en-USro-RO

| Login
27 mai 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 27 mai 2019

Sfintii zilei
Sf. Augustin din Canterbury, ep. *
Liturghierul Roman
Luni din sãptãmâna a 6-a a Paștelui
Liturghie proprie, prefațã pentru Paști (II, III, IV sau V)
alb, II
Lectionar
Fap 16,11-15: Domnul i-a deschis inima, ca sã asculte cu atenție cele spuse de Paul.
Ps 149: Domnul îl iubește pe poporul sãu. (sau Aleluia.)
In 15,26-16,4: Duhul adevãrului, el va da mãrturie despre mine.

Meditatia zilei
Luni din sãptãmâna a 6-a a Paștelui

FORMAT AUDIO

LECTURA I

L-aţi omorât pe autorul vieţii, pe care Dumnezeu l-a înviat din morţi.

Citire din Faptele Apostolilor 3,13-15.17-19

13 În zilele acelea, Petru a spus poporului: „Bărbaţi israeliţi, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul părinţilor noştri l-a preamărit pe slujitorul său Isus, pe care voi l-aţi dat în mâinile lui Pilat şi de care v-aţi lepădat, deşi Pilat era hotărât să-l elibereze. 14 Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Drept şi aţi cerut să vi se graţieze un ucigaş; 15 l-aţi omorât pe Creatorul vieţii, dar Dumnezeu l-a înviat din morţi; noi suntem martori ai acestui fapt”. 17 De altfel, fraţilor, eu ştiu bine că din neştiinţă aţi făcut aceasta, ca şi mai marii voştri. 18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce vestise dinainte prin gura tuturor profeţilor, anume că Mesia avea să pătimească. 19 Deci convertiţi-vă şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să se şteargă păcatele voastre.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 4,2.7.9 (R.: 7a)

R.: Arată-ne, Doamne, strălucirea feţei tale.

sau

Aleluia.

 

2 Dumnezeule, mântuirea mea, când strig tu îmi răspunzi;

când sunt în strâmtorare, tu mă scoţi în larg;

ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. R.

 

7 Mulţi spun: „Cine ne va arăta fericirea?”

Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi

lumina feţei tale, Doamne”. R.

 

7 Eu mă culc şi adorm în pace,

căci numai tu, Doamne, îmi dai linişte deplină

în locuinţa mea. R.

 

LECTURA A II-A

El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre şi pentru ale lumii întregi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,1-5a

1 Copilaşii mei, vă scriu, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă a păcătuit cineva, avem mijlocitor la Tatăl, pe Isus Cristos cel drept. 2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi. 3 Prin aceasta ştim că-l cunoaştem, dacă păzim poruncile lui. 4 Cel care zice: „Îl cunosc”, dar poruncile lui nu le păzeşte, este un mincinos şi-n el nu se află adevărul. 5a Iar cine păzeşte cuvântul lui, în acela cu adevărat dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA cf. Lc 24,32

(Aleluia) Doamne Isuse, explică-ne Scripturile;

fă ca inimile noastre să se aprindă când tu însuţi ne vorbeşti. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Aşa trebuia să pătimească Cristos şi să învie din morţi a treia zi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 24,35-48

În acel timp, 35 ucenicii, care s-au întors de la Emaus, au povestit celor unsprezece, care se aflau împreună cu ai lor, cele petrecute pe drum şi cum l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii. 36 Pe când vorbeau ei acestea, Isus a apărut în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!” 37 Cuprinşi de uimire şi de spaimă, credeau că văd un duh. 38 Isus le-a zis: „De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? 39 Priviţi mâinile mele şi picioarele mele, că eu însumi sunt; pipăiţi-mă şi convingeţi-vă căci un duh nu are nici carne şi nici oase,precum mă vedeţi pe mine că am”. 40 Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele. 41 Fiindcă, de bucurie şi uimire nu le venea să creadă, le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?” 42 Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript. 43 El a luat şi a mâncat înaintea lor. 44 Apoi le-a zis: „Amintiţi-vă de cuvintele pe care vi le-am spus pe când eram încă împreună cu voi: Trebuia să se împlinească toate cele scrise despre mine în Legea lui Moise, în profeţi şi în psalmi”. 45 Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. 46 Şi le-a spus: „Aşa este scris: Cristos trebuia să pătimească, să învie din morţi a treia zi 47 şi să se propovăduiască în numele lui pocăinţa spre iertarea păcatelor, la toate neamurile, începând de la Ierusalim. 48 Voi sunteţi martori ai acestor lucruri”.

Cuvântul Domnului