeriţi cu privire la ei,
ce-ar fi putut însemna aceasta.
25 Dar a sosit cineva şi le-a dat de veste:
„Iată, bărbaţii pe care i-aţi aruncat în închisoare
stau în templu şi învaţă poporul!”
26 Atunci, comandantul gărzii, împreună cu servitorii,
au plecat şi i-au adus,
dar nu cu forţa,
pentru că se temeau de popor
că i-ar fi putut bate cu pietre.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: cf. 7a)

R
.: Când cel sărac strigă,
Domnul îl ascultă.
sau:
Aleluia.

2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei umili şi să se bucure! R.

4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns
şi m-a eliberat de orice teamă. R.

6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor acoperi de ruşine!
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. R.

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
şi-i scapă din primejdie.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit omul care îşi caută în el refugiu! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 3,16
(Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul său, unul născut,
ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său,
ca lumea să fie mântuită prin el.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 3,16-21

16
În acel timp,
Isus i-a spus lui Nicodim:
„Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul său, unul născut,
ca oricine crede în el să nu piară,
ci să aibă viaţa veşnică.
17 Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume
ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el.
18 Cine crede în el nu este judecat,
însă cine nu crede a fost deja judecat
pentru că nu a crezut
în numele Fiului unic al lui Dumnezeu.
19 Aceasta este judecata: lumina a venit în lume,
dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina,
pentru că faptele lor erau rele.
20 Căci oricine face fapte rele
urăşte lumina şi nu vine la lumină
ca să nu-i fie descoperite faptele.
21 Însă oricine face adevărul vine la lumină
ca să se vadă că faptele sale sunt făcute în Dumnezeu”.
Cuvântul Domnului