en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Au ales şapte bărbaţi plini de Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 6,1-7

1
În zilele acelea,
crescând numărul discipolilor,
eleniştii murmurau împotriva evreilor
pentru că văduvele lor
erau trecute cu vederea în slujirea de fiecare zi.
2 Atunci, cei doisprezece, convocând adunarea discipolilor,
au spus: „Nu este bine ca noi să lăsăm la o parte
cuvântul lui Dumnezeu pentru a sluji la mese.
3 De aceea, fraţilor,
căutaţi dintre voi şapte bărbaţi cu nume bun,
plini de duh şi înţelepciune,
pe care să-i stabilim pentru această necesitate!
4 Iar noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului”.
5 Şi a plăcut cuvântul acesta înaintea întregii adunări
şi i-au ales pe Ştefan,
bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt,
pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmenas
şi pe Nicolae, prozelit din Antiohia.
6 Pe aceştia i-au adus înaintea apostolilor
care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile asupra lor.
7 Şi cuvântul lui Dumnezeu se răspândea,
iar numărul discipolilor în Ierusalim se înmulţea foarte mult
şi o mare mulţime de preoţi se supuneau credinţei.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 32(33),1-2.4-5.18-19 (R.: 22)

R
.: Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
după cum şi noi am sperat în tine!
sau:
Aleluia.

1 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul!
Cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântare de laudă.
2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpa;
cântaţi-i cu alăuta cu zece coarde! R.

4 Drept este cuvântul Domnului
şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare.
5 El iubeşte dreptatea şi judecata;
pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se tem de el,
spre cei care nădăjduiesc în mila lui,
19 ca să scape de la moarte sufletul lor
şi să-i hrănească în timp de foamete! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) A înviat Cristos, care le-a creat pe toate
şi a avut milă de neamul omenesc. (Aleluia)

EVANGHELIA
L-au văzut pe Isus umblând pe mare.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 6,16-21

16
Când s-a înserat,
discipolii lui Isus au coborât la mare
17şi, urcându-se într-o barcă,
au venit dincolo de mare, la Cafarnaum.
Se făcuse deja întuneric,
iar Isus încă nu venise la ei.
18 Marea era agitată, pentru că sufla un vânt puternic.
19 Când au ajuns la douăzeci şi cinci – treizeci de stadii,
l-au văzut pe Isus umblând pe mare
şi fiind aproape de barcă.
I-a cuprins frica,
20 dar el le-a zis:
„Eu sunt. Nu vă temeţi!”
21 Atunci au voit să-l ia în barcă
şi îndată barca a ajuns la ţărmul spre care se îndreptau.
Cuvântul Domnului