en-USro-RO

Inregistrare | Login
18 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 18 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Prisca, m.
Liturghierul Roman
Joi din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaþã comunã
verde, II
Lectionar
1Sam 18,6-9;19,1-7: Tatãl meu, Saul, vrea sã te omoare.
Ps 55: În Dumnezeu mi-am pus speranþâţa şi nu-mi este teamã.
Mc 3,7-12: Duhurile necurate, când îl vedeau, cãdeau în faţa lui şi strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” Dar el le poruncea cu asprime sã nu-l facã cunoscut.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Nu puteau ţine piept înţelepciunii
şi Duhului cu care vorbea.
Citire din Faptele Apostolilor 6,8-15

8
În zilele acelea,
Ştefan, plin de har şi de putere,
săvârşea minuni şi semne mari în popor.
9 Dar s-au ridicat unii din sinagoga numită a liberţilor,
a cirenenilor, a alexandrinilor şi a celor din Cilicia şi Asia,
ca să discute cu Ştefan,
10 însă nu puteau să se opună înţelepciunii
şi duhului cu care vorbea.
11 Atunci i-au pus pe nişte bărbaţi să spună:
„L-am auzit pe acesta rostind cuvinte de blasfemie
împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu”.
12 Au instigat poporul, pe bătrâni şi pe cărturari,
s-au năpustit asupra lui,
l-au prins şi l-au dus în faţa Sinedriului.
13 Apoi au pus nişte martori falşi care spuneau:
„Omul acesta nu încetează de a rosti cuvinte
împotriva acestui loc sfânt şi împotriva Legii.
14 Într-adevăr, l-am auzit spunând:
«Acest Isus, Nazarineanul, va distruge locul acesta
şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a transmis Moise»”.
15 Atunci, toţi cei care şedeau în Sinedriu
l-au privit fix şi au văzut faţa lui ca faţa unui înger.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),23-24.26-27.29-30 (R.: 1b)

R
.: Fericiţi sunt cei care
umblă în legea Domnului.
sau:
Aleluia.

23 Chiar dacă cei puternici se pun împotriva mea,
totuşi, slujitorul tău meditează la hotărârile tale.
24 Mărturiile tale sunt desfătarea mea,
îndreptările tale sunt sfătuitorii mei. R.

26 Eu îţi fac cunoscute cărările mele şi tu îmi răspunzi:
învaţă-mă hotărârile tale!
27 Fă-mă să înţeleg calea orânduirilor tale
şi voi cugeta la faptele tale minunate! R.

29 Ţine departe de mine calea minciunii
şi dăruieşte-mi legea ta!
30 Am ales calea fidelităţii,
mi-am propus să urmez judecăţile tale. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,4b
(Aleluia) Nu numai cu pâine va trăi omul,
ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Lucraţi, nu pentru hrana pieritoare,
ci pentru hrana care rămâne spre viaţa veşnică!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 6,22-29

22
După ce Isus săturase cinci mii de oameni
şi discipolii săi îl văzuseră mergând pe mare,
mulţimea care stătea pe ţărmul celălalt al mării
a văzut că nu era acolo decât o barcă mică
şi că Isus nu plecase în barcă cu discipolii săi,
ci numai discipolii plecaseră.
23 Alte bărci din Tiberiada
au venit aproape de locul
unde mâncaseră pâinea pe care o binecuvântase Domnul.
24 Aşadar, când a văzut mulţimea
că nici Isus, nici discipolii lui nu sunt acolo,
s-au urcat şi ei în bărci
şi au venit la Cafarnaum căutându-l pe Isus.
25 Găsindu-l pe ţărmul celălalt al mării, i-au spus:
„Rabbi, când ai ajuns aici?”
26 Isus a răspuns şi le-a zis:
„Adevăr, adevăr vă spun:
mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne,
ci pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat.
27 Lucraţi nu pentru hrana pieritoare,
ci pentru hrana care rămâne spre viaţa veşnică
pe care v-o va da Fiul Omului;
căci pe el l-a însemnat Dumnezeu Tatăl cu sigiliul său”.
28 Atunci i-au zis:
„Ce să facem ca să săvârşim faptele lui Dumnezeu?”
29 Isus a răspuns şi le-a zis:
„Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu:
să credeţi în cel pe care l-a trimis el!”
Cuvântul Domnului