en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Noi suntem martori ai acestor lucruri ca şi Duhul Sfânt.

Citire din Faptele Apostolilor 5,27-33

În zilele acelea, 27 comandantul gărzii templului i-a adus pe apostoli în faţa Sinedriului. Arhiereul i-a întrebat: 28 „V-am poruncit cu asprime să nu mai învăţaţi în numele acesta. Şi iată că voi aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră. Voiţi să aduceţi asupra noastră sângele acestui om?” 29 Petru şi apostolii, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. 30 Dumnezeul părinţilor noştri l-a înviat pe Isus, pe care voi l-aţi ucis, atârnându-l pe lemn. 31 Pe acesta Dumnezeu, cu dreapta sa, l-a înălţat stăpânitor şi mântuitor, ca să dea lui Israel o căinţă şi iertarea păcatelor. 32 Noi suntem martori ai acestor lucruri ca şi Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu l-a dat celor ce-l ascultă”. 33 Iar ei, auzind acestea, fremătau de ură şi s-au sfătuit să-i omoare.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2 şi 9.17-18.19-20 (R.: 7a)

R.: Când strigă un sărman, Domnul aude.

sau

Aleluia.

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul:

ferice de omul care se încrede în Domnul. R.

 

17 Domnul îşi întoarce faţa împotriva celor răi,

pentru a şterge amintirea lor de pe pământ.

18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude

şi-i scapă din orice strâmtorare. R.

 

19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită

şi îi mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit.

20 Multe încercări se abat peste cel drept,

dar Domnul îl eliberează din toate. R.

 

ALELUIA In 20,29

(Aleluia) Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut, spune Domnul;

fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tatăl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 3,31-36

În acel timp, Isus i-a spus lui Nicodim: 31 „Cel care vine de sus este deasupra tuturor; cel care este de pe pământ este pământesc şi vorbeşte ca de pe pământ. Cel care vine din cer este deasupra tuturor. 32 El dă mărturie despre ceea ce a văzut şi a auzit, dar nimeni nu primeşte mărturia lui. 33 Cine însă primeşte mărturia lui adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. 34 De fapt, cel pe care Dumnezeu l-a trimis spune cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. 35 Tatăl îl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna lui. 36 Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu vrea să creadă într-însul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui”.

Cuvântul Domnului