en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Martori ai acestor lucruri suntem noi
şi Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 5,27-33

27
În zilele acelea,
aducându-i slujitorii pe apostoli,
i-au pus în faţa Sinedriului
şi marele preot i-a întrebat, zicând:
28 „Oare nu v-am poruncit cu stricteţe
să nu învăţaţi în numele acesta?
Şi iată că voi aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră
şi vreţi să cadă asupra noastră sângele acestui om”.
29 Atunci Petru şi apostolii, răspunzând, au zis:
„Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu
decât de oameni.
30 Dumnezeul părinţilor noştri l-a înviat pe Isus,
pe care voi l-aţi ucis atârnându-l pe lemn.
31 Pe el Dumnezeu l-a înălţat la dreapta sa
drept conducător şi mântuitor
ca să acorde Israelului convertirea şi iertarea păcatelor.
32 Martori ai acestor lucruri suntem noi
şi Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dăruit
celor care ascultă de el”.
33 Auzind acestea,
s-au înfuriat şi voiau să-i ucidă.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),2 şi 9.17-18.19-20 (R.: 7a)

R
.: Când cel sărac strigă
Domnul îl ascultă.
sau:
Aleluia.

2
Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit omul care îşi caută în el refugiu! R.

17 Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul
pentru a şterge amintirea lor de pe pământ.
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
şi-i scapă din strâmtorarea lor. R.

19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
şi-i mântuieşte pe cei cu inima mâhnită.
20 Multe rele se abat peste cel drept,
dar Domnul îl eliberează din toate. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 20,29
(Aleluia) „Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut”, spune Domnul.
„Fericiţi cei care nu au văzut şi au crezut!” (Aleluia)

EVANGHELIA
Tatăl îl iubeşte pe Fiul
şi pe toate le-a dat în mâna lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 3,31-36

31
În acel timp,
Isus a răspuns şi i-a zis lui Nicodim:
„Cel care vine de sus este deasupra tuturor.
Cine este de pe pământ aparţine pământului
şi vorbeşte despre cele pământeşti.
Cel care vine din ceruri este deasupra tuturor,
32 el dă mărturie despre ce a văzut şi auzit,
dar nimeni nu primeşte mărturia lui.
33 Cine primeşte mărturia lui
confirmă că Dumnezeu este vrednic de crezare.
34 Căci cel pe care l-a trimis Dumnezeu
spune cuvintele lui Dumnezeu,
pentru că el nu dă Duhul cu măsură.
35 Tatăl îl iubeşte pe Fiul
şi toate le-a dat în mâna lui.
36 Cine crede în Fiul are viaţa veşnică,
dar cine nu ascultă de Fiul
nu va vedea viaţa,
ci mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui”.
Cuvântul Domnului