en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Au plecat bucurându-se că s-au învrednicit să sufere ocară pentru numele lui Isus.

Citire din Faptele Apostolilor 5,34-42

În zilele acelea, 34 s-a ridicat un membru al Sinedriului, pe nume Gamaliel, învăţător al Legii, cinstit de tot poporul. 35 El a poruncit ca apostolii, pentru moment, să fie scoşi afară; apoi a zis: „Bărbaţi israeliţi, luaţi seama bine ce aveţi de gând să faceţi cu aceşti oameni. 36 Căci nu de mult s-a ridicat Teudas, spunând că el este cineva, căruia i s-au alăturat un număr de bărbaţi ca la patru sute. 37 El a fost ucis şi toţi câţi l-au ascultat au fost împrăştiaţi şi nimiciţi. După aceasta s-a ridicat Iuda Galileanul, pe vremea recensământului, şi a atras popor mult după el; şi a pierit şi el şi toţi câţi au ascultat de el au fost împrăştiaţi. 38 În cazul de faţă vă spun vouă: Nu vă mai ocupaţi de oamenii aceştia şi lăsaţi-i în pace. Dacă acest plan sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici; 39 iar dacă este de la Dumnezeu, nu veţi putea să-i nimiciţi; nu vă expuneţi, aşadar, să vă treziţi că luptaţi împotriva lui Dumnezeu”. 40 Şi ei l-au ascultat. Totuşi i-au chemat pe apostoli şi, după ce i-au bătut cu nuiele, le-au poruncit să nu mai vorbească în numele lui Isus; 41 apoi le-au dat drumul, iar ei au plecat din faţa Sinedriului, bucurându-se că au fost învredniciţi să sufere ocară pentru numele lui Isus. 42 Şi în fiecare zi, în templu şi prin case, nu încetau să înveţe şi să binevestească pe Cristos Isus.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.4.13-14 (R.: cf. 4ab)

R.: Un lucru cer de la Domnul: să locuiesc în casa lui.

sau

Aleluia.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,

de cine mă voi teme?

Domnul este sprijinitorul vieţii mele,

în faţa cui voi tremura? R.

 

4 Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte:

să locuiesc în casa Domnului, până la sfârşitul vieţii mele,

ca să mă bucur de frumuseţea Domnului

şi să privesc la templul lui. R.

 

13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului

în împărăţia celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare;

ai curaj, şi nădăjduieşte în Domnul. R.

 

ALELUIA Mt 4,4b

(Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul,

ci şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

A împărţit celor ce şedeau cât a voit fiecare.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,1-15

În acel timp, 1 Isus a trecut dincolo de lacul Tiberiadei, numit şi Marea Galileii. 2 O mare mulţime mergea după el, pentru că văzuse minunile pe care le făcea cu cei bolnavi. 3 Isus s-a suit pe munte şi acolo s-a aşezat împreună cu ucenicii săi. 4 Paştele, marea sărbătoare a iudeilor, era aproape. 5 Deci ridicându-şi Isus ochii şi văzând că vine către el mulţime mare, a zis către Filip: „De unde vom cumpăra pâine, ca să mănânce aceştia?” 6 El spunea aceasta numai ca să-l încerce, căci el ştia ce avea să facă. 7 Filip i-a răspuns: „Pâine de două sute de dinari n-ar ajunge ca să ia fiecare câte puţin”. 8 Andrei, fratele lui Simon Petru, unul dintre ucenici, i-a zis: 9 „Este aici un băiat care are cinci pâini de orz şi doi peşti. Dar ce sunt acestea la atâta lume?” 10 Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să se aşeze. Era iarbă multă în acel loc. S-au aşezat deci un număr în care numai bărbaţii erau cam la cinci mii. 11 Atunci Isus a luat pâinile şi, după ce a mulţumit, le-a împărţit celor ce şedeau jos; de asemenea şi din peşti cât a voit fiecare. 12 După ce s-au săturat, a zis ucenicilor săi: 13 „Adunaţi firimiturile ce au rămas, ca nimic să nu se piardă”. Au adunat şi au umplut douăsprezece coşuri cu firimiturile rămase de la cei care au mâncat din cele cinci pâini de orz. 14 Iar oamenii, văzând minunea pe care a făcut-o Isus, ziceau: „Acesta este într-adevăr profetul care trebuie să vină în lume”. 15 Cunoscând Isus că au de gând să vină să-l ia cu sila şi să-l facă rege, s-a retras din nou pe munte, el singur.

Cuvântul Domnului