en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Au ales şapte bărbaţi plini de Duhul Sfânt.

Citire din Faptele Apostolilor 6,1-7

În zilele acelea, 1 crescând numărul ucenicilor, creştinii greci de origine murmurau împotriva celor de origine iudaică 2 pentru că în slujirea de fiecare zi văduvele lor erau trecute cu vederea. Atunci cei doisprezece au convocat adunarea ucenicilor şi le-au spus: „Nu-i normal ca noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru a servi la mese. 3 De aceea, fraţilor, căutaţi şapte bărbaţi dintre voi, cu nume bun, plini de Duhul Sfânt şi de înţelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă. 4 Iar noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului”. 5 Propunerea a plăcut întregii mulţimi şi ei l-au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, originar din Antiohia, convertit la iudaism. 6 I-au prezentat înaintea apostolilor. Aceştia, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile asupra lor. 7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea, numărul ucenicilor creştea în Ierusalim şi o mare mulţime de preoţi iudei se supuneau credinţei.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,1-2.4-5.18-19 (R.: 22)

R.: Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, precum şi speranţa noastră este în tine.

sau

Aleluia.

1 Drepţilor, strigaţi de bucurie către Domnul,

cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântare de laudă;

2 lăudaţi-l pe Domnul cu harpa,

lăudaţi-l cu alăuta cu zece coarde. R.

 

4 Drept este cuvântul Domnului

şi în toate lucrările sale se arată adevărul.

5 El iubeşte dreptatea şi adevărul,

pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi

spre cei care se tem de dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui,

19 ca să-i scape de la moarte

şi să-i hrănească în timp de foamete. R.

 

ALELUIA

(Aleluia) A înviat Cristos care a creat toate

şi a avut milă de neamul omenesc. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus umblă pe mare.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,16-21

După înmulţirea pâinilor, 16 când s-a făcut seară, ucenicii lui Isus au coborât la ţărmul mării, 17 au intrat în luntre, îndreptându-se spre Cafarnaum, dincolo de mare. Se întunecase şi Isus tot nu venise la ei. 18 A început un vânt puternic şi marea era agitată. 19 După ce au vâslit cam cinci kilometri, l-au văzut pe Isus umblând pe mare şi apropiindu-se de luntre. Atunci au fost cuprinşi de frică. 20 Însă el le-a zis: „Eu sunt! Nu vă temeţi!” 21 Ucenicii voiau deci să-l ia în luntre şi îndată luntrea a ajuns la locul spre care mergeau.

Cuvântul Domnului