en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iată, bărbaţii pe care i-aţi aruncat în temniţă stau în templu şi învaţă poporul.

Citire din Faptele Apostolilor 5,17-26

În zilele acelea, 17 marele preot şi toţi cei care erau împreună cu el -adică tagma saduceilor -, cuprinşi de ură, 18 au pus mâna pe apostoli şi i-au aruncat în temniţa obştească. 19 Dar în timpul nopţii, un înger al Domnului a deschis uşile temniţei şi scoţându-i afară, le-a zis: 20 „Mergeţi în templu şi vestiţi poporului cu îndrăzneală toate aceste cuvinte ale vieţii”. 21 Ei au ascultat şi dis-de-dimineaţă au intrat în templu şi au început să înveţe. Venind arhiereul şi cei care erau împreună cu el, au adunat sinedriul şi tot sfatul bătrânilor fiilor lui Israel şi au trimis la temniţă să-i aducă pe apostoli. 22 Dar ducându-se, slujitorii nu i-au găsit în temniţă, şi,întorcându-se, au vestit zicând: 23 „Temniţa am găsit-o încuiată în toată siguranţa şi pe paznici stând de veghe, dar, când am deschis,n-am găsit pe nimeni înăuntru”. 24 Când au auzit aceste cuvintele mai marele templului şi arhiereii, erau nedumeriţi cu privire la ei, ce-ar putea să fie aceasta. 25 Dar venind cineva, le-a dat de veste: „Iată, bărbaţii pe care i-aţi aruncat în temniţă stau în templu şi învaţă poporul”. 26 Atunci, ducându-se mai marele templului împreună cu slujitorii, i-au adus, dar nu cu sila, pentru că se temeau de popor, ca să nu-i omoare cu pietre.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 7a)

R.: Când strigă un sărman, Domnul aude.

sau

Aleluia.

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

3 Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

 

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el,

şi-i scapă din primejdie.

9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

ferice de omul care se încrede în Domnul. R.

 

ALELUIA In 3,16

(Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,

încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;

cine crede într-însul are viaţa veşnică. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dumnezeu a trimis pe Fiul său, pentru ca lumea să fie mântuită printr-însul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 3,16-21

În acel timp, Isus i-a spus lui Nicodim: 16 „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 17 Căci Dumnezeu a trimis pe Fiul său în lume, nu ca să osândească lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. 18 Cine crede în el nu este osândit; dar cine nu crede este deja osândit, pentru că nu a crezut în numele Fiului unul-născut al lui Dumnezeu. 19 Iar judecata este aceasta: când lumina a venit în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20 Căci cine săvârşeşte răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se dea în vileag faptele. 21 Dar cine face adevărul vine la lumină, pentru ca să se vadă că faptele sale sunt săvârşite în Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului