en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Martori ai acestor lucruri suntem noi
şi Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 5,27b-32.40b-41

27b
În zilele acelea,
marele preot i-a întrebat pe apostoli, zicând:
28 „Oare nu v-am poruncit cu stricteţe
să nu învăţaţi în numele acesta?
Şi iată că voi aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră
şi vreţi să cadă asupra noastră sângele acestui om”.
29 Atunci Petru şi apostolii, răspunzând, au zis:
„Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu
decât de oameni.
30 Dumnezeul părinţilor noştri l-a înviat pe Isus,
pe care voi l-aţi ucis atârnându-l pe lemn.
31 Pe el Dumnezeu l-a înălţat la dreapta sa
drept conducător şi mântuitor
ca să acorde Israelului convertirea şi iertarea păcatelor.
32 Martori ai acestor lucruri suntem noi
şi Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dăruit
celor care ascultă de el”.
40b Le-au poruncit să nu mai vorbească în numele lui Isus
şi le-au dat drumul.
41 Iar ei au plecat din faţa Sinedriului
bucuroşi pentru că au fost învredniciţi
să îndure batjocură pentru numele lui Isus.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 29(30),2 şi 4.5-6.11-12a şi 13b (R.: 2a)

R
.: Te preamăresc, Doamne,
pentru că m-ai eliberat.
sau:
Aleluia.

2 Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat
şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să râdă de mine.
4 Doamne, tu mi-ai scos sufletul din locuinţa morţilor,
tu mi-ai dat viaţă, ca să nu cobor în mormânt. R.

5 Cântaţi Domnului, voi, credincioşii lui,
lăudaţi memoria sfinţeniei sale!
6 Căci mânia lui ţine o clipă,
dar îndurarea lui ţine toată viaţa.
Seara intră în casă plânsul, iar dimineaţa, bucuria. R.

11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine!
Doamne, fii tu ajutorul meu!
12a Tu ai schimbat geamătul meu în dans,
13b Doamne Dumnezeul meu, în veci te voi lăuda! R.

LECTURA A II-A
Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat,
să primească puterea şi gloria.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 5,11-14

11
Eu, Ioan,
am văzut şi am auzit glasul multor îngeri
în jurul tronului, al fiinţelor şi al bătrânilor,
iar numărul lor era de zeci de mii de ori zeci de mii
şi de mii de ori mii.
12 Ei spuneau cu glas puternic:
„Vrednic este Mielul care a fost înjunghiat
să primească puterea, bogăţia,
înţelepciunea şi tăria,
cinstea, gloria şi binecuvântarea”.
13 Şi am auzit orice creatură în cer,
pe pământ şi sub pământ şi în mare
şi toate câte sunt în ele, spunând:
„Celui care şade pe tron şi Mielului
să fie binecuvântarea, cinstea, gloria şi puterea
în vecii vecilor!”
14 Iar cele patru fiinţe spuneau: „Amin!”
Şi bătrânii au căzut la pământ
şi l-au adorat.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) A înviat Cristos care le-a creat pe toate
şi a avut milă de neamul omenesc. (Aleluia)

EVANGHELIA*
Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o;
la fel şi peştele.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 21,1-19

1
În acel timp,
Isus s-a arătat din nou discipolilor
lângă Marea Tiberiadei,
şi li s-a arătat astfel:
2 Erau împreună Simon Petru şi Toma, cel numit
Geamănul,
Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu
şi alţi doi dintre discipolii lui.
3 Simon Petru le-a spus:
„Mă duc să pescuiesc”.
Ei i-au zis:
„Mergem şi noi cu tine”.
Au ieşit şi s-au urcat în barcă,
dar în noaptea aceea nu au prins nimic.
4 Când era de acum dimineaţă, Isus stătea pe mal,
dar discipolii nu ştiau că este Isus.
5 Aşadar, Isus le-a zis:
„Copilaşi, nu aveţi ceva de mâncare?”
I-au răspuns:
„Nu!”
6 Atunci le-a zis:
„Aruncaţi năvodul în partea dreaptă a bărcii şi veţi găsi!”
Ei l-au aruncat şi nu-l mai puteau trage,
din cauza mulţimii peştilor.
7 Atunci, discipolul acela pe care Isus îl iubea
i-a spus lui Petru: „E Domnul!”
Simon Petru, auzind că este Domnul,
s-a încins cu haina – pentru că era dezbrăcat –
şi s-a aruncat în mare.
8 Ceilalţi discipoli au venit cu barca
– pentru că nu erau departe de uscat,
ci la vreo două sute de coţi –,
trăgând cu ei năvodul cu peşti.
9 Când au coborât pe uscat,
au văzut un foc cu jar, peşti puşi deasupra şi pâine.
10 Isus le-a zis:
„Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum!”
11 Atunci, Simon Petru a urcat în barcă şi a tras la mal
năvodul plin cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari.
Şi, deşi erau aşa de mulţi, năvodul nu s-a rupt.
12 Isus le-a zis:
„Veniţi şi mâncaţi!”
Şi niciunul dintre discipoli nu îndrăznea să-l întrebe:
„Tu cine eşti?”, căci ştiau că este Domnul.
13 Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o;
la fel şi peştele.
14 Aceasta a fost de acum a treia oară
că Isus s-a arătat discipolilor
după ce a înviat din morţi.
15 După ce au stat la masă,
Isus i-a spus lui Simon Petru:
„Simon, fiul lui Ioan,
mă iubeşti mai mult decât aceştia?”
El i-a zis: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”.
El i-a spus: „Paşte mieluşeii mei!”
16 El i-a zis iarăşi, a doua oară:
„Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?”
El i-a spus: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”.
I-a zis: „Paşte oile mele!”
17 I-a zis a treia oară:
„Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?”
Petru s-a întristat pentru că i-a zis a treia oară:
„Mă iubeşti?”
şi i-a spus: „Doamne, tu ştii toate,
tu ştii că te iubesc”.
Isus i-a zis: „Paşte oile mele!
18 Adevăr, adevăr îţi spun:
când erai mai tânăr, te încingeai singur
şi te duceai unde voiai.
Însă când vei îmbătrâni,
îţi vei întinde mâinile şi te va încinge un altul
şi te va duce unde nu vei voi”.
19 Dar aceasta a spus-o
arătând cu ce moarte îl va fi glorificat pe Dumnezeu.
După ce a spus aceasta, i-a zis:
„Urmează-mă!”
Cuvântul Domnului

 * forma prescurtată:

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) A înviat Cristos care le-a creat pe toate
şi a avut milă de neamul omenesc. (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o;
la fel şi peştele.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 21,1-14

1
În acel timp,
Isus s-a arătat din nou discipolilor
lângă Marea Tiberiadei,
şi li s-a arătat astfel:
2 Erau împreună Simon Petru şi Toma, cel numit
Geamănul,
Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu
şi alţi doi dintre discipolii lui.
3 Simon Petru le-a spus:
„Mă duc să pescuiesc”.
Ei i-au zis:
„Mergem şi noi cu tine”.
Au ieşit şi s-au urcat în barcă,
dar în noaptea aceea nu au prins nimic.
4 Când era de acum dimineaţă, Isus stătea pe mal,
dar discipolii nu ştiau că este Isus.
5 Aşadar, Isus le-a zis:
„Copilaşi, nu aveţi ceva de mâncare?”
I-au răspuns: „Nu!”
6 Atunci le-a zis:
„Aruncaţi năvodul în partea dreaptă a bărcii şi veţi găsi!”
Ei l-au aruncat şi nu-l mai puteau trage,
din cauza mulţimii peştilor.
7 Atunci, discipolul acela pe care Isus îl iubea
i-a spus lui Petru: „E Domnul!”
Simon Petru, auzind că este Domnul,
s-a încins cu haina – pentru că era dezbrăcat –
şi s-a aruncat în mare.
8 Ceilalţi discipoli au venit cu barca
– pentru că nu erau departe de uscat,
ci la vreo două sute de coţi –,
trăgând cu ei năvodul cu peşti.
9 Când au coborât pe uscat,
au văzut un foc cu jar, peşti puşi deasupra şi pâine.
10 Isus le-a zis:
„Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum!”
11 Atunci, Simon Petru a urcat în barcă şi a tras la mal
năvodul plin cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari.
Şi, deşi erau aşa de mulţi, năvodul nu s-a rupt.
12 Isus le-a zis:
„Veniţi şi mâncaţi!”
Şi niciunul dintre discipoli nu îndrăznea să-l întrebe:
„Tu cine eşti?”, căci ştiau că este Domnul.
13 Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o;
la fel şi peştele.
14 Aceasta a fost de acum a treia oară
că Isus s-a arătat discipolilor
după ce a înviat din morţi.
Cuvântul Domnului