en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Voi l-aţi ucis pe cel care conduce la viaţă,
dar Dumnezeu l-a înviat din morţi.
Citire din Faptele Apostolilor 3,13-15.17-19

13
În zilele acelea,
Petru s-a adresat poporului:
„Dumnezeul lui Abraham,
Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob,
Dumnezeul părinţilor noştri l-a glorificat pe Fiul său Isus
pe care voi l-aţi dat în mâinile lui Pilat
şi l-aţi renegat înaintea lui,
pe când el judecase să-l elibereze.
14 Voi l-aţi renegat pe cel sfânt şi drept
şi aţi cerut să vă fie graţiat un om criminal.
15 Voi l-aţi ucis pe cel care conduce la viaţă,
dar Dumnezeu l-a înviat din morţi
pe acesta căruia noi îi suntem martori.
17 Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut aceasta,
la fel ca şi conducătorii voştri,
18 dar Dumnezeu a împlinit astfel
ceea ce promisese de mai înainte prin gura tuturor profeţilor
că Unsul său va suferi.
19 Aşadar, convertiţi-vă şi întoarceţi-vă
pentru ca păcatele voastre să fie iertate!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 4,2.4.7.9 (R.: 7b)

R
.: Fă să răsară peste noi, Doamne,
lumina feţei tale!
sau:
Aleluia.

2 Când strig către tine, răspunde-mi,
Dumnezeul dreptăţii mele!
Din strâmtorare m-ai scos în larg:
ai milă de mine şi ascultă-mi rugăciunea! R.

4 Să ştiţi că Dumnezeu face minuni
pentru cel credincios:
când strig către el, Domnul mă aude. R.

7 Mulţi spun: „Cine ne va arăta ce este bine?”
Fă să răsară peste noi, Doamne,
lumina feţei tale! R.

9 Eu mă culc în pace şi adorm îndată,
căci numai tu, Doamne,
mă faci să locuiesc în siguranţă. R.

LECTURA A II-A
El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre
şi pentru ale lumii întregi.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 2,1-5a

1
Copiii mei,
vă scriu acestea ca să nu păcătuiţi.
Dar dacă cineva ar păcătui,
avem un apărător la Tatăl,
pe Isus Cristos, cel drept.
2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre,
dar nu numai pentru ale noastre,
ci şi pentru ale lumii întregi.
3 Din aceasta ştim că îl cunoaştem:
dacă păzim poruncile lui.
4 Cine spune: „Eu îl cunosc”,
dar nu păzeşte poruncile lui,
este mincinos şi adevărul nu este în el.
5a Însă, dacă cineva păstrează cuvântul lui,
într-adevăr iubirea lui Dumnezeu în el
este desăvârşită.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Lc 24,32
(Aleluia) Doamne Isuse, explică-ne Scripturile;
fă ca inimile noastre să se aprindă
când tu însuţi ne vorbeşti! (Aleluia)

EVANGHELIA
Aşa este scris: Cristos trebuia să sufere
şi să învie din morţi a treia zi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 24,35-48

35
În acel timp,
discipolii le-au povestit cele de pe drum
şi cum a fost recunoscut de ei la frângerea pâinii.
36 Pe când vorbeau ei acestea,
Isus a stat în mijlocul lor şi le-a spus:
„Pace vouă!”
37 Speriaţi şi cuprinşi de teamă, credeau că văd un duh,
38 dar el le-a spus: „De ce v-aţi tulburat
şi de ce se ridică aceste gânduri în inima voastră?
39 Priviţi mâinile şi picioarele mele, căci eu sunt!
Pipăiţi-mă şi vedeţi: duhul nu are carne şi oase
cum mă vedeţi pe mine că am!”
40 Şi, spunând acestea,
le-a arătat mâinile şi picioarele.
41 Însă pentru că ei, de bucurie,
încă nu credeau şi se mirau,
Isus le-a spus: „Aveţi aici ceva de mâncare?”
42 Ei i-au dat o bucată de peşte fript.
43 Şi luând-o, a mâncat-o înaintea lor.
44 Apoi le-a spus:
„Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus
când încă eram cu voi;
că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine
în Legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi”.
45 Atunci le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile
46 şi le-a spus: „Aşa este scris:
Cristos trebuia să sufere
şi să învie din morţi a treia zi
47 şi să fie predicată convertirea în numele lui
spre iertarea păcatelor la toate neamurile.
Începând din Ierusalim,
48 voi veţi fi martorii acestor lucruri”.
Cuvântul Domnului